talawas blog

Chuyên mục:

Trần Gia Phụng – Giáo dục Việt Nam và Viện IDS

07/11/2009 | 10:59 chiều | 12 Comments

Tác giả: Trần Gia Phụng

Category: Văn hoá – Giáo dục
Thẻ: >

Trong tháng qua, trên các trang Internet ở trong cũng như ngoài nước, xuất hiện một bài báo của giáo sư Hoàng Tụy, cùng một nội dung, nhưng dưới nhiều tiểu đề khác nhau, ví dụ “Giáo dục, xin cho tôi nói thẳng” (Tia Sáng Online), “Giáo dục, không thể đổi mới vụn vặt” (Tuần Việt Nam).

Giáo sư Hoàng Tụy, sinh năm 1927 tại Quảng Nam, cháu nội cụ Hoàng Văn Bảng. Hoàng Văn Bảng là em ruột của Hoàng Kim Tích, tức Hoàng Diệu. Hoàng Diệu đã tuẫn tiết khi thành Hà Nội bị Pháp chiếm năm 1882. Hoàng Diệu là vị tướng lãnh duy nhất đã chết theo thành trong suốt một ngàn năm lịch sử thành Thăng Long (Hà Nội).

Từ năm 1961 đến 1968, giáo sư Hoàng Tụy là Chủ nhiệm Khoa Toán học, Đại học Tổng hợp Hà Nội. Từ 1980 đến 1989, ông là Viện trưởng Viện Toán học Việt Nam. Ông là người đã phát minh ra phương pháp “lát cắt Tụy” (Tuy’s cut), được coi là cột mốc đầu tiên đánh dấu sự ra đời của “Lý thuyết tối ưu toàn cục” (global optimization). Ông có nhiều công trình nghiên cứu đăng tải trên các tạp chí khoa học uy tín tại các nước Âu Mỹ. Ông nổi tiếng chẳng những ở trong nước mà cả trên thế giới.

Hoàng Tụy là chủ tịch Hội đồng Viện Nghiên Cứu Phát triển (IDS) tại Hà Nội, vừa mới tự giải thể ngày 14-9-2009, để phản đối quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ngày 24-7-2009 của Thủ tướng cộng sản Nguyễn Tấn Dũng, một ngày trước khi quyết định nầy có hiệu lực (15-9-2009).

Trong bài báo kể trên, giáo sư Hoàng Tụy cho biết: “Căn nhà GD đã cũ nát thảm hại nhưng cứ loay hoay nay cơi nới chỗ này, mai sửa chữa chỗ kia, rốt cuộc thành ra căn nhà dị dạng chẳng ai muốn ở…. Điều rất lạ là các nghị quyết của Đại hội Đảng và các Hội nghị TƯ 3, 7, 9 đều đòi hỏi phải tiến hành cải cách GD như một yêu cầu bức thiết của xã hội, nhưng những vị nhận trách nhiệm trực tiếp thì lại chẳng hề quan tâm thực hiện các nghị quyết ấy, thậm chí còn nói ngược lại… Chỉ có điều đổi mới thế nào thì chẳng ai giải thích nổi, chẳng ai biết rõ, cho nên cứ đổi mới tùy hứng, tùy tiện, tùy nghi, theo kiểu đầu Ngô mình Sở….”

Giáo sư Hoàng Tụy đề nghị cải cách giáo dục cần phải có hệ thống, chứ không phải đổi mới vụn vặt, và nhất là không thể coi giáo dục như một phòng thí nghiệm. vì “Thí nghiệm đi thí nghiệm lại không biết bao nhiêu lần, tốn kém bạc tỉ và không tính được hết thiệt hại cho các thế hệ học sinh nạn nhân thí nghiệm. Rất khó hiểu tại sao lợi ích của học sinh bị xem thường đến vậy.”

Về giáo dục đại học, giáo sư Hoàng Tụy cho rằng sự trì trệ bắt nguồn từ quy chế đào tạo tiến sĩ, phó tiến sĩ và quy chế bổ nhiệm giáo sư phó giáo sư còn nhiều điểm sai lầm một cách ấu trĩ so với ngay cả một số nước trong khu vực.

Giáo sư Hoàng Tụy còn trích dẫn ý kiến của cựu đại tướng Võ Nguyên Giáp và của cố giáo sư Lê Văn Giạng, đã nhiều lần yêu cầu chấn hưng giáo dục bằng những biện pháp có tính cách cách mạng nghiêm túc và thực sự khoa học.

Bài báo của giáo sư Hoàng Tụy đã gây tiếng vang lớn ở trong và ngoài nước. Nhà cầm quyền cộng sản không thể đàn áp vị giáo sư uy tín lão thành, nên quay qua xóa sổ những trang điện tử nào đăng bài báo nầy, như tờ Tia Sáng Online, bị đình bản, nhằm đe dọa giới báo chí trong nước.

Trong bài báo trên Tia Sáng Online “Giáo dục, xin cho tôi nói thẳng”, giáo sư Hoàng Tụy tự cho là đã nói thẳng những suy nghĩ của ông về nền giáo dục dưới chế độ cộng sản. Đúng là giáo sư Hoàng Tụy có nói thẳng, nhưng dường như ông chỉ mới nói thẳng nửa chừng, chứ ông chưa nói thẳng hết, ông chưa đi cho trọn đưòng thẳng. Giáo sư Hoàng Tụy, kể cả cựu tướng Võ Nguyên Giáp, cố giáo sư Lê Văn Giạng, chỉ nói thẳng về những nguyên nhân có tính cách cơ chế tổ chức, về hiện tượng bên ngoài, về những vận hành trong giáo dục, về những kết quả yếu kém, chứ các ông không đi hay chưa đi thẳng vào vào vấn đề căn nguyên cốt lõi, đưa đến sự suy thoái của nền giáo dục dưới chế độ cộng sản Việt Nam hiện tại.

Căn nguyên cốt lõi của sự suy thoái giáo dục Việt Nam hiện tại chỉ cần tóm gọn trong một câu như sau: Đó là chính sách giáo dục phục vụ chính trị, tức phục đảng của Đảng Cộng sản Việt Nam (CSVN). Chính sách giáo dục nầy do Bộ trưởng Giáo dục Liên Xô là Ca-lê-ni-cốp (Kalenikov) (?) đưa ra, và do Nguyễn Khánh Toàn nhập cảng vào Việt Nam năm 1946, khi giữ chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục chính phủ Hồ Chí Minh cải tổ ngày 3-11-1946.

Nguyễn Khánh Toàn dạy tiếng Việt ở Moscow từ năm 1927, có tên Nga là Minin, có vợ Nga, vào học ở Học viện Thợ thuyền Đông phương (Université des travailleurs d’Orient) từ năm 1928 đến năm 1931. Sau đó, ông ở lại Liên Xô. Năm 1939, ông cùng Nguyễn Ái Quốc (Hồ Chí Minh) qua Trung Hoa, cùng đến Diên An, căn cứ của CSTH, năm 1941. Ông ở lại Diên An, đến năm 1946 mới trở về Việt Nam.

Chính sách giáo dục phục vụ chính trị được Đảng CSVN thi hành từ năm 1946 cho đến ngày nay.  Chính sách nầy còn được củng cố thêm bằng luật số 11/1998/QH10 của Quốc hội Hà Nội, áp dụng từ ngày 2-9-1998, theo đó: “… Nền giáo dục Việt Nam là nền giáo dục xã hội chủ nghĩa có tính nhân dân… lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng.”

Vì chủ trương giáo dục phục vụ chính trị, phục vụ Đảng, “lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí minh làm nền tảng”, nên nguyên tắc căn bản của nền giáo dục cộng sản là “hồng hơn chuyên”. Hồng tức có tính đảng, tính Mác-xít hơn chuyên là chuyên môn. Chủ trương nầy bao trùm và chi phối toàn bộ tất cả các lãnh vực của nền giáo dục cộng sản.

Thứ nhất, tổ chức và cơ chế giáo dục hoàn toàn do Đảng CSVN kiểm soát. Từ Bộ Giáo dục, các trường đại học, các trường trung tiểu học đều có đảng uỷ để kiểm soát nhà trường, bảo đảm các cơ quan nầy theo đúng đường lối chủ trương của Đảng. Việc bổ nhiệm giáo chức trung tiểu học do Bộ Giáo dục và Ty Giáo dục địa phương nằm trong tay đảng uỷ. Ngay cả việc phong cấp giáo sư đại học cũng cũng do Đảng kiểm soát.

Theo quy chế hiện nay, giáo sư đại học thực thụ do Hội đồng Giáo sư bầu lên mới được phong cấp. Tuy nhiên, chỉ những giáo sư nào gia nhập Đảng CSVN mới được bầu, còn những giáo sư khác, dầu giỏi đến đâu, dầu có nhiều công trình nghiên cứu danh tiếng, mà không vào Đảng CSVN cũng không được bầu chọn. Tình trạng nầy hiện đang xảy ra tại các đại học Việt Nam, mà giáo sư Hoàng Tụy cho rằng “các quy chế đào tạo tiến sĩ, thạc sĩ, hay công nhận, bổ nhiệm GS, PGS của ta vẫn còn nhiều điểm ấu trĩ so với ngay cả một số nước trong khu vực.” (bài đã dẫn)  Giáo sư Hoàng Tụy dùng chữ “ấu trĩ” để tránh né vấn đề, chứ nếu nói thẳng “toạc móng heo”, thì có chuyên môn nhưng không hồng, không Đảng, thì không được phong hàm giáo sư thực thụ. Vì vậy, cho đến nay, hầu như chưa có một giáo sư đại học nào ở trong nước được các đại học ngoại quốc hay được UNESCO thừa nhận.

Thậm chí ở các cơ quan giáo dục, các trường đại học, trung tiểu học đều có công an kiểm soát chặt chẽ. Các trường học đều có công an bảo vệ văn hóa theo dõi. Những viên công an bảo vệ văn hóa trà trộn trong ban giảng huấn, trong hàng ngũ sinh viên, học sinh, trong các sinh hoạt của nhà trường và trong các quán giải khát, các quán hàng rong chung quanh trường. Ngoài công an bảo vệ văn hóa, sinh viên học sinh còn được đoàn ngũ hóa trong tổ chức Đoàn Thanh Niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đội Thiếu niên Tiền phong. Đoàn và Đội là tai mắt để theo dõi chẳng những trường học mà cả gia đình nữa, vì các em sẽ báo cáo tất cả những hoạt động ở trường học và ở trong nhà cho cán bộ chỉ huy.

Thứ hai, chương trình học bao gồm cả lý thuyết Mác-xít, chủ nghĩa cộng sản, nhất là ở đại học và trung học cấp 3 (đệ nhị cấp trước 1975) và là môn thi bắt buộc để lên lớp. Sách giáo khoa là pháp lệnh, không ai được giảng dạy những gì ra khỏi sách giáo khoa. Nhiều khi sách giáo khoa bị viết sai, nhưng giáo viên cũng phải tuân theo, không được dạy khác sách giáo khoa, ngoài sách giáo khoa. Giáo viên và cả học sinh không được suy nghĩ hay phát biểu bất cứ ý kiến gì mới lạ, ngoài những gì cộng sản chủ trương, ngoài những điều đã học ở trường lớp và sách giáo khoa.

Sách giáo khoa phải luôn luôn đề cao tính ưu việt của chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, ca tụng Đảng CSVN, ca tụng các lãnh tụ Đảng. Không phải chỉ ca tụng Đảng CSVN, mà cả các đảng cộng sản trên thế giới, từ Liên Xô, Đông Âu, Trung Hoa… mặc dù các chế độ cộng sản Liên Xô và Đông Âu đã sụp đổ.

Thứ ba, tất cả các kỳ tuyển sinh đều dựa trên căn bản lý lịch. Lý lịch học sinh được chia thành 14 bậc. Lý lịch càng hồng, càng đỏ thì điểm tuyển càng thấp, càng dễ đậu. Con “ngụy quân”, “ngụy quyền” ở bậc thứ 13 hay 14, nên có khi điểm rất cao, nhưng vẫn không được tuyển chọn. Trong trường hợp có học bổng, nhất là học bổng ra nước ngoài, lại càng rất khó. Bệnh lý lịch đi kèm theo bệnh thân thế. Con mấy ông càng lớn, càng hồng, càng đỏ, càng dễ thi đậu, dốt cũng đậu.

Chính sách giáo dục phục vụ chính trị, tức phục vụ Đảng CSVN, cần “hồng hơn chuyên”, nghiền nát tất cả những sáng kiến nào đi ra ngoài phạm trù Mác-xít, chủ nghĩa cộng sản và nhất là chủ trương của Đảng CSVN. Vì vậy việc các nhà trí thức hàng đầu trong nước thành lập Viện Nghiên cứu Phát triển (Institute of Development Studies, viết tắt là IDS) ở Hà Nội vào cuối năm 2007 là một việc làm hoàn toàn trái ngược với chính sách giáo dục phục vụ chính trị của Đảng CSVN.

Viện Nghiên cứu Phát triển là nơi tập trung những bộ óc để suy nghĩ (tiến Anh là “think tank”), nghiên cứu, tìm tòi những sáng kiến mới lạ hầu xây dựng đất nước. Đúng là Viện IDS đã làm công việc “dã tràng xe cát biển Đông”, vì đã đem “đàn khảy tai trâu”. Đảng CSVN chỉ cần những người biết vâng lời (Đảng) hơn là biết suy nghĩ, không cần sáng kiến mới lạ, không cần nghe ai góp ý, bởi vì sáng kiến hay góp ý một lúc, thì còn gì là Đảng CSVN nữa. ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM SINH RA TRONG SỰ NGHÈO ĐÓI, DỐT NÁT, LỚN LÊN BẰNG LỪA PHỈNH VÀ TỒN TẠI BẰNG BẠO LỰC. Dân nghèo và dốt mới dễ tuyên truyền, dễ lừa phỉnh, che giấu, và cuối cùng dùng bạo lực để thống trị. Dưới “bạo lực cách mạng” của CSVN, hiện nay ở trong nước, tất cả những ai có dấu hiệu bất đồng chính kiến, kể cả tỏ dấu hiệu yêu nước đều bị vào tù hoặc bị cô lập. Cán bộ có chút quyền hành lo mải mê tham nhũng. Dân chúng, kể cả thanh niên, sinh viên học sinh, chỉ còn con đường duy nhất là im lặng hoặc lao vào ăn chơi, nhậu nhẹt, để qua ngày đoạn tháng.

Để tiếp tục tồn tại, việc tất yếu của Đảng CSVN là phải kiếm cách phong tỏa các bộ óc, cho vào kho phế thải hoặc đóng băng các bộ óc, để khỏi có chuyện sáng kiến, hướng dẫn xã hội, gây phiền toái cho Đảng. Do đó, ngày 24-7-2009 Thủ tướng nhà cầm quyền cộng sản Nguyễn Tấn Dũng ký Quyết định số 97/2009/QĐ-TTg ban hành danh mục các lĩnh vực cá nhân được thành lập tổ chức khoa học và công nghệ, có hiệu lực từ ngày 15-09-2009.

Quyết định nầy hạn chế việc nghiên cứu của Viện IDS hay đúng hơn là trùm óc, trói tay các nhà nghiên cứu Việt Nam. Vì vậy, một ngày trước khi quyết định 97 có hiệu lực, Hội đồng Viện IDS họp phiên cuối cùng ngày 14-9-2009, quyết định tự giải thể, để phản đối quyết định của nhà cầm quyền CSVN. Các ông không tự đóng cửa để phản đối thì các ông cũng sẽ bị CSVN đóng cửa nếu các ông không muốn đồng hóa với cộng sản.

Chuyện dân gian kể rằng sau năm 1975, khi CSVN cưỡng chiếm Sài Gòn, một thầy đờn mù đã sáng mắt và lái xe Honda hai bánh chạy khắp thành phố. Thế mà mãi đến năm 2009, các nhà trí thức hàng đầu Việt Nam trong Viện IDS, đụng chạm trực tiếp với nhà cầm quyền cộng sản, mới giật mình thức tỉnh và sáng mắt.

Tuy nhiên các ông sáng mắt đã quá trễ. Các ông bất lực trước cỗ máy mà các ông đã tốn bao nhiêu công sức để dựng lên từ bấy lâu nay. Giáo sư Hoàng Tụy rất thành thật ngao ngán tâm sự trên đài RFA trong cuộc phỏng vấn ngày 30-10-2009 của phóng viên Khánh An như sau:

Muốn lay chuyển cái tình hình này thì chỉ những người như chúng tôi nói là không đủ. Các bạn trẻ, các bạn sinh viên, các bạn học sinh phải lên tiếng nhiều nữa, bởi vì chính các bạn là chịu ảnh hưởng của cái nền giáo dục này, và tương lai của các bạn tuỳ thuộc nhiều vào cái chất lượng của nền giáo dục này, cho nên các bạn phải lên tiếng, các bạn phải nói. Còn chúng tôi dẫu sao cũng là những người gần đất xa trời rồi và tiếng nói nó cũng chỉ có tác dụng chừng nào thôi.”

Giáo sư Hoàng Tụy kêu gọi thanh niên, sinh viên, học sinh tiếp tay sửa đổi nền giáo dục Việt Nam. Ở đây có ba điểm cần làm rõ.

Thứ nhất, nền giáo dục Việt Nam hiện tại không có cách gì sửa đổi được hết, nếu vẫn tiếp tục duy trì chính sách “Giáo dục phục vụ chính trị” của chế độ CSVN. Dù có cải cách đi cải cách lại như giáo sư Hoàng Tụy đã đề cập đến, thì nền giáo dục cũng phải nằm trong chủ trương phục vụ Đảng CSVN, trong vòng “kim cô” của Đảng CSVN. Cải cách thế nào đi nữa cũng vô ích. Do đó, để cải tiến giáo dục chỉ còn cách duy nhất là phải cắt bỏ hẳn chính sách giáo dục phục vụ chính trị, phải để cho nền giáo dục được tự do thì mới tiến bộ được.

Thứ hai, chính sách giáo dục phục vụ chính trị và cả chế độ CSVN hiện tại đều do các đảng viên CS miệt mài xây dựng trong mấy chục năm qua, trong đó có cựu đại tướng Võ Nguyên Giáp và có cả các vị giáo sư trong Viện IDS. Ông Võ Nguyên Giáp lo võ công, còn các nhà trí thức lo văn trị. Tất cả các ông đều phải chịu trách nhiệm về chế độ nầy, thì các ông phải xắn tay áo lên để giải quyết, nghĩa là chính các ông phải có bổn phận cương quyết dẹp bỏ chính sách giáo dục phục vụ chính trị, trước khi kêu gọi đến thanh niên, sinh viên, học sinh.

Thứ ba, nếu Đảng CSVN nhất quyết bảo vệ chính sách giáo dục phục vụ chế độ, không chịu cắt bỏ hẳn cái ung bướu giáo dục nầy, không chịu cởi trói giáo dục, thì chính các ông, chính các đảng viên CSVN, phải can đảm vận động, kêu gọi giải thể luôn chế độ CSVN. Khi đó, tự  nhiên chính sách giáo dục quái đản kia cũng bị dẹp bỏ, để cho nền giáo dục được khai phóng, mở cửa tương lai cho Việt Nam.

Theo như lời giáo sư Hoàng Tụy đã nói, các ông già rồi, các ông gần đất xa trời. Vậy các ông còn sợ gì nữa? Các ông đã lỡ làm sai thì phải can đảm nhận lấy trách nhiệm và cố gắng sửa sai, dầu chẳng còn nhiều năm tháng trên cõi đời như lão tướng Võ Nguyên Giáp. Nếu các ông không làm gì được, thì tối thiểu các ông phải can đảm chứng tỏ cho mọi người thấy rằng các ông không còn muốn liên hệ đến Đảng CSVN, bằng cách trả thẻ đỏ lại cho Đảng CSVN. Các ông hãy công khai tuyên bố rằng đã đến lúc Đảng CSVN phải giải tán, phải chấm dứt nhiệm vụ.

Làm như thế, các ông mới xứng đáng là trí thức lương thiện, “tri hành hợp nhất”, mới mở đường cho tuổi trẻ noi theo và tiến lên. Các ông mới thật sự làm nên lịch sử. Mong lắm thay!

Toronto, Canada

© 2009 Trần Gia Phụng

© 2009 talawas blog

Bình luận

12 Comments (bài “Trần Gia Phụng – Giáo dục Việt Nam và Viện IDS”)

 1. Hoàng Trường Sa viết:

  “Theo như lời giáo sư Hoàng Tụy đã nói, các ông già rồi, các ông gần đất xa trời. Vậy các ông còn sợ gì nữa? Các ông đã lỡ làm sai thì phải can đảm nhận lấy trách nhiệm và cố gắng sửa sai, dầu chẳng còn nhiều năm tháng trên cõi đời như lão tướng Võ Nguyên Giáp.” (Trích lời tác giả Trần Gia Phụng)

  Quý ông này còn sợ nhiều thứ lắm, thưa tác giả Trần Gia Phụng. Trước hết là sợ mất tất cả những gì mình đang có, như danh tiếng, địa vị, sự trọng vọng đang được “đảng ta” chiếu cố và chăm nom cẩn thận đặt ngồi ghế cao tót vót hàng năm khi đến ngày lễ lạt. Nhưng quan trọng hơn rất nhiều là họ sợ cho tương lai con cháu họ sẽ bị đảng đì không ngóc đầu lên nổi một khi họ có dũng khí dám nói lên sự thật trần truồng của chế độ mà ai cũng biết nhưng không dám nói ra công khai vì sợ đảng trả thù, trấn áp. Còn chỉ nói bóng gió, hoặc nói thẳng nửa chừng (chứ không dám nói hết) như ông Phụng nêu ra rất đúng trên đây, thì “đảng ta” hoặc không hiểu hoặc hiểu nhưng cố tình lờ đi và chỉ loay hoay sửa chữa cái cơ chế chút chút để mị dân hòng kéo dài sự sống còn của đảng.

 2. Hoà Nguyễn viết:

  Tôi nghĩ đòi hỏi thay đổi chế độ cho tốt hơn để xây dựng một nền giáo dục tốt hơn dường như lý tưởng hay không thực tế, và ít ra không giúp giải quyết vấn đề trước mắt. Mọi người chỉ còn dài cổ ra chờ. Bao giờ cũng có thể đạt được kết quả tối ưu trong điều kiện nào đó, nhưng cần xác đinh rõ những mục tiêu giáo dục, đào tạo cần thiết và thiết thực.

  Thử nhìn qua các nước CS khác. Cuba nghèo thế mà họ có đủ bác sĩ (khá) để chăm sóc (miễn phí) cho dân họ, đôi khi còn gửi qua giúp hay làm hàng hóa trao đổi với các nước Trung Mỹ khác. Bắc Triều Tiên có những nhà khoa học, chuyên gia làm được tên lửa, tàu ngầm, chưa nói tới bom nguyên tửn và có thể vệ tinh (là những thứ còn lâu VN mới theo kịp, tuy đồng ý VN hơn hẳn BTT về số nông dân nuôi tôm, trồng lúa, cà phê). Trung Quốc hiện nay, không nói về sự phát triển kinh tế, có những đại học nổi tiếng, thu hút được sinh siên không phải chỉ đến từ Á hay Phi.

  Vây có lẽ trước hết nên xét coi ngành giáo dục VN muốn đào tạo những con người như thế nào, nhằm phục vụ cho những mục đích gì trong đời sống, như về kinh tế, xã hội…, và sau đó tất nhiên phải có những quyết tâm, nỗ lực, và dành tài nguyên cho công trình giáo dục đó.

 3. Hồ Phú Bông viết:

  Ông Trần Gia Phụng đang đứng ở vị thế khác khi nhìn về tình trạng giáo dục VN. Ông quan niệm giáo dục là khai phóng trí tuệ. Còn Đảng “ta” lại nghĩ ngược! Giáo dục là phải roi vọt thì mới “nên người”! “Cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ trăm đường con hư!” Dĩ nhiên hai chữ “nên người” ở đây là theo khuôn mẫu của Đảng “ta”. Ở VN, chữ “ta” luôn đi kèm theo sau các danh xưng như: Đảng “ta”, nhà nước “ta”, nhân dân “ta”, quân đội “ta”, công an “ta”, đã nói lên tính cách đặc thù “duy ngã độc tôn”!

  Vì thế, Đảng “ta” là cha mẹ, mà cha mẹ thì có ai muốn con cái hư hỏng? IDS, Bauxite… là loại “con ngoại hôn” nên “bất hiếu” và “cứng đầu”, do đó thủ tướng vung roi “quyết định 97” để trị tội! Ai dám bàn chuyện cải tổ giáo dục như “xin cho tôi nói thẳng” là “phạm tội” với “cha mẹ”!

  Vấn đề ở chỗ tự xưng là cha mẹ mà chẳng tự biết mình đang ngu dốt ở tầm mức vĩ mô khi cứ bắt “con cái” phải trung thành với cái thứ chủ nghĩa chết tiệt!

  Phường trộm cướp mà “giáo dục” thì hậu quả phải nhãn tiền! Tiêu biểu như ông thủ tướng “yêu sự thật” nhưng tham nhũng thì càng ngày càng tràn lan và bất trị! Ông chủ tịch nước lại lo canh với gác, ngủ với thức để giữ “hòa bình thế giới” với… Cu Ba! Còn ông to nhứt? Lại răn đe… “bọn diễn biến hòa bình”! Như vậy thì “diễn biến chiến tranh” mới tốt chăng? Nếu đúng thế thì mong ông cứ “diễn biến chiến tranh” với Trung cộng để chặn đứng việc chúng giết ngư dân, việc chúng đang nuốt thêm đất và nước của Việt Nam!

 4. vancun viết:

  Hình như ông Trần Gia Phụng chưa bắt trúng bệnh của nền giáo dục VN, tuy ông nói điều này là đúng: GS Hoàng Tụy chỉ thẳng nửa vời, chứ chưa dám thẳng đến cùng.
  Lý thuyết giáo dục tiên phong chỉ là ảo tưởng, giáo dục bao giờ cũng là sản phẩm của một xã hội, một trình độ phát triển cụ thể. Cái xã hội VN, chế độ chính trị VN thối nát thì giáo dục không thể khá lên được. GS Hoàng Tụy vì kiêng húy chính trị, nên chỉ nói đến bệnh của giáo dục, hóa ra bắt chạch đằng đuôi, mãi mãi không thấy lối thoát. Giả sử ông lên vị trí của ông Nguyễn Thiện Nhân hiện nay, thử xem ông làm được gì!
  Hãy cứ xem nền giáo dục của các nước văn minh, dân chủ với những nước lạc hậu, phi dân chủ sẽ thấy, và điều này đúng từ khi có loài người đến nay. Một điều đơn giản nhất là muốn phát triển giáo dục thì phải có tiền; không có tiền, đừng nói chuyện làm giáo dục tốt.
  Cứ hãy tìm giải pháp cho một xã hội văn minh, phát triển, thì tự khắc giáo dục sẽ tốt. Không giải được bài toán phát triển xã hội, thì đừng nên nói đến chuyện chấn hưng giáo dục. Xin khẳng định lại: đừng nghĩ đến chuyện giáo dục tiên phong, nhất là trong hoàn cảnh hiện tại. Xin lấy ví dụ là cả bộ máy quản lý giáo dục Việt Nam hiện nay là một bộ máy tham nhũng khổng lồ, con đẻ của chế độ tham nhũng hiện tại.Khi đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục tha hóa, tham nhũng, thì giáo dục sẽ nát. Không có cách gì để chống lại hiện tượng đó, trừ phi tiêu diệt cả bộ máy.
  Nhưng mà chuyện này cũng có cái hay, người ta cứ có chuyện để mà tranh cãi, tranh cãi mãi đến khi chế độ hiện tại của Việt Nam không tồn tại nữa. Vui thật.

 5. Trần Văn Tích viết:

  Giáo sư Hoàng Tụy viết “Thí nghiệm đi thí nghiệm lại không biết bao nhiêu lần(…). Rất khó hiểu tại sao lợi ích của học sinh bị xem thường đến vậy.” Nào phải chỉ có lợi ích của học sinh mà thôi. Đảng của giáo sư họ Hoàng đã mang dân tộc ra làm vật thí nghiệm từ bao lâu nay rồi và có bao giờ đếm xỉa đến “lợi ích” của dân tộc đâu? Vậy sao nay bỗng dưng phải chú ý đến lợi ích của học sinh? Thật đúng là suy nghĩ của “cách mạng”.
  Phần mình, nhà sử học Trần Gia Phụng đề nghị các ông cộng sản gộc và già trả thẻ đỏ lại cho đảng cộng sản Việt Nam để xứng đáng là trí thức lương thiện. Thật đúng là suy nghĩ của ngụy. Tôi không bình luận thêm, được tiếng chống cộng mút mùa, chống cộng cực đoan, tôi mãn nguyện rồi.

 6. Trương Nhân Tuấn viết:

  Bài viết của GS Phụng đối với tôi đặc biệt có giá trị. Chỉ góp ý thêm với GS Phụng ở điều kết luận, ghi lại như sau :
  « Theo như lời giáo sư Hoàng Tụy đã nói, các ông già rồi, các ông gần đất xa trời. Vậy các ông còn sợ gì nữa? Các ông đã lỡ làm sai thì phải can đảm nhận lấy trách nhiệm và cố gắng sửa sai, dầu chẳng còn nhiều năm tháng trên cõi đời như lão tướng Võ Nguyên Giáp. Nếu các ông không làm gì được, thì tối thiểu các ông phải can đảm chứng tỏ cho mọi người thấy rằng các ông không còn muốn liên hệ đến Đảng CSVN, bằng cách trả thẻ đỏ lại cho Đảng CSVN. Các ông hãy công khai tuyên bố rằng đã đến lúc Đảng CSVN phải giải tán, phải chấm dứt nhiệm vụ. »
  Thực sự thì tôi cũng thấy GS Hoàng Tụy đã « nói » rồi, nói cũng hết ý rồi, như thí dụ ở đây :
  Không thể máy móc vơ đũa cả nắm, nhưng có một sự thật là dường như phần lớn những cán bộ được đào tạo ở Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa trước đây đều thiếu căn bản về văn hóa phổ quát. Tư duy của họ chỉ phát triển theo một đường ray mà hễ ai trật ra là nguy hiểm. Cho nên trừ những trường hợp hãn hữu, họ thường chỉ là những chuyên viên kỹ thuật được trang bị một số vốn kiến thức kỹ thuật, chuyên môn hẹp nào đó, ở thời đó, và cũng rất mau lạc hậu, nhưng thiếu một nhãn quan rộng, thiếu một tầm nhìn ra ngoài ngành nghề hẹp của mình, cho nên bị hạn chế ngay trong việc phát triển chuyên môn, và càng bị hạn chế đứng trước những vấn đề xã hội, văn hóa không thuộc phạm vi chuyên môn hẹp của mình. Mỗi người chỉ biết việc của mình, chỉ lo cho mình, ít khả năng và cũng không thích thú hợp tác với bạn bè đồng nghiệp. Dễ bị lâm vào thế ếch ngồi đáy giếng, dễ mắc bệnh vĩ cuồng, không hòa nhập vào dòng chảy văn minh của thời đại, không chấp nhận luật chơi quốc tế, rồi ngày càng tụt hậu mà vẫn tự ru ngủ mình, tự đánh lừa mình, và đánh lừa nhân dân mình với những thành tích không có thật.

  Ở đây GS Tụy nói ai, nếu không nói trúng tim đen của Nông Đức Mạnh và nhóm TW đảng ? Tức là nhóm du học, theo lối bình dân ví von trong nước: bò được cho sang Liên Xô về cũng được bằng tiến sĩ. Dĩ nhiên GS Tụy phải nói khác.
  GS Tụy cũng nói tiếp : Chạy theo danh hão, chạy theo quyền lực, chạy theo chức tước, là căn bệnh thời đại của trí thức VN. Chưa bao giờ trong xã hội ta có nhiều Xuân Tóc Đỏ như bây giờ.
  Ăn theo thuở ở theo thời, GS Hoàng Tụy nói như thế là hết ý, hết lòng của một người trí thức yêu nước (phi chính trị) rồi. Có điều, vận mạng đất nước đang nằm trong tay nhóm « Xuân tóc đỏ », nói lộ liễu, lấn quá nhiều qua lề trái, chúng thấy được thì cũng kẹt.

 7. saigonnaise viết:

  Có một thực tế là nếu ai đó du học và chịu về VN thì luôn luôn có chỗ để làm, các công ty nước ngoài sẵn sàng săn họ từ ngay khi họ còn ở trên ghế giảng đường; còn sinh viên tốt nghiệp tại các trường VN thì nếu không có ai đó đỡ đầu thì việc tìm việc cực kỳ khó…

  Kế nữa, các người tốt nghiệp từ nước ngoài về khi làm việc thì họ rất sáng tạo và độc lập, sẵn sàng tranh luận để tìm ra điều tốt nhất cho công việc, rất tự tin trong công việc, việc này trái ngược với các sinh viên tốt nghiệp trong nước (cũng cần phải chú thích là đây là nhận xét chung chứ không hẳn là tuyệt đối như thế).

  Nước ngoài họ để sinh viên tự tìm tòi, sáng tạo các đề tài nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của giáo sư phụ trách, chứ không có đọc và chép… Ngoài ra, nước ngoài không mất thời gian bắt sinh viên học Triết học Marx-Lenin, muốn học chủ đề này thì có chuyên ngành riêng. Ở Việt Nam thì sinh viên nào cũng phải học.
  Dĩ nhiên là còn nhiều khác biệt nữa, nhưng có thể tạm nêu các khác biệt trên để có thể điều chỉnh phương pháp, giáo trình đại học…

  Lưu ý là phần này mới nói về người học, chưa đề cập đến nhà trường, người dạy, sự quản lý… và nhiều nhiều nữa.

 8. Hoàng Trường Sa viết:

  Tôi chia sẻ hoàn toàn với ý kiến của tác giả Trần Gia Phụng. Xin cám ơn tác giả rất nhiều.
  Như tôi đã có lần nói trước đây, vấn nạn giáo dục VN hiện nay chỉ có thể được giải quyết khi nào có sự thay đổi toàn bộ chế độ hiện nay bằng một chế độ MỚI thực sự do toàn dân quyết định trong tự do, công bằng và công khai qua những cuộc ứng cử và bầu cử có sự quan sát của Liên hiệp quốc. Chỉ khi nào chính quyền VN thực sự là của dân, do dân và vì dân, thì toàn dân ta mới có cơ hội đóng góp tài năng và trí tuệ vào công việc điều hành đất nước về mọi lãnh vực, trong đó có vấn đề giáo dục. Từ đó, nhân dân ta, dưới sự hướng dẫn và hỗ trợ của TRÍ THỨC Việt Nam, mới đóng góp trong việc xây dựng thành công một nền giáo dục nhân bản, dân tộc và khai phóng, lấy CON NGƯỜI làm cứu cánh, thay vì lấy ĐẢNG làm cứu cánh và lấy cái gọi là “Chủ nghĩa xã hội” làm làm bình phong ảo để che đậy và biện minh cho cứu cánh Đảng như hiện nay.
  Hiện nay, theo chính sách “chính trị là thống soái” của ĐCSVN, giáo dục chỉ có một mục tiêu duy nhất là tuyên truyền nhồi sọ các thế hệ VN vào cơn mê sảng bằng lòng với số phận “muôn năm trường trị, nhất thống sơn hà” của “Đảng CSVN quang vinh”. Nhưng, than ôi, quang vinh gì khi đất nước càng ngày càng đói nghèo, tụt hậu, bị láng giềng khinh khi ép bức, đất đai biển đảo bị ngoại bang cướp giật, và lãnh tụ đi đến nơi nào cũng bị chính “con dân” của mình xua đuổi và bị thế giới văn minh xem thường, ghét bỏ?

 9. Phùng Tường Vân viết:

  Nhân vào một trang mạng trong nước nhặt được mẩu chuyện này, xin post lại bà con đọc chơi, giải sầu!

  “TÔI YÊU VIỆT NAM”

  “12:49 06-11-2009 viết bài này mà không chịu vào trường luật TpHCM mà xem; nó còn thua cái nhà wc… của nhà bà hiệu trưởng, cả năm chẳng thấy ban giám hiệu đâu, chỉ ngồi tót trên cơ sở 1 xây 12 tầng cho sinh viên tại chức học.”

 10. Triết lý “đào tạo để phục vụ” xuyên suốt hệ thống và tâm lý đào tạo giáo dục ở Việt Nam là một triết lý hoàn sai lầm.

  Mục đích của giáo dục, theo Malcome Forbes, là thay thế một cái đầu rỗng bằng một cái đầu mở.
  (Education’s purpose is to replace an empty mind with an open one.) Nhà văn Nguyên Ngọc cho rằng mục đích tối thượng của giáo dục là đào tạo những con người TỰ DO, xét ra cũng không xa quan điểm của Malcome Forbes là mấy vì chỉ khi nào một con người có open mind, anh ta (chị ta) mới có thể trở thành một con người tự do được.

  Đọc bài “Tại sao giáo dục Việt Nam khủng hoảng và đâu là lối thoát?” đăng tại Diễn đàn talawas, tôi cho rằng “một nền giáo dục ưu việt phải lấy phương châm cung cấp cho mỗi học sinh đầy đủ điều kiện để phát triển thành con người toàn diện. Như thế nào là một con người toàn diện? Không phải xưa nay người ta không nói đến vấn đề này. Tiếc rằng những tiêu chuẩn mà chúng ta thường nghe rao giảng như “vừa hồng vừa chuyên”, “tài đức song toàn”, “con người mới xã hội chủ nghĩa”, và gần đây, cái “tâm” thời thượng, thực ra rất mơ hồ, duy ý chí, đôi khi sai lạc, và khó có thể đưa đến những biện pháp cải cách cụ thể hữu hiệu.

  (…) Một con người toàn diện ngày nay phải là con người có “đất dụng võ” trong mọi xã hội văn minh, tỉ như, để sau khi lĩnh bằng thạc sỹ hay tiến sỹ của trường đại học ở Việt Nam, nếu sang Hoa Kỳ người đó sẽ không cần phải học lại để lấy bằng master hay PhD của Hoa Kỳ nữa.”

 11. Anh Dũng viết:

  Chính sách giáo dục là một phần quan trọng của đời sống chính trị ở bất cứ quốc gia nào. Việc đưa giáo dục lên bàn nghị sự, việc xây dựng Luật giáo dục chẳng phải đã mang tính chất chính trị rõ ràng đó sao?

  Do đó, quan điểm cho rằng “chính sách giáo dục phục vụ chính trị” là quan điểm hoàn toàn sai lầm. Xin nhắc lại rằng: bản thân chính sách giáo dục đã là một phần quan trọng trong phạm trù “chính trị”. Không có quan hệ “phục vụ” ở đây.

  Cả một bài viết dài ngoằng của ông Trần Gia Phụng hóa ra là con số 0 tròn trĩnh!

 12. Phung Nghi viết:

  Bỏ định hướng xã hội chủ nghĩa, bỏ nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh ra khỏi nền giáo dục của nước CHXHCNVN cũng không khác gì bỏ Điều Bốn trong Hiến Pháp của nước CHXHCHVN. Mà làm như thế là “Tự Sát” theo như lời tuyên bố của chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cách nay không lâu. Chính vì vậy khả năng xảy ra của một cuộc cải cách triệt để mang tính cách mạng cho nền giáo dục của nước CHXHCNVN là rất thấp nếu không muốn nói là bằng không, trừ phi có một cuộc bừng ngộ, hồi tỉnh, sám hối của tập đoàn lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam, mà hiện thời đã trở nên rất giàu có mà bảo thủ, phản động, hung ác và xảo quyệt; hoặc có một cuộc tổng nổi dậy của toàn dân Viêt Nam – mà hiện thời phần lớn đang mắc phải bệnh “liệt kháng nhân cách” theo nhận định của GS/TS Nguyễn Thanh Giang, để lật đổ chính quyền Cộng sản hiện thời và xây dựng lại tất cả theo cương lĩnh dân chủ, đa nguyên và đa đảng đích thực.
  Sau chuyến về thăm gia đình ở VN rồi phải vội vã ra đi, người viết đã mất hết niềm tin và hy vọng vào sự phục hưng của dân tộc, quốc gia VN vì đã được tận mắt nhìn thấy giới cai trị gồm cả phía chính quyền và phía quân sự đang ráo riết biến tài sản quốc gia thành tài sản riêng cho bản thân và cho các tổ chức của đảng và quân đội. Hiện tại quân đội CS cũng có ngân hàng, có công ty, xí nghiệp làm kinh tế riêng thì thử hỏi làm thế nào giới cai trị đó có thể buông bỏ vị trí cai trị của mình đi được. Cho nên nền GD nô dịch đảng trong nước vẫn còn được nuôi dưỡng nhằm để củng cố vị thế cai trị của đảng CS.
  Sử gia Trần Gia Phụng đã chỉ ra đúng căn gốc của căn bệnh trầm kha của nền GD của nước CHXHCNVN. Nhưng e rằng sự mong mỏi của sử gia đối với cuộc cách mạng tự thân của giới trí thức xã hội chủ nghĩa để thực hiện cải cách triệt để nền GD nước nhà là khó có ngày thành tựu.

 • talawas - Lời tạm biệt

  Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

 • Phản hồi mới nhất của độc giả

  talawas blog: Cảm ơn tất cả! Tạm biệt và mong ngày ...
  Trung Thứ: Trích: „Ngoài ra, việc duy trì nhóm khởi...
  Hà Sĩ Phu: LỜI TẠM BIỆT: Buông lơi “một...
  Phùng Tường Vân: Dục Biệt Nhung Dục (Trung Đường) có ...
  Hoài Phi: Chỉ còn vài phút thôi là talawas chính th...
  Hà Sĩ Phu: @ixij Bạn ixij đã gõ đúng chỗ tôi c...
  P: Kính gửi hai bác Lê Anh Dũng và Trung Thứ...
  Hoangnguyen: Không biết những dòng chữ này còn kịp ...
  Trần Quốc Việt: Dear Talawas, Thank you! You're gone now but I ...
  Nguyễn Ước: Xin lỗi. Tôi hơi bị nhớ lầm vài chữ t...
  Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Thời giờ cũng đ...
  Trần Quốc Việt: Hành trang rời Talawas: Live Not By Lies ...
  Hoà Nguyễn: Qua bức thư hết sức nhã nhặn, lịch s...
  Trần Việt: Ôi, nếu được như bác Hữu Tình hình du...
  ixij: Không được tham gia trả lời 3 câu hỏi ...
  Lâm Hoàng Mạnh: Đốt Lò Hương Cũ. Mượn thơ của Th...
  P: Cũng xin góp thêm một bài mới biết :D ...
  Lê Tuấn Huy: Xin gửi anh VQU, TV và những người quan t...
  Khiêm: Cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo đã thực hi...
  Phùng Công Tử: Bị bắt cũng đáng! Vào blog của CoigaiDoL...
  Phùng Công Tử: Nô lệ của văn hóa Trung Quốc: Đi hỏ...
  classicalmood: Bài viết có một số điểm tích cực nh...
  Thanh Nguyễn: Đọc những con số thống kê trong bài vi...
  Phùng Tường Vân: Vĩ Thanh tiễn chị Hoài Thế sự mang ...
  Tiêu Kiến Xương: ĐBA mượn lời ông bác nông dân: "Nói gì...
  dodung: "Sóng lớp phế hưng coi đã rộn......
  Camillia Ngo: Chín năm, một quãng đường dài, Bóng ng...
  Camillia Ngo: Một dân tộc u mê, hèn kém tột độ mớ...
  Thai Huu Tinh: Thưa các bác Trần Việt, Quốc Uy, Tuấn H...
  Phùng Tường Vân: " Thứ nhất, nói mọi thứ đều thối ná...
  Nguyễn Ước: Tôi không vào được Phản hồi bên bài C...
  Tôn Văn: Tiếp theo „Lời tạm biệt“ Câu hỏi...
  Trần Việt: Công bằng mà nói một cách ngắn gọn, Gs...
  Phùng Công Tử: Và gần đây tôi cảm thấy hơi phiền hơ...
  Bùi Xuân Bách: Việc talawas ngừng hoạt động tuy có là ...
  Nguyễn Chính: Gửi chị Phạm Thị Hoài và Ban Biên tập...
  Lê Tuấn Huy: Việc cảnh giác, tôi đã nói đến. Tôi t...
  vuquocuy: - Tác giả Lê Tuấn Huy đã phát hiện rấ...
  Hạnh Đào: Hơn tuần nay, tôi ngần ngại không muốn ...
  classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
  Lê Anh Dũng: Bravo ý tưởng tuyệt vời của Arthur, ...
  Thanh Nguyễn: Chào chị Hoài, Cảm ơn tâm huyết và nh...
  Thanh Nguyễn: Cảm ơn ý kiến của anh Hoàng Ngọc Tuấn...
  Hà Minh: Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, (al...
  P: Xin có lời cảm ơn gửi đến những ngư...
  Nguyễn Đình Đăng: Tôi lợi dụng chính phản hồi của mình ...
  Arthur: Có nên đề nghi BBT Talawas chơi/hát lại b...
  Phùng Tường Vân: Tôi xin kể thêm truyện này, nghe cũng lâu...
  Hà Sĩ Phu: @ Nam Dao Đây là bài “bình thơ chơi” v...
  Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Cám ơn bác về nhã...
  Trần Việt: Đồng ý với ông Lê Tuấn Huy. Tuy chỉ c...
  Trầm Kha: CÓ THẾ CHỨ! THẾ MỚI 'TIỀN VỆ' CHỨ!...
  Phùng Tường Vân: Hết xảy ! (http://www.talawas.org/?p=26665#co...
  Hoàng Ngọc-Tuấn: Xin thông báo cùng quý vị: Để tiếp n...
  Dương Danh Huy: Cảm ơn bác Phùng Tường Vân và Lâm Hòan...
  Phùng Tường Vân: Đôi lời thưa thêm với bác D.D.Huy, Xin...
  chuha: Mỗi người có một "gu" ăn phở. Riêng t...
  Trương Đức: "Chị Hoài ơi, chị Hoài ơi Niết Bàn nà...
  Phùng Tường Vân: Thưa Bác Dương Danh Huy Xin vội vã trìn...
  Dương Danh Huy: À, có điều tôi muốn nhắc các bác: K...
  hlevan: “Le coeur a ses raisons que la raison ignore” ...
  Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Lâm Hòang Mạnh &...
  Phùng Tường Vân: CẨN BẠCH Nhận biết được giới hạ...
  Le Van Hung: Thử lướt qua các trang web Việt Nam, chún...
  Đinh Minh Đạo: Tin TALAWS sẽ ngừng hoạt động làm tôi n...
  Lê Quốc Trinh: Cám ơn tác giả Phạm Hồng Sơn, Nếu c...
  Le Van Hung: "Giáo dục, giáo dục và giáo dục (có l...
  classicalmood: Vậy thì quyết định đóng cửa Talawas, n...
  VanLang: "Merda d’artista" vẫn đang được trưng b...
  Khiêm: Bác Phùng, Một người quen cho biết xếp...
  Nguyễn Đăng Thường: Đập phá & xây dựng “Đạp đổ t...
  Tonnguyen147: Bác Phùng Tường Vân, Người ta không ...
  Hoà Nguyễn: Hôm nay có tin đại biểu Quốc hội Việt...
  Hoà Nguyễn: Báo Người Việt hôm nay đăng toàn văn l...
  Trung Nu Hoang: @ Tạm Biệt talawas. Với lòng quý mến ...
  Tonnguyen147: Bác Trung Thứ và các bác ơi, Chủ Nh...
  VanLang: Đầu thập niên 90 Việt Nam lạm phát phi ...
  Nam Dao: Trình với cả làng Thể ý Trưng Nữ Ho...
  Lâm Hoàng Mạnh: Nâng cốc, cụng ly ... hết váng đầu Nh...
  Hoà Nguyễn: Cứ tưởng nếu khách ngồi bàn chuyện ho...
  Nam Dao: Anh thân mến Quí trọng những việc an...
  Thanh Nguyễn: Talawas trước giờ lâm chung mà vẫn đau ...
  Phùng Tường Vân: Chiếc Cân Thủy Ngân ..."Cứ xét theo ...
  Trung Nu Hoang: Nếu nhà văn Phạm Thị Hoài và BBT Talawas...
  Bắc Phong: bác bị váng đầu thèm uống rượu cứ ...
  Lê Thị Thấm Vân: Ngân trong "là con người", một trích đo...
  classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
  Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Tôi xin chia sẻ thê...
  Canuck: Bác Nguyễn Phong, Tui thấy đây là vấn...
  Nguyễn Đình Đăng: Bravo! Như một minh hoạ cho bài này mờ...
  Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Tôi đã set up hai...
  Phùng Tường Vân: @Nguyên Phong (http://www.talawas.org/?p=26665#c...
  Nguyễn Phong: Tôi thấy các bác hơi lạc quan và ảo tư...
  Thuận: Chỉ còn ít giờ nữa, Talawas sẽ đóng c...
  Trương Đức: "Nửa ấy… “nói chung là”: nửa dưới...
  Trầm Kha: talawas ơi! oan ức quá! Oan ức quá! Em ...
  Canuck: Tui cám ơn Ban Chủ Nhiệm, Ban Biên Tập Ta...
  Trầm Kha: bác vạch lẹ quá! em há hốc hà lá nho ...
  Trầm Kha: thường thì bác Thường siết... hết bế...
  pham duc le: Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Phong, nhưng...
  booksreader: Au plaisir de vous revoir, "một mô hình hoạt...
  Bach Phat Gia: Tôi là độc giả của talawas đã mấy nă...
  Lề Trái: Trong việc tẩm bổ chỉ xin Gia Cát Dự đ...
  Lê Anh Dũng: Thưa bác Trầm Kha, bác Đào Nguyên, Xin ...
  Lê Thượng: Nói rằng "So với thảm họa môi trường ...
  Anh Dũng: @1mitee: 1. Muốn SỐNG tới mức "cụ" nh...
  Đào Nguyên: @ Anh Dũng "...phải nghe lời cái dạ dày,...
  Trầm Kha: “Khi cầm cuốn Kinh thánh, tôi đọc với...
  Đào Nguyên: @ bác Nguyễn Phong Tôi đồng thanh tương ...
  Hoà Nguyễn: Sau chuỗi cười khá thoải mái do ông Gia ...
  1mitee: @Anh Dũng "Cả ông Marx, ông Hồ Chí Minh,...
  Bùi Văn Phú: Bạn Trung Nu Hoang ơi, Bạn có khả năng...
  Thái Hữu Tình: Bài vừa mới ra lò, mấy anh (cả mấy ch...
  Canuck: Trong đời tui, có 3 lần / hoàn cảnh xảy...
  Phùng Tường Vân: Lời đề nghị khẩn khoản của tôi Nh...
  Thái Hữu Tình: 1/ Bài nghiên cứu này của ông MTL càng ch...
  Nguyễn Phong: Thực ra ở hải ngoại hiện nay thì có m...
  Anh Dũng: @Đào Nguyên: 1. Cái bạc triệu (VNĐ) c...
  Dương Danh Huy: Bác Hòa Trước hết tôi cảm ơn về l...
  Louis: Trong phút giây chia tay người tình ảo, b...
  Đào Nguyên: Từ lâu ngưỡng mộ bác, biết bác thích ...
  Trầm Kha: Ha ha ha! Bác Trương Đức ơi, Bác "đả t...
  Lê Quốc Trinh: LÊ QUỐC TRINH - LỜI GIÃ BIỆT Thân m...
  vantruong: Thôi thì trước khi giải tán tụ tập tal...
  Đào Nguyên: @Anh Dũng "... - Không có đủ sản phẩm ...
  VietSoul:21: Tôi không nghĩ tài chánh là vấn đề (ch...
  Hoàng Trường Sa: Talawas ơi Ta giã biệt em Như giã từ cu...
  Hoàng Trường Sa: Bauxite Việt Nam: hãy cứu ngay chữ tín! (...
  Anh Dũng: @Đào Nguyên: Thực ra Marx có nói, nói n...
  Lâm Hoàng Mạnh: Chỉ còn vài 28 giờ, Ta Là... Gì sẽ ngh...
  Le Van Hung: Kính thưa các Anh Chị, Từ trước đế...
  Phùng Tường Vân: Bi giờ sắp đến giờ lâm biệt Xin Gia T...
  Hoàng Trường Sa: EM ĐI RỒI Em đã đi rồi thế cũng xong...
  Nguyễn Đăng Thường: Chia tay phút này ai không thấy buồn? Nh...
  Trung Nu Hoang: Tôi cũng có nghe kể chuyện một "học gi...
  peihoh: Tôi không được hỏi ba câu hỏi của tal...
  peihoh: Anh Lại Văn Sâm ơi! Dịch giùm câu này: "...
  Đào Nguyên: @ Anh Dũng Mác nói nhiều về lợi nhuận,...
  Hoà Nguyễn: Ông Huy viết : Điều tôi nói hoàn toàn kh...
  Trương Đức: Đọc cái câu này: "2030: định mệnh đã ...
  Đào Nguyên: Tôi cũng có đọc những câu chuyện với ...
  Camillia Ngo: Nguyễn Khoa Thái-Anh nói "Vũ Huy Quang là m...
  Dương Danh Huy: Bác Hoà Tôi cũng thấy thú vị khi đọ...
  Thanh Nguyễn: Giữa cái lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế n...
  Thanh Nguyễn: Nếu vì lý do tài chính mà talawas đóng c...
  Thanh Nguyễn: Oh, Thank you Trầm Hương! We all have our h...
  Hà Minh: Một truyện ngắn quá hay, cảm ơn tác gi...
  Nguyễn Việt Thanh: Trên Talawas bộ cũ, có lần nhà văn Phạm...
  Anh Dũng: Ông Đào Nguyên nói đến "duy lợi". Nhưng...
  Hoàng Trường Sa: BRING ME HAPPINESS Đừng đi Đừng đi Đ...
  Lê Anh Dũng: (tiếp) Nhưng chính nhờ Tin Lành VN như...
  Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Trong cảnh talawas ch...
  Đào Nguyên: Lời ông Vũ Huy Quang làm tôi nhớ tới l...
  Đào Nguyên: @ Nguyễn Khoa Thái Anh Trước khi chiéc thu...
  Trương Nhân Tuấn: Trích : « Người Việt hải ngoại vẫn th...
  Hoàng Trường Sa: Bô xít Việt Nam : Truyền thông Mỹ sắp n...
  khonglaai: Không ngờ anh Bách còn giỏi cả tiến...
  khonglaai: Nếu có giải thưởng talacu thì tôi ti...
  Phùng Tường Vân: Chúc nhau chân cứng đá mềm Chúc nhau an ...
  khonglaai: “Khi nói chuyện với mình họ chỉ nhìn ...