talawas blog

Chuyên mục:

Bùi Đức Lại: Chống dân chủ hình thức

06/05/2010 | 9:46 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: talawas blog

Chuyên mục: Thời sự / Spectrum

Xuất phát từ “những vấn đề nhận thức chưa được thống nhất” và “nhận thức và hành động không nhất quán” trong việc hiện thực hóa những quan điểm của Nhà nước và đảng Cộng sản Việt Nam về dân chủ, VietNamNet giới thiệu loạt bài viết của tác giả Bùi Đức Lại về “Chống dân chủ hình thức, thực hiện đúng quan điểm của Đảng và Nhà nước về dân chủ”.

Với bài 1 Định vị’ đúng vấn đề dân chủ tác giả Bùi Đức Lại nhận định rằng bước đi trong tiến trình dân chủ hóa ở Việt Nam đã tỏ ra không bắt kịp, không cùng nhịp với sự thay đổi trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tác giả cho rằng những lực lượng âm mưu lợi dụng “dân chủ” tồn tại khách quan, song thế lực chống đối chỉ có thể “lợi dụng dân chủ” nếu thực sự có mất dân chủ.

Bài 2 “Nhận diện bệnh dân chủ hình thức” tác giả cho rằng bệnh dân chủ hình thức còn có hại hơn mất dân chủ và thậm chí còn có khả năng vô hiệu hóa toàn bộ thể chế dân chủ.

Bài 3 “Chống dân chủ hình thức” đề cập tới một số biện pháp nhằm khắc phục tình trạng dân chủ hình thức. Tác giả Bùi Đức Lại cho rằng nếu không có thông tin đầy đủ và chính xác thì không thể có dân chủ, và Việt Nam cần phải tăng cường vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng và khuyến khích thực hiện phản biện xã hội rộng rãi.

Phản hồi

Không có phản hồi (bài “Bùi Đức Lại: Chống dân chủ hình thức”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả