talawas blog

Chuyên mục:

Nguyễn Quang Duy – Quân đội Nhân dân sẽ làm nên việc lớn?

10/12/2009 | 6:35 sáng | 10 Comments

Tác giả: Nguyễn Quang Duy

Category: Chính trị - Xã hội, Dân chủ, Quan hệ Việt – Trung, Vấn đề Biển Đông
Thẻ: >

Để sửa soạn cho Hội nghị Quân chính toàn quân năm 2009, báo Quân đội Nhân dân cho phổ biến một loạt bài lấy chủ đề “Làm thất bại chiến lược Diễn biến hòa bình”. Trong loạt bài này, ngày 15/11/2009, Đại tá Tiến Sỹ Nguyễn Văn Quang, Phó trưởng Ban Nghiên cứu Tổng kết Lý luận thuộc Viện Khoa học Xã hội Nhân văn Quân sự, cho rằng đòi hỏi cần xây dựng quân đội chuyên nghiệp, để quân đội có khả năng gìn giữ biên cương lãnh thổ, chỉ nằm trong chiến lược “diễn biến hòa bình”. Chiến lược này nhằm tách đảng Cộng sản ra khỏi quân đội. Ông Quang đã dùng đúc kết sau để kết luận bài viết: “Ở các nước đông Âu khi nhân dân nổi dậy quân đội đứng ngoài chính trị, chỉ tuân theo pháp luật, bảo vệ Tổ quốc nên đảng thua.

Hội nghị nói trên diễn ra trong hai ngày 05 và 06 tháng 12 tại Hà Nội. Trong phần khai mạc, Tổng Bí thư cộng sản Nông Đức Mạnh nhận định về vai trò quân đội như sau:

Trong tình hình mới, hơn bao giờ hết quân đội phải tỉnh táo, nhạy bén về chính trị, phân biệt rõ địch, ta, đối tượng, đối tác, nắm vững bản chất, đánh giá đúng các hiện tượng, chủ động ngăn ngừa và đập tan mọi âm mưu thủ đoạn xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch; xác định đúng mục tiêu yêu cầu xây dựng quân đội cả tầm gần và tầm xa. Quân đội cũng phải thường xuyên nắm chắc tình hình, cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc đường lối, chủ trương của Đảng, xử trí đúng đắn các tình huống phức tạp, bảo vệ vững chắc chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ đường lối của Đảng, chủ động tiến công làm thất bại các âm mưu, hành động phá hoại của kẻ thù, góp phần giữ vững ổn định chính trị, an ninh của đất nước, nhất là trong dịp có các sự kiện quan trọng của đất nước.”

Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh trong diễn văn bế mạc hội nghị đã nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong quân đội:

Các cấp ủy chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền, chú trọng về Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XI của Đảng; chủ động đấu tranh chống âm mưu, hành động ‘diễn biến hòa bình’ của các thế lực thù địch và quan điểm sai trái, giữ vững, tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong quân đội.”

Trong cuộc họp báo công bố Sách trắng Quốc phòng tại Hà Nội, ngày 8/12/2009, Trung tướng Nguyễn Chí Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng tuyên bố “những thế lực thù địch vẫn sử dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, kích động lực lượng bên trong chống phá Đảng, nhà nước Việt Nam.”

Thực ra đây không phải là chuyện mới lạ gì. Ngày 27/8/2007 tại Tổng cục Chính trị Quân đội, Chủ tịch nhà nước cộng sản Nguyễn Minh Triết từng tuyên bố:

“… khẳng định trước sau như một là chúng ta tiến lên chủ nghĩa xã hội, chúng ta phải xây dựng đảng của chúng ta. Dù ai nói ngả nói nghiêng, dù ai có muốn bỏ Điều 4 hiến pháp gì đó thì không có chuyện đó. Bỏ cái đó đồng nghĩa với chúng ta tuyên bố chúng ta tự sát, cho nên phải củng cố công tác chính trị tư tưởng, củng cố vai trò của đảng…”

Tiếng nói của ông Triết là tiếng nói chính thức của đảng Cộng sản. Việc ông Triết công khai cảnh giác về đòi hỏi hủy bỏ Điều 4 Hiến pháp trước thành phần lãnh đạo quân đội cho thấy nội bộ quân đội đã có những thách thức về vai trò lãnh đạo của đảng Cộng sản, cũng như những đòi hỏi đảng Cộng sản phải bỏ Điều 4 Hiến pháp, và việc này đã làm cho giới cầm quyền lo sợ.

Trường hợp anh Nguyễn Tiến Trung gia nhập quân đội nhưng nhất quyết không thề “trung với đảng”. Anh Trung tin rằng quân đội phải trung thành với tổ quốc, với đất nước, với dân tộc thay vì với đảng cầm quyền. Anh Trung còn hãnh diện là đảng viên Đảng Dân chủ Việt Nam và từng tuyên bố thi hành nghĩa vụ để quân đội trở nên đa đảng. Giới cầm quyền quân đội đã bó tay chấp nhận cho đến ngày anh rời khỏi quân đội.

Trở lại với bài viết Đại tá Nguyễn Văn Quang, thay vì nhận ra nhu cầu bức thiết phải xây dựng quân đội chuyên nghiệp hay hiện đại hóa quân đội để quân đội có khả năng gìn giữ biên cương lãnh thổ, ông cha ta để lại, ông Quang ngược lại cho rằng đòi hỏi này là đòi hỏi phản động vì:

Thứ nhất đòi hỏi này “loại bỏ vai trò lãnh đạo quân đội của Đảng Cộng sản Việt Nam” và “… không chỉ với quân đội mà còn đối với toàn xã hội.”

Ông Quang đưa ra một số lý do từ phía đòi hỏi xây dựng quân đội chuyên nghiệp như: (1) trình độ lạc hậu của quân đội Việt Nam không thể bảo vệ được lãnh thổ, biển đảo; (2) Đảng Cộng sản Việt Nam không chăm lo xây dựng quân đội chuyên nghiệp; (3) để có một quân đội hiện đại cần luật hóa quân đội để quân đội đứng ngoài chính trị các đảng phái; và (4) quân đội chỉ là của nhà nước và phục tùng nhà nước mà thôi…

Thứ hai đòi hỏi này “làm cho Quân đội nhân dân Việt Nam nghi hoặc về chức năng nhiệm vụ, mất mục tiêu lý tưởng chiến đấu là độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.” Theo ông Quang, nếu chỉ chú trọng nâng cao tính chuyên nghiệp mà không nâng cao bản chất chính trị giai cấp của quân đội thì quân đội sẽ không còn thực sự là quân đội của giai cấp công nhân, nhân dân lao động do đảng Cộng sản lãnh đạo.

Đây là một quan điểm đã quá lỗi thời vì Đảng Cộng sản Việt Nam không còn hay chưa bao giờ đại diện cho giai cấp công nhân hay nhân dân lao động. Lại nữa, ước mơ của người cộng sản là biên giới các quốc gia cộng sản sẽ được xoá bỏ để tiến đến một thế giới đại đồng. Chính vì ước mơ này một phần không nhỏ lãnh thổ Việt Nam đã bị quốc gia đàn anh Trung Quốc chiếm đóng. Càng ngày Trung Quốc lại càng lộ rõ dã tâm xâm chiếm các quốc gia trong vùng bằng quân sự, chính trị, kinh tế, văn hoá… Muốn giữ gìn bờ cõi ông cha để lại, về quân sự chỉ có một phương cách duy nhất là hiện đại hoá, chuyên môn hoá quân đội.

Thứ ba, đòi hỏi này “làm suy yếu tính nhân dân của nền quốc phòng toàn dân, chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.” Theo ông Quang:

quan điểm ‘chuyên nghiệp hóa quân đội, thành lập quân đội tự nguyện chuyên nghiệp, chuyển nghĩa vụ quân đội thành nghĩa vụ dân sự’’, khi có sự biến, chắc chắn chỉ còn một mình quân đội phải gánh vác. Và nếu chỉ quan tâm tới lực lượng tự nguyện chuyên nghiệp thì lấy đâu ra nguồn nhân lực hùng hậu bổ sung cho quân đội trước thiên tai, bão lụt chứ đừng nói gì đến động viên cho chiến tranh.”

Đây là một đề tài lớn giữa tình nguyện và cưỡng bách quân dịch. Trong hoà bình, việc tình nguyện và chuyên môn hoá quân đội thường được đem ra áp dụng. Khi chiến tranh luật tổng động viên có thể được ban hành theo nhu cầu chiến cuộc.

Lịch sử đã chỉ thấy nếu quân đội thực sự phục vụ tổ quốc dân tộc khi chiến tranh toàn dân sẽ một lòng phục vụ quân đội chống ngoại xâm.

Vai trò chính của quân đội là bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Quân đội cũng giúp dân trong việc xây dựng làng xã công trình công cộng, cứu trợ thiên tai bão lụt,… nhưng đây không phải là vai trò chính. Miền Nam trước 1975, các công tác trên đã được các đoàn thể thanh niên, sinh viên, học sinh tình nguyện thực hiện. Một xã hội dân sự lành mạnh là nhu cầu bức thiết của xã hội Việt Nam ngày nay.

Chính ông Quang cũng cho rằng “cần kết hợp một cách hợp lý giữa chế độ tình nguyện và nghĩa vụ là điều mọi quốc gia đang làm.”

Thứ tư là tạo ra “các cơ sở pháp lý để thâu tóm quân đội, dùng chính quân đội để lật đổ chế độ xã hội chủ nghĩa.” Theo ông Quang:

Khi mà Hiến pháp đã ban ra, việc thực thi ‘quân đội chuyên nghiệp’ sẽ tạo cơ sở pháp lý cho việc dễ bề thực hiện chiến lược ‘diễn biến hòa bình’, ‘phi chính trị hóa quân đội’. Kẻ thù sẽ tách quân đội ra khỏi sự lãnh đạo của Đảng, rồi dùng ngay sức mạnh quân sự bấy lâu nay được Đảng tôi luyện, nhân dân ta nuôi dưỡng để chống lại Đảng, lật đổ Nhà nước, xóa bỏ thành quả cách mạng của nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam…

Rõ ràng Đảng Cộng sản đang lo sợ Quân đội Nhân dân sẽ đứng về phía người dân để giành lại các quyền tự do cho toàn dân tộc, từ tay một thiểu số cầm quyền cộng sản.

Đại hội lần này, đảng cộng sản đang phải đối đầu với suy thoái kinh tế, lạm phát phi mã ảnh hưởng đến mọi tầng lớp dân chúng Việt Nam. Các quân nhân thường gánh phải nhiều khó khăn về vật chất, có khi còn mắc khó khăn hơn các tầng lớp xã hội khác. Đa số các quân nhân thi hành nghĩa vụ thường lệ thuộc vào sự giúp đỡ của gia đình.

Bên cạnh khủng hoảng kinh tế là những khủng hoảng về văn hóa, giáo dục, luật pháp, tư tưởng… Và nạn tham nhũng đang ngày một xoáy mòn đảng và nhà nước cộng sản.

Đa số cán bộ trung và cao cấp trong quân đội ngày nay đều trưởng thành trong cuộc chiến tại Cam Bốt và cuộc chiến chống bá quyền Trung Quốc xâm lược. Họ có cách nhìn và suy nghĩ khác với thiểu số cầm quyền cộng sản. Chính vì thế, Nghị quyết 51 của Bộ Chính trị (khóa IX) tiến đến việc thực hiện chế độ chính ủy, chính trị viên trong quân đội theo đúng khuôn mẫu Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đề ra. Từ đó mới dẫn đến các đòi hỏi chuyên (chuyên nghiệp hóa quân đội) hơn hồng (chính trị hóa quân đội). Chuyên để giữ nước hồng để giữ đảng. Giữ nước hay giữ đảng chính là câu hỏi đang được giới quân nhân quan tâm tìm câu trả lời.

Trước đe doạ quân đội Trung Quốc xâm lược chủ quyền lãnh thổ, mất nước, mất chủ quyền dân tộc, quân đội Việt Nam không thể ngoảnh mặt làm ngơ để bị muôn đời nguyền rủa. Biết đâu chính lòng yêu nước của các quân nhân trong quân đội Việt Nam sẽ là lực chính, thúc đẩy tiến trình dân chủ tại Việt Nam.

Melbourne, Úc Đại Lợi

9/12/2009

© 2009 Nguyễn Quang Duy

© 2009 talawas blog

Bình luận

10 Comments (bài “Nguyễn Quang Duy – Quân đội Nhân dân sẽ làm nên việc lớn?”)

 1. Tôn Nguyễn viết:

  Ngày xưa QĐNDVN chiến đấu rất dũng cảm một phần vì họ không có gì để mất (vô sản), đường đi thì có đường về thì không (sinh Bắc tử Nam) cộng với yếu tố khéo léo tuyên truyền yêu nước của ĐCS…

  Ngày nay các chế độ CS không còn mấy (hoặc chỉ còn trên đầu môi chót lưỡi kiểu TQ và VN) thì QĐNDVN cũng chẳng dại gì để CA làm ăn một mình một chợ, ta cũng phải làm ăn để bù đắp lại xương máu đã bỏ ra. Thế nên mới có hiện tượng QĐ làm kinh tế rồi tham nhũng mua quan bán tước… Tiền lương không đủ tất phải làm thêm. Cứ thấy các xe biển số đỏ phóng nhanh dành đường vượt ẩu ở các thành phố lớn đến nỗi CA giao thông phải lắc đầu phát hãi thì đủ biết sức làm ăn của QĐ cũng đang nở rộ.

  Khi quí vị sĩ quan đã có quyền hành trong tay, rủng rỉnh tiền bạc, ăn sung mặc sướng, vợ đẹp con ngoan thì chẳng ai mơ đến chiến trường kiểu năm xưa nữa đâu, tin tôi đi.

 2. vancun viết:

  Ông Nguyễn Việt quả là sắc sảo.
  Con số 1,4 tỷ USD chi phí cho quân đội VN đúng là không thể tin được. Có thể có hai khả năng:
  – Một là sự dối trá của Chính phủ và Quân đội VN. “Lập lờ đánh lận con đen”, “vo tròn bóp méo” là “nghề” của họ mà. Cái gì cần cao thì thổi phồng lên cho cao (ví dụ địa phương nào GDP cũng tăng trưởng trên 10%, nhưng GDP cả nước chỉ tăng 7-8%), quân địch chết vô số…Cái gì cần thấp thì họ thu nhỏ lại, hoặc giấu nhẹm đi không nói (Ví dụ tổng chi phí chi cho việc bảo trì, canh gác Lăng Hồ Chí Minh…).
  – Khả năng thứ hai là ngoài số tiền 1,4 tỷ USD nhà nước chi, quân đội nhân dân việt nam đã tự “bươn chải” làm ăn kiếm tiền. Đất đai quân đội mênh mông, lại kinh doanh những thứ béo bở nhất như ngân hàng, viễn thông,… Con em muốn vào học sỹ quan, nếu không phải là COCC (con ông cháu cha) thì nộp cỡ một trăm triệu, các sỹ quan, chiến sỹ muốn thuyên chuyển, hay xin đi đảo (lương rất cao) cũng phải chi vài chục đến vài trăm triệu… Những khoản này cộng lại cũng không nhỏ đâu.
  Chắc họ kiếm được bộn tiền, và tự trang trải cho chi phí của mình. Thế cũng hay.

 3. Trung Nu Hoang viết:

  Ai thanh toán các khoản chi phí cho quân đội: trả lương tướng tá, chiến sĩ, mua sắm khí giới, sửa chửa trang thiết bị… nhỉ? Từ quỹ riêng của đảng hay do tiền thuế của nhân dân?
  Một khi nắm được chính quyền rồi thì đảng CSVN áp dụng chính sách toàn trị, độc đảng…c hủ trương thu tóm tất cả tài nguyên đất nước, lợi tức quốc gia vào tay mình rồi “vô tư” đồng hóa đảng với Tổ quốc, với quê hương đất nước, với nhân dân… Người CS thật là những kẻ da mặt dày hơn mo cau, không còn chút liêm sỉ, không coi nhân dân – chủ nhân ông của đất nước – ra cái thá gì cả. Một mình một chợ, họ mặc tình vơ vét! Đến khi hữu sự phải chống ngoại xâm thì hô hào tinh thần yêu nước, dụ dỗ nhân dân hy sinh bằng những thủ đoạn lừa bịp, xảo trá! Ai còn chơi được với trò lưu manh này nhỉ? May ra chỉ có một nhóm các đấng Việt kiều “trí ngủ” học hành nhiều quá hóa mụ người (như GS Trần Thanh Vân, LS Nguyễn Hữu Liêm…) – nên dễ bị dụ – về dự đại hội 2009 để được Ngài Chủ tịch nước “chọc cười” bằng những thí dụ quá đỗi mộc mạc, dễ dãi (bản tính dân Nam Bộ ??!!) để biện hộ cho tệ nạn tham nhũng ở Việt Nam. Nói với các đại trí thức mà như nói với những đứa trẻ con 5, 7 tuổi không bằng! Đảng khinh miệt trí thức và nhân dân nói chung đến mức đó thì thử hỏi còn kêu gọi được ai hy sinh cho cuộc chiến khó tránh khỏi với tên “bành trướng đại bá” thâm hiểm và vô cùng tham lam đang lăm le xiết cổ đất nước bằng chính sách vừa chài mồi, vừa dụ dỗ với 16 chữ vàng khè và 4 tốt??

 4. […] Melbourne, Úc Đại Lợi 9/12/2009 © 2009 Nguyễn Quang Duy Nguồn: talawas blog […]

 5. Nguyễn Việt viết:

  Theo cuốn sách trắng quốc phòng mà ông tướng tai tiếng Nguyễn Chí Vịnh công bố hôm kia ở Hà Nội thì ngân sách quốc phòng của Việt Nam năm nay là 1,4 tỷ USD. Số tiền ít ỏi này được dùng để nuôi một đội quân chính quy 450 ngàn nguời. Nếu cả hai con số này đúng (hiếm khi) thì mỗi đầu cả lính lẫn sỹ quan đuợc khoảng 3000 USD/năm, tức là 250 USD/tháng (4,7 triệu VND) mà không được chi phí chút nào cho khí tài quân trang, quân dụng. Tôi thấy sỹ quan quân đội cấp úy ở Việt Nam lãnh lương cao hơn số tiền này, còn cấp tá cấp tướng thì lãnh nhiều hơn nữa. Như vậy nếu 1,4 tỷ USD này chỉ để trả lương cho sỹ quan ở mức 6-8 triệu VND/tháng thì có nghĩa là đám lính chỉ còn 2-3 USD/tháng. Chẳng trách bà mẹ Nguyễn Tiến Trung sau khi đi thăm con ở tù về nói là Tiến Trung mập hơn hồi đi nghĩa vụ quân sự.

  Trong thực tế, quân đội nào cũng phải sử dụng lượng tiền khổng lồ để mua sắm, duy trì và bảo dưỡng binh khí cũng như chi phí cho luyện tập. Chỉ riêng việc một trung đoàn công binh diễn tập, vận chuyển khoảng 100km, lắp cầu phao 400m qua sông cũng đã tiêu tốn hàng chục ngàn USD. Như vậy nếu bỏ ra 60% của 1,4 tỷ USD để chi phí cho khí tài, nhiên liệu, quân trang quân dụng, doanh trại v.v… thì lương của sỹ quan chỉ còn 1-2 triệu VND/tháng, tương đuơng với các cô thợ may đang đòi đình công thôi.

  Trước tình hình mới, quân đội Việt Nam dự định mua mấy phi đội SU-30MK2 (Hợp đồng truớc kia là 8, nay mới ký thêm 12 chiếc) và sáu tầu ngầm “Lỗ đen” Kilo của Nga.

  “Ông Dmitriy Vypryazhkin, đại diện của công ty mua bán máy bay Vertolety Rossii tại Đông Nam Á, được dẫn lời phát biểu tại triển lãm vũ khí LIMA ở Langkawi, Malaysia, rằng Việt Nam cũng sắp ký hợp đồng mua một số lượng lớn trực thăng Mi-17 của Nga.” http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/12/091205_viet_russia_deal.shtml

  Như vậy mới nhẩm tính đã thấy trong số 1,4 tỷ USD đã mất béng 1 tỷ để mua vũ khí Nga, chưa kể các loại dầu bôi trơn. Như vậy còn 400 triệu USD để 450 ngàn nguời ở các binh chủng vừa chi cho ăn, mặc, trả lương vừa mua xăng dầu và các loại vũ khí nhỏ khác để luyện tập ư?

  Các bác có thấy cái gì đó mâu thuẫn trong cuốn sách trắng không?

  Hay là không có gì mâu thuẫn cả, bởi vì việc bảo vệ biển đảo đã giao cho ngư dân, còn quân đội sẽ chỉ lo chống “diễn biến….”?

 6. mai viet tu viết:

  Hy vọng quân đội sáng suốt từ chối xài đồ “Thiên An Môn” của TQ. Lịch sử VN (nếu còn) sẽ ghi lại những lời lẽ này và một số con cháu sẽ đổi họ đổi tên.

 7. Tôn Nguyễn viết:

  ĐCSVN luôn luôn nhắc nhở đảng viên rằng “diễn biến hòa bình” của những thế lực thù địch là rất nguy hiểm, cần phải đề cao cảnh giác.

  Thế nhưng cũng có một loại “diễn biến hòa bình” khác mà Đảng ta đang cố tình che giấu và ngăn cấm dân biểu lộ thái độ chống đối. Đó là “diễn biến hòa bình” của TQ nhằm nắm thóp ĐCSVN rồi sau đó gậm nhấm dần dần VN, biến đất nước này thành chư hầu của TQ.

  Là “anh em ruột thịt một nhà”, ĐCSTQ tất hiểu rõ ĐCSVN hơn ai hết. “Ai nắm được Đảng là nắm được dân tộc VN” bởi Đảng nắm giữ tất cả các quyền lực sinh sát trong tay.

  Tại sao gọi diễn biến này là hòa bình? Vì TQ sẽ chẳng cần dùng đến chiến tranh, tốn hao nhân lực lẫn vũ khí mà vẫn đạt được mục tiêu dễ dàng.

  Diễn biến này rõ ràng đang xảy ra – chậm nhưng mà chắc – ai cũng thấy, vậy Quân đội VN đứng về phía nào trong tình huống này?

 8. Phùng Tường Vân viết:

  Hy vọng, xin cứ vươn lên
  “Huyễn ước vọng” (wishfull thinking) là…
  mũi tên bắn trời!
  ptv

 9. QuangSan viết:

  Diễn tiến hòa bình đã mặc nhiên trở thành hình ảnh bóng ma để hù dọa, chiêu bài để đàn áp, thử hỏi:
  Thành phần nào và từ đâu đã đưa ra những đòi hỏi xây dựng quân đội chuyên nghiệp để tái tổ chức tình trạng:
  -trình độ lạc hậu của quân đội CS Việt Nam.
  -chăm lo xây dựng quân đội thuần túy.
  -luật hóa quân đội để quân đội đứng ngoài chính trị.
  -quân đội chỉ phục tùng nhà nước mà thôi…

  Mầm móng này tự nó xuất phát từ trong nội bộ Quân Đội CSVN, bởi lòng yêu nước của các quân nhân, bởi tầm nhìn của các cấp chỉ huy rộng hơn, chứ không phải cách nói gán ghép của
  Nguyễn Chí Vịnh:
  “những thế lực thù địch vẫn sử dụng chiêu bài dân chủ, nhân quyền, kích động lực lượng bên trong chống phá Đảng, nhà nước Việt Nam.”
  Đã có mầm nóng không chóng thì chầy tự nó sẽ bộc phát, cái gì cũng có thể ngăn nhưng không thể ngăn được lòng yêu nước.

 10. Đào Nguyên viết:

  Tiếc quá! Phải chi ĐCSVN cho phép các Việt Kiều yêu nước tình nguyện về nước đi lính để chuyên nghiệp hóa lẫn “bạch hóa” quân đội nhân dân lên đường cứu nước thì hay biết mấy cho VN!

 • talawas - Lời tạm biệt

  Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

 • Phản hồi mới nhất của độc giả

  talawas blog: Cảm ơn tất cả! Tạm biệt và mong ngày ...
  Trung Thứ: Trích: „Ngoài ra, việc duy trì nhóm khởi...
  Hà Sĩ Phu: LỜI TẠM BIỆT: Buông lơi “một...
  Phùng Tường Vân: Dục Biệt Nhung Dục (Trung Đường) có ...
  Hoài Phi: Chỉ còn vài phút thôi là talawas chính th...
  Hà Sĩ Phu: @ixij Bạn ixij đã gõ đúng chỗ tôi c...
  P: Kính gửi hai bác Lê Anh Dũng và Trung Thứ...
  Hoangnguyen: Không biết những dòng chữ này còn kịp ...
  Trần Quốc Việt: Dear Talawas, Thank you! You're gone now but I ...
  Nguyễn Ước: Xin lỗi. Tôi hơi bị nhớ lầm vài chữ t...
  Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Thời giờ cũng đ...
  Trần Quốc Việt: Hành trang rời Talawas: Live Not By Lies ...
  Hoà Nguyễn: Qua bức thư hết sức nhã nhặn, lịch s...
  Trần Việt: Ôi, nếu được như bác Hữu Tình hình du...
  ixij: Không được tham gia trả lời 3 câu hỏi ...
  Lâm Hoàng Mạnh: Đốt Lò Hương Cũ. Mượn thơ của Th...
  P: Cũng xin góp thêm một bài mới biết :D ...
  Lê Tuấn Huy: Xin gửi anh VQU, TV và những người quan t...
  Khiêm: Cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo đã thực hi...
  Phùng Công Tử: Bị bắt cũng đáng! Vào blog của CoigaiDoL...
  Phùng Công Tử: Nô lệ của văn hóa Trung Quốc: Đi hỏ...
  classicalmood: Bài viết có một số điểm tích cực nh...
  Thanh Nguyễn: Đọc những con số thống kê trong bài vi...
  Phùng Tường Vân: Vĩ Thanh tiễn chị Hoài Thế sự mang ...
  Tiêu Kiến Xương: ĐBA mượn lời ông bác nông dân: "Nói gì...
  dodung: "Sóng lớp phế hưng coi đã rộn......
  Camillia Ngo: Chín năm, một quãng đường dài, Bóng ng...
  Camillia Ngo: Một dân tộc u mê, hèn kém tột độ mớ...
  Thai Huu Tinh: Thưa các bác Trần Việt, Quốc Uy, Tuấn H...
  Phùng Tường Vân: " Thứ nhất, nói mọi thứ đều thối ná...
  Nguyễn Ước: Tôi không vào được Phản hồi bên bài C...
  Tôn Văn: Tiếp theo „Lời tạm biệt“ Câu hỏi...
  Trần Việt: Công bằng mà nói một cách ngắn gọn, Gs...
  Phùng Công Tử: Và gần đây tôi cảm thấy hơi phiền hơ...
  Bùi Xuân Bách: Việc talawas ngừng hoạt động tuy có là ...
  Nguyễn Chính: Gửi chị Phạm Thị Hoài và Ban Biên tập...
  Lê Tuấn Huy: Việc cảnh giác, tôi đã nói đến. Tôi t...
  vuquocuy: - Tác giả Lê Tuấn Huy đã phát hiện rấ...
  Hạnh Đào: Hơn tuần nay, tôi ngần ngại không muốn ...
  classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
  Lê Anh Dũng: Bravo ý tưởng tuyệt vời của Arthur, ...
  Thanh Nguyễn: Chào chị Hoài, Cảm ơn tâm huyết và nh...
  Thanh Nguyễn: Cảm ơn ý kiến của anh Hoàng Ngọc Tuấn...
  Hà Minh: Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, (al...
  P: Xin có lời cảm ơn gửi đến những ngư...
  Nguyễn Đình Đăng: Tôi lợi dụng chính phản hồi của mình ...
  Arthur: Có nên đề nghi BBT Talawas chơi/hát lại b...
  Phùng Tường Vân: Tôi xin kể thêm truyện này, nghe cũng lâu...
  Hà Sĩ Phu: @ Nam Dao Đây là bài “bình thơ chơi” v...
  Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Cám ơn bác về nhã...
  Trần Việt: Đồng ý với ông Lê Tuấn Huy. Tuy chỉ c...
  Trầm Kha: CÓ THẾ CHỨ! THẾ MỚI 'TIỀN VỆ' CHỨ!...
  Phùng Tường Vân: Hết xảy ! (http://www.talawas.org/?p=26665#co...
  Hoàng Ngọc-Tuấn: Xin thông báo cùng quý vị: Để tiếp n...
  Dương Danh Huy: Cảm ơn bác Phùng Tường Vân và Lâm Hòan...
  Phùng Tường Vân: Đôi lời thưa thêm với bác D.D.Huy, Xin...
  chuha: Mỗi người có một "gu" ăn phở. Riêng t...
  Trương Đức: "Chị Hoài ơi, chị Hoài ơi Niết Bàn nà...
  Phùng Tường Vân: Thưa Bác Dương Danh Huy Xin vội vã trìn...
  Dương Danh Huy: À, có điều tôi muốn nhắc các bác: K...
  hlevan: “Le coeur a ses raisons que la raison ignore” ...
  Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Lâm Hòang Mạnh &...
  Phùng Tường Vân: CẨN BẠCH Nhận biết được giới hạ...
  Le Van Hung: Thử lướt qua các trang web Việt Nam, chún...
  Đinh Minh Đạo: Tin TALAWS sẽ ngừng hoạt động làm tôi n...
  Lê Quốc Trinh: Cám ơn tác giả Phạm Hồng Sơn, Nếu c...
  Le Van Hung: "Giáo dục, giáo dục và giáo dục (có l...
  classicalmood: Vậy thì quyết định đóng cửa Talawas, n...
  VanLang: "Merda d’artista" vẫn đang được trưng b...
  Khiêm: Bác Phùng, Một người quen cho biết xếp...
  Nguyễn Đăng Thường: Đập phá & xây dựng “Đạp đổ t...
  Tonnguyen147: Bác Phùng Tường Vân, Người ta không ...
  Hoà Nguyễn: Hôm nay có tin đại biểu Quốc hội Việt...
  Hoà Nguyễn: Báo Người Việt hôm nay đăng toàn văn l...
  Trung Nu Hoang: @ Tạm Biệt talawas. Với lòng quý mến ...
  Tonnguyen147: Bác Trung Thứ và các bác ơi, Chủ Nh...
  VanLang: Đầu thập niên 90 Việt Nam lạm phát phi ...
  Nam Dao: Trình với cả làng Thể ý Trưng Nữ Ho...
  Lâm Hoàng Mạnh: Nâng cốc, cụng ly ... hết váng đầu Nh...
  Hoà Nguyễn: Cứ tưởng nếu khách ngồi bàn chuyện ho...
  Nam Dao: Anh thân mến Quí trọng những việc an...
  Thanh Nguyễn: Talawas trước giờ lâm chung mà vẫn đau ...
  Phùng Tường Vân: Chiếc Cân Thủy Ngân ..."Cứ xét theo ...
  Trung Nu Hoang: Nếu nhà văn Phạm Thị Hoài và BBT Talawas...
  Bắc Phong: bác bị váng đầu thèm uống rượu cứ ...
  Lê Thị Thấm Vân: Ngân trong "là con người", một trích đo...
  classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
  Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Tôi xin chia sẻ thê...
  Canuck: Bác Nguyễn Phong, Tui thấy đây là vấn...
  Nguyễn Đình Đăng: Bravo! Như một minh hoạ cho bài này mờ...
  Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Tôi đã set up hai...
  Phùng Tường Vân: @Nguyên Phong (http://www.talawas.org/?p=26665#c...
  Nguyễn Phong: Tôi thấy các bác hơi lạc quan và ảo tư...
  Thuận: Chỉ còn ít giờ nữa, Talawas sẽ đóng c...
  Trương Đức: "Nửa ấy… “nói chung là”: nửa dưới...
  Trầm Kha: talawas ơi! oan ức quá! Oan ức quá! Em ...
  Canuck: Tui cám ơn Ban Chủ Nhiệm, Ban Biên Tập Ta...
  Trầm Kha: bác vạch lẹ quá! em há hốc hà lá nho ...
  Trầm Kha: thường thì bác Thường siết... hết bế...
  pham duc le: Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Phong, nhưng...
  booksreader: Au plaisir de vous revoir, "một mô hình hoạt...
  Bach Phat Gia: Tôi là độc giả của talawas đã mấy nă...
  Lề Trái: Trong việc tẩm bổ chỉ xin Gia Cát Dự đ...
  Lê Anh Dũng: Thưa bác Trầm Kha, bác Đào Nguyên, Xin ...
  Lê Thượng: Nói rằng "So với thảm họa môi trường ...
  Anh Dũng: @1mitee: 1. Muốn SỐNG tới mức "cụ" nh...
  Đào Nguyên: @ Anh Dũng "...phải nghe lời cái dạ dày,...
  Trầm Kha: “Khi cầm cuốn Kinh thánh, tôi đọc với...
  Đào Nguyên: @ bác Nguyễn Phong Tôi đồng thanh tương ...
  Hoà Nguyễn: Sau chuỗi cười khá thoải mái do ông Gia ...
  1mitee: @Anh Dũng "Cả ông Marx, ông Hồ Chí Minh,...
  Bùi Văn Phú: Bạn Trung Nu Hoang ơi, Bạn có khả năng...
  Thái Hữu Tình: Bài vừa mới ra lò, mấy anh (cả mấy ch...
  Canuck: Trong đời tui, có 3 lần / hoàn cảnh xảy...
  Phùng Tường Vân: Lời đề nghị khẩn khoản của tôi Nh...
  Thái Hữu Tình: 1/ Bài nghiên cứu này của ông MTL càng ch...
  Nguyễn Phong: Thực ra ở hải ngoại hiện nay thì có m...
  Anh Dũng: @Đào Nguyên: 1. Cái bạc triệu (VNĐ) c...
  Dương Danh Huy: Bác Hòa Trước hết tôi cảm ơn về l...
  Louis: Trong phút giây chia tay người tình ảo, b...
  Đào Nguyên: Từ lâu ngưỡng mộ bác, biết bác thích ...
  Trầm Kha: Ha ha ha! Bác Trương Đức ơi, Bác "đả t...
  Lê Quốc Trinh: LÊ QUỐC TRINH - LỜI GIÃ BIỆT Thân m...
  vantruong: Thôi thì trước khi giải tán tụ tập tal...
  Đào Nguyên: @Anh Dũng "... - Không có đủ sản phẩm ...
  VietSoul:21: Tôi không nghĩ tài chánh là vấn đề (ch...
  Hoàng Trường Sa: Talawas ơi Ta giã biệt em Như giã từ cu...
  Hoàng Trường Sa: Bauxite Việt Nam: hãy cứu ngay chữ tín! (...
  Anh Dũng: @Đào Nguyên: Thực ra Marx có nói, nói n...
  Lâm Hoàng Mạnh: Chỉ còn vài 28 giờ, Ta Là... Gì sẽ ngh...
  Le Van Hung: Kính thưa các Anh Chị, Từ trước đế...
  Phùng Tường Vân: Bi giờ sắp đến giờ lâm biệt Xin Gia T...
  Hoàng Trường Sa: EM ĐI RỒI Em đã đi rồi thế cũng xong...
  Nguyễn Đăng Thường: Chia tay phút này ai không thấy buồn? Nh...
  Trung Nu Hoang: Tôi cũng có nghe kể chuyện một "học gi...
  peihoh: Tôi không được hỏi ba câu hỏi của tal...
  peihoh: Anh Lại Văn Sâm ơi! Dịch giùm câu này: "...
  Đào Nguyên: @ Anh Dũng Mác nói nhiều về lợi nhuận,...
  Hoà Nguyễn: Ông Huy viết : Điều tôi nói hoàn toàn kh...
  Trương Đức: Đọc cái câu này: "2030: định mệnh đã ...
  Đào Nguyên: Tôi cũng có đọc những câu chuyện với ...
  Camillia Ngo: Nguyễn Khoa Thái-Anh nói "Vũ Huy Quang là m...
  Dương Danh Huy: Bác Hoà Tôi cũng thấy thú vị khi đọ...
  Thanh Nguyễn: Giữa cái lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế n...
  Thanh Nguyễn: Nếu vì lý do tài chính mà talawas đóng c...
  Thanh Nguyễn: Oh, Thank you Trầm Hương! We all have our h...
  Hà Minh: Một truyện ngắn quá hay, cảm ơn tác gi...
  Nguyễn Việt Thanh: Trên Talawas bộ cũ, có lần nhà văn Phạm...
  Anh Dũng: Ông Đào Nguyên nói đến "duy lợi". Nhưng...
  Hoàng Trường Sa: BRING ME HAPPINESS Đừng đi Đừng đi Đ...
  Lê Anh Dũng: (tiếp) Nhưng chính nhờ Tin Lành VN như...
  Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Trong cảnh talawas ch...
  Đào Nguyên: Lời ông Vũ Huy Quang làm tôi nhớ tới l...
  Đào Nguyên: @ Nguyễn Khoa Thái Anh Trước khi chiéc thu...
  Trương Nhân Tuấn: Trích : « Người Việt hải ngoại vẫn th...
  Hoàng Trường Sa: Bô xít Việt Nam : Truyền thông Mỹ sắp n...
  khonglaai: Không ngờ anh Bách còn giỏi cả tiến...
  khonglaai: Nếu có giải thưởng talacu thì tôi ti...
  Phùng Tường Vân: Chúc nhau chân cứng đá mềm Chúc nhau an ...
  khonglaai: “Khi nói chuyện với mình họ chỉ nhìn ...