talawas blog

Chuyên mục:

Báo cáo “Xu hướng Lao động và Xã hội Việt Nam 2009/2010”

30/06/2010 | 6:00 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: talawas blog

Chuyên mục: Khác

“Cho tới nay, ở Việt Nam chúng ta chưa có báo cáo thường niên về xu hướng lao động và các vấn đề xã hội”, và đây là bản báo cáo đầu tiên của Việt Nam, Thứ trưởng Thường trực Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Đàm Hữu Đắc cho biết trong buổi lễ công bố báo cáo. Theo đó, “gần ¾ tổng số lao động” trong số 46 triệu người lao động “đang làm những việc làm bấp bênh với tiền công và điều kiện làm việc nghèo nàn, và bảo trợ xã hội cũng như pháp lý còn hạn chế. Thực tế phần lớn lực lượng lao động chưa qua đào tạo nghê…”

Xem toàn văn báo cáo tại đây.

Một khảo sát khác với 3000 lao động trẻ em tại 8 tỉnh, thành phố tại Việt Nam cho biết “gần 45% trẻ em đang phải làm việc trong điều kiện không bảo đảm về nhiệt độ, ánh sáng, gần 40% trẻ em phải làm việc trong môi trường có nồng độ bụi cao ảnh hưởng đến sức khoẻ, trên 27% bị ảnh hưởng của hoá chất độc hại, ô nhiễm không khí, hơi, khí độc hại tại nơi làm việc”.

Phản hồi

1 phản hồi (bài “Báo cáo “Xu hướng Lao động và Xã hội Việt Nam 2009/2010””)

 1. Tôn Văn says:

  Nghĩ sơ, ghi vội

  *
  Cảm ơn Spectrum tổng hợp một chuyên đề quan trọng!
  Nhưng trước khi trình bày ít điều tâm đắc, xin thử dịch một câu:
  „Selbstlob stinkt“ – „Hữu xú tự kỷ ca” (bắt chước „hữu xạ tự nhiên hương“)

  *
  Tự dùng ý tưởng „cơ-linh“ quán chiếu thì việc xem xét xã hội một cách tỷ mĩ và cụ thể là cần thiết trước khi bắt đầu BÀN và ĐỊNH LÀM một việc gì. „Báo cáo“ này là khởi đầu cho việc „mở mắt sờ voi chăng“? Chưa „tự ngắm mình“, chưa „tốc“ ra những yếu kém, non dại mà đã „cao tốc“ thì thật là … „điếc không sợ sấm“!

  *
  Nhưng bước đầu, dù chính quy và bài bản, cũng chưa phải là tất cả. Từ những phản biện „Dùng (ngòi bút) mà lạnh lùng soi tỏ, / Những bệnh căn xã hội đã tràn đầy“ (Sóng Hồng) đến việc tiếp thu và trở thành tư duy lành mạnh của xã hội chắc còn dài và khó. [„Soi tỏ“ không phải „soi mói“; Và để „tỏ” thì không phải cứ “khơi khơi” mà có được].

  *
  Nghĩ sơ và ghi vội (“Xem toàn văn báo cáo tại đây“ dài 73 trang, chưa đọc), không biết có sai lệch nhiều không?

 • talawas - Lời tạm biệt

  Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

 • Phản hồi mới nhất của độc giả