talawas blog

Chuyên mục:

Phan Thông – Bộ tranh về Cải cách ruộng đất (kỳ 2)

25/06/2010 | 7:00 sáng | Comments Off on Phan Thông – Bộ tranh về Cải cách ruộng đất (kỳ 2)

Tác giả: talawas

Chuyên mục: Lịch sử, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: >

(Xem kỳ 1)

Nông dân nghèo mót lúa và vò bằng chân

Địa chủ đánh đập nông dân

Hội nông dân họp tố cáo địa chủ

Kinh nghiệm đấu tố

Buổi họp của đội Cải cách

Đấu tố địa chủ ban đêm

(còn tiếp)

Nguồn: Phan Cẩm Thượng – Nguyễn Anh Tuấn, Những tác phẩm quan trọng và vô giá của hội họa Việt Nam hiện đại: Bộ sưu tập của ông Tira Vanichtheeranont. Hà Nội: Nhà Xuất bản Mỹ thuật, 2010.

Phản hồi

Không có phản hồi (bài “Phan Thông – Bộ tranh về Cải cách ruộng đất (kỳ 2)”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả