talawas blog

Chuyên mục:

Đồng chí B nói về âm mưu chống Việt Nam của bè lũ phản động Trung Quốc (phần cuối)

28/10/2010 | 1:58 sáng | 7 phản hồi

Tác giả: Bùi Xuân Bách

Chuyên mục: Chiến tranh Việt Nam, Lịch sử, Quan hệ Việt – Trung, Tư liệu
Thẻ: > > > >

Đối với ta Trung Quốc có một số chủ trương: Xâm lược và chiếm đóng nước ta; làm ta suy yếu về kinh tế và làm cho đời sống của nhân dân ta khó khăn hơn. Vì những lý do đó, để chống Trung Quốc chúng ta phải, trước hết, không chỉ chiến đấu, mà còn phải tự làm cho mình mạnh lên.

Đọc tiếp »

Đồng chí B nói về âm mưu chống Việt Nam của bè lũ phản động Trung Quốc (phần đầu)

28/10/2010 | 1:57 sáng | 2 phản hồi

Tác giả: Bùi Xuân Bách

Chuyên mục: Chiến tranh Việt Nam, Lịch sử, Quan hệ Việt – Trung, Tư liệu
Thẻ: > > >

Sau đó ông ấy [Mao Trạch Đông] bắt ta tiếp nhận hai vạn quân, đến để làm đường từ Nghệ Tĩnh vào Nam. Tôi từ chối. Họ vẫn liên tục yêu cầu nhưng tôi không thay đổi ý kiến. Họ bắt tôi phải cho họ vào nhưng tôi không chấp nhận. Họ tiếp tục gây áp lực nhưng tôi vẫn không đồng ý. Các đồng chí, tôi đưa ra những ví dụ này để các đồng chí thấy được âm mưu lâu dài của họ là muốn cướp nước ta, và âm mưu của họ xấu xa tới chừng nào.

Đọc tiếp »

Nhượng Tống – Tận trung báo quốc (Hồi 3 & hồi 4)

27/10/2010 | 12:07 sáng | Comments Off on Nhượng Tống – Tận trung báo quốc (Hồi 3 & hồi 4)

Tác giả: talawas blog

Chuyên mục: Sáng tác, Tư liệu
Thẻ:

Vận nước bĩ hết rồi lại thái,/ Người trước ngã, người sau kế tới,/ Ta làm không xong, con cái phải làm xong!/ Trời đất vô cùng, cơ hội cũng vô cùng./ Phải có lúc khôi phục được non sông nước cũ./ Dù có chết cũng phải chết cho đúng chỗ…

Đọc tiếp »

Nhượng Tống – Tận trung báo quốc (Hồi 1 & hồi 2)

26/10/2010 | 11:50 chiều | Comments Off on Nhượng Tống – Tận trung báo quốc (Hồi 1 & hồi 2)

Tác giả: talawas blog

Chuyên mục: Sáng tác, Tư liệu
Thẻ: >

Đó là bọn mọt dân, giặc nước!/ Đặt thân gia lên trước quốc gia!/ Bụng nhỏ nhen, mắt chẳng trông xa,/ Thấy nước đục, đua nhau mà thả lưới…/ Bám địa vị, bon chen tài lợi,/ Trên dối vua, rồi dưới khoét dân!/ Bày mưu mô, đuổi hết kẻ trung thần,/ Kéo bè đảng hại lần người trí dũng

Đọc tiếp »

Lượng định cuộc đời chính trị Mao Trạch Đông (kỳ cuối)

17/10/2010 | 1:23 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: Vũ Huy Quang

Chuyên mục: Lịch sử, Tư liệu
Thẻ: >

Chuyện Mao tổ chức Hồng Vệ Binh chỉ là cốt diệt phe Lưu Thiếu Kỳ – Đặng Tiểu Bình. Khi xong việc, Mao lập tức loại thải Hồng Vệ Binh chạy tứ tán, với trợ lực của quân đội do Lâm Bưu chỉ huy. Sau đó, thì Lâm lại là mục tiêu kế tiếp cho Mao nhắm đích.

Đọc tiếp »

Lượng định cuộc đời chính trị Mao Trạch Đông (kỳ 2)

15/10/2010 | 4:39 chiều | 1 phản hồi

Tác giả: Vũ Huy Quang

Chuyên mục: Lịch sử, Tư liệu
Thẻ: > > > > >

Học tập chủ thuyết Stalin là điều bị bắt buộc trong toàn thể đảng viên của Đảng Cộng sản Trung Quốc, cùng những tổ chức thanh niên, trong cả giới giáo chức, sinh viên mọi trường lớp, trong cả mọi tầng lớp cán bộ cùng nhân viên chính phủ. Chiến dịch học tập này, kéo dài vài tháng, thực ra là để Stalin-hóa Trung Quốc.

Đọc tiếp »

Lượng định cuộc đời chính trị Mao Trạch Đông (kỳ 1)

14/10/2010 | 2:15 chiều | 2 phản hồi

Tác giả: Vũ Huy Quang

Chuyên mục: Lịch sử, Tư liệu
Thẻ: > > > >

Bài phỏng vấn “An Appraisal of the political life of Mao Tse-Tung”, đăng trong The Chinese Communist Party in Power, tr. 380-415, do Rose Connolly thực hiện, tháng Ba, 1977 (đã được Bành Thuật Chi trả lời rồi nhuận sắc trước khi đăng trên Intercontinental Press vào tháng Mười, 1977) chúng tôi dịch ra 28 câu đối đáp sau đây, là một bài hiếm có…

Đọc tiếp »

Đào Thị Diến – Báo cáo chi tiết liên quan đến vụ chiếm thành Hà Nội lần thứ hai 1882 của Henry Rivière: Một tài liệu có giá trị đặc biệt đối với nghiên cứu lịch sử Việt Nam thời cận đại

06/10/2010 | 1:41 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: talawas

Chuyên mục: Lịch sử, Tư liệu
Thẻ:

Dư luận này cho thấy, đáng lẽ phải chấp nhận nền bảo hộ của chúng ta thì Trung Kỳ lại dâng mình cho Trung Hoa. Nếu chúng ta không muốn chống lại dư luận đó, thì sẽ có nhiều khó khăn tương đối lớn xảy ra về sau để làm chúng ta phải từ bỏ Bắc Kỳ…

Đọc tiếp »

Vũ Tường – Thông tin thêm về Báo Học Tập, Nội san Đảng bộ Liên Khu 4

02/10/2010 | 11:12 sáng | 5 phản hồi

Tác giả: Vũ Tường

Chuyên mục: Tư liệu
Thẻ:

Những trang báo Học Tập số 35 dưới đây (tr. 1-9) do người viết bài này chụp trực tiếp tài liệu gốc tại Thư viện Quốc gia năm 2008.

Đọc tiếp »

Hồ Chí Minh tại Đại hội Đảng 1951 – “Đó là chủ nghĩa của ba ông kia kìa”

28/09/2010 | 12:00 chiều | 55 phản hồi

Tác giả: Vũ Tường

Chuyên mục: Tư liệu
Thẻ: >

Tư liệu hiếm dưới đây có lẽ chưa bao giờ được công bố. Đó là một bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ hai tại Việt Bắc vào tháng 3 năm 1951, do một phóng viên của tờ Học tập liên khu 4 ghi lại nguyên văn.[1] Tại Đại hội này, Đảng Lao động Việt Nam ra công khai sau 6 năm nấp dưới tên gọi “Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Mác”. Bài diễn văn thú vị này cho ta thấy Chủ tịch là một nhà cách mạng, một chính trị gia, và một nhà tuyên truyền lão luyện…

Đọc tiếp »

Vũ Tường – Nhà hát hiện đại nhất Việt Nam

11/09/2010 | 11:00 sáng | Comments Off on Vũ Tường – Nhà hát hiện đại nhất Việt Nam

Tác giả: Vũ Tường

Chuyên mục: Tư liệu
Thẻ:

Chính quyền Hà Nội vừa thông báo kế hoạch xây “nhà hát hiện đại nhất Việt Nam” bên bờ Hồ Tây. Câu chuyện viễn tưởng dưới đây vừa thú vị vừa có giá trị thời sự. Chúng tôi phát hiện câu chuyện này khi nghiên cứu các báo chí xuất bản vào thập niên 1930s ở Hà Nội, Huế và Sài Gòn. Hy vọng câu chuyện này (và những tư liệu lịch sử khác chúng tôi sẽ lần lượt giới thiệu khi có dịp) giúp cho các bạn yêu lịch sử có thêm tư liệu sinh động về một giai đoạn thú vị trong lịch sử Việt Nam mà nay không được nhắc đến hoặc bị bóp méo có hệ thống. Ngọ Báo là một trong những tờ báo tư nhân lớn ra hàng ngày ở Hà Nội do Bùi Xuân Học làm chủ nhiệm. Bài báo được ghi lại hoàn toàn theo bản gốc. Tác giả ký bút danh Sunlight, có lẽ là người phụ trách trang phim ảnh của Ngọ Báo.

Đọc tiếp »

Một bức thư của Nguyễn Hữu Đang gửi Lê Nguyên Chí

12/08/2010 | 12:00 chiều | 7 phản hồi

Tác giả: talawas

Chuyên mục: Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm, Tư liệu
Thẻ: >

Nguyễn Hữu Đang, Thụy An, Trần Thiếu Bảo và Phan Tại là những nhân vật mà dư luận biết đến nhiều. Còn Lê Nguyên Chí? Chúng tôi vừa nhận được tư liệu sau đây liên quan đến Lê Nguyên Chí: một bức thư của Nguyễn Hữu Đang gửi Lê Nguyên Chí ngày 30-9-1998, được công bố không lâu sau khi Nguyễn Hữu Đang qua đời tháng 2-2007…

Đọc tiếp »

Tranh truyện Cải cách ruộng đất (phần cuối)

06/03/2010 | 1:49 sáng | Comments Off on Tranh truyện Cải cách ruộng đất (phần cuối)

Tác giả: talawas

Chuyên mục: Tư liệu, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: >

Ruộng tên ác bá bị tịch thu giao cho nông đoàn quản trị, một phần để bồi thường cho những gia đình bị Bùi Ấm bóc lột khi trước và để thối tô mà nó đã lường gạt tá điền. Nông dân gánh lúa vào nhà hội. Tiếng ca hát vang dậy trong thôn xóm.

Đọc tiếp »

Tranh truyện Cải cách ruộng đất (phần 2)

05/03/2010 | 1:47 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: talawas

Chuyên mục: Tư liệu, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: >

Bộ mặt phản động của cha con tên Bùi Ấm càng ngày càng hiện rõ. Chúng nó xuyên tạc chính sách chính phủ, công tác kháng chiến chúng không tham gia. Cán bộ nhiều lần đến giải thích, nó không nghe còn tìm cách làm giảm uy tín của cán bộ.

Đọc tiếp »

Tranh truyện Cải cách ruộng đất (phần 1)

04/03/2010 | 1:45 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: talawas

Chuyên mục: Tư liệu, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: >

Lệnh Tổng Khởi Nghĩa ban ra. Nhân dân thôn V. hò reo đứng dậy hưởng ứng cướp chính quyền. Cha con tên Bùi Ấm run sợ. Nhưng trong hàng ngũ nhân dân, tổ chức còn lỏng lẻo, con tên Bùi Ấm thừa cơ lọt vào tổ chức và nhảy lên ghế Chủ tịch xã.

Đọc tiếp »

Trang sau »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả