talawas blog

Chuyên mục:

Phong Uyên – Cựu đại sứ Nguyễn Trung là phản động hay ngu trung?

26/07/2010 | 1:00 sáng | 4 phản hồi

Tác giả: Phong Uyên

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Dân chủ, Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam
Thẻ: > > >

Cách mạng dân chủ từ trên xuống có nghĩa là:
1. Chỉ những chóp bu mới được quyền làm cách mạng dân chủ. Những người phó thường dân manh nha làm cách mạng dân chủ thì đáng bị đi ở tù.
2. Đảng làm cách mạng dân chủ để thực hiện dân chủ.
Tiếng tây gọi lí luận kiểu này là Tautologie. Từ điển Pháp – Việt dịch là trùng ngôn.

Đọc tiếp »

Phong Uyên – Bàn cờ Việt Nam có gì thay đổi từ nay tới Đại hội 11?

30/03/2010 | 1:00 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: Phong Uyên

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam
Thẻ:

Mỹ hi vọng kiếm được trong phái “Quản lí” những quân cờ “tướng sĩ tượng” trong số các nhân vật có nhiều quan hệ kinh tế, văn hoá và gia đình với Mỹ. Nhiều người nghĩ những quân cờ này chỉ có thể là những nhân vật gốc gác miền Nam hay trong quân đội có truyền thống yêu nước. Cái khó của Mỹ là những người này không thể công khai nghiêng về Mỹ mà không bị phái thân Trung Quốc cô lập, vu khống và tìm cách hất cẳng.

Đọc tiếp »

Hoàng Hưng – Về tác giả bài viết “Đổi mới Đảng để tránh sụp đổ!”

19/09/2009 | 2:40 sáng | 9 phản hồi

Tác giả: Hoàng Hưng

Chuyên mục: Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam
Thẻ:

Tôi lấy làm vinh dự được tác giả Thiện Ý gửi gắm việc giới thiệu công khai danh tính thật cũng như nhân thân của anh sau khi bài “Đổi mới Đảng để tránh sụp đổ!” được công bố trên talawas blog. Việc công khai này đánh dấu một bước ngoặt lớn của anh trên con đường phản biện… Thiện Ý chính là Tống Văn Công, nguyên Tổng Biên tập một số tờ báo…

Đọc tiếp »

Thiện Ý – Đổi mới Đảng để tránh nguy cơ sụp đổ! Góp ý với Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam

19/09/2009 | 2:31 sáng | 21 phản hồi

Tác giả: Thiện Ý

Chuyên mục: Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng hợp
Thẻ:

Trong bài viết quan trọng này, tác giả – một đảng viên 50 tuổi Đảng, một nhà báo kỳ cựu trong nước – đã đề xuất giải pháp mà ông cho là tối ưu nhằm mở đường giải phóng Việt Nam khỏi những khủng hoảng, bế tắc, bi kịch chính trị, kinh tế, xã hội… hiện nay: từ bỏ hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, từ bỏ ý thức hệ cộng sản, chấp nhận mô hình đa đảng, đặt quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản dưới lợi ích dân tộc…

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả