talawas blog

Chuyên mục:

Nguyễn Trang Nhung – Hình phạt tử hình – Kỳ 3: Tác dụng ngăn cản? (phần 2)

29/07/2010 | 6:30 chiều | Chức năng bình luận bị tắt ở Nguyễn Trang Nhung – Hình phạt tử hình – Kỳ 3: Tác dụng ngăn cản? (phần 2)

Tác giả: Nguyễn Trang Nhung

Category: Chính trị - Xã hội
Thẻ:

3. Quan điểm của các nhà tội phạm học

Các nhà tội phạm học liệu có quan điểm thuận chiều với các kết luận từ các nghiên cứu khảo nghiệm trên? Theo một khảo sát vào năm 2008 do giáo sư Michael Radelet và sinh viên Traci Lacock của Đại học Colorado thực hiện, 88,2% các nhà tội phạm học hàng đầu không tin rằng hình phạt tử hình có tác dụng ngăn cản tội phạm[1]. Khảo sát này được đăng tải trên Tạp chí Luật hình sự và Tội phạm học với kết luận: “Có sự đồng thuận lớn giữa các nhà tội phạm học hàng đầu rằng nghiên cứu khảo nghiệm đối với vấn đề ngăn cản thất bại trong việc ủng hộ hoặc sử dụng hình phạt tử hình”.

Các nhà tội phạm học được khảo sát ở đây bao gồm (1) Các thành viên Hội Tội phạm học Mỹ (American Society of Criminology – ASC), (2) Những người giành giải thưởng Sutherland, giải thưởng cao nhất của ASC mang tên nhà xã hội học Edwin Sutherland được trao cho các cá nhân có những đóng góp đối với lý thuyết tội phạm, (3) Các chủ tịch của ASC từ năm 1997 đến nay. Ra đời vào năm 1941, ASC là tổ chức các nhà tội phạm học lớn nhất trên thế giới, với 3500 thành viên là các nhà tội phạm học (tính đến thời điểm khảo sát) ở 50 quốc gia.

Bản thăm dò với 12 câu hỏi đã được gửi đến các nhà tội phạm học vào tháng 7 năm 2008. Các câu hỏi này đã được dùng cho khảo sát vào năm 1996, trong đó có 2 câu có sự thay đổi nhỏ. Trong vòng 3 tháng, 79 trong số 94 (84%) các nhà tội phạm học đã gửi phản hồi. Do tỷ lệ phản hồi cao, kết quả khảo sát được cho là xác đáng và sẽ không thay đổi đáng kể nếu tỷ lệ phản hồi cao hơn. Về cơ bản, kết quả khảo sát vào năm 2008 không có sự khác biệt lớn so với kết quả khảo sát vào năm 1996. Ta hãy thử xem một số câu hỏi và trả lời trong bản thăm dò này:

Câu 1: Bạn có cảm thấy hình phạt tử hình có tác dụng ngăn cản tội phạm giết người – tức làm giảm tỷ lệ tội phạm giết người, hay không?

2008 (76 người trả lời) 1996 (67 người trả lời)
4 (5,3%) 8 (11,9%)
Không 67 (88,2%) 56 (83,6%)
Không ý kiến 5 (6,6%) 3 (4,5%)
Hình 1 (DPI): Thăm dò quan điểm
các nhà tội phạm học về tác dụng ngăn cản

Câu 2: Bỏ hình phạt tử hình (tại một bang cụ thể) sẽ không ảnh hưởng đáng kể tới tỷ lệ tội phạm giết người (của bang đó)?

2008 (77 người trả lời) 1996 (67 người trả lời)
Tôi chắc chắn là đúng 26 (33,8%) 22 (32,8%)
Tôi nghĩ là đúng 41 (53,2%) 36 (53,7%)
Tôi không có ý kiến 2 (2,6%) 7 (10,4%)
Tôi nghĩ là sai 4 (5,2%) 2 (3,0%)
Tôi chắc chắn là sai 4 (5,2%) 0

Câu 3: Qua nhiều năm, các bang có hình phạt tử hình có tỷ lệ tội phạm giết người thấp hơn các bang không có hình phạt tử hình?

2008 (75 người trả lời) 1996 (67 người trả lời)
Tôi chắc chắn là đúng 2 (2,7%) 0
Tôi nghĩ là đúng 5 (6,7%) 4 (6,0%)
Tôi không có ý kiến 12 (16,0%) 10 (14,9%)
Tôi nghĩ là sai 30 (40,0%) 27 (40,3%)
Tôi chắc chắn là sai 26 (34,7%) 26 (38,8%)

Câu 9: Nếu tần số các vụ hành quyết được tăng lên đáng kể, sẽ có nhiều vụ giết người được ngăn cản hơn so với khi tần số các vụ hành quyết được giữ tương đối ổn định?

2008 (72 người trả lời) 1996 (64 người trả lời)
Rất đồng ý 0 2 (3,1%)
Đồng ý 6 (8,3%) 10 (15,6%)
Không đồng ý 34 (47,2%) 30 (46,9%)
Rất không đồng ý 32 (44,4%) 23 (35,9%)

Câu 10: Thời gian chờ trung bình giữa thời điểm kết án tử hình và thời điểm hành quyết hiện nay là khoảng 8 – 10 năm. Nếu quãng thời gian này được giảm đi đáng kể, có lý do để cho rằng hình phạt tử hình sẽ ngăn cản được nhiều vụ giết người hơn?

2008 (69 người trả lời) 1996 (64 người trả lời)
Rất đồng ý 1 (1,4%) 3 (4,5%)
Đồng ý 8 (11,0%) 15 (22,4%)
Không đồng ý 39 (53,4%) 30 (44,8%)
Rất không đồng ý 25 (34,2%) 19 (28,4%)

Kết quả trả lời như trên rõ ràng không hỗ trợ các kết luận từ các nghiên cứu khảo nghiệm khẳng định tác dụng ngăn cản của hình phạt tử hình. Quan điểm của các nhà tội phạm học liệu có đáng tin hơn các kết luận từ các nghiên cứu hay không? Các so sánh dưới đây có thể phần nào giúp trả lời cho câu hỏi ấy.

4. Các so sánh qua số liệu thực tế

Khi xem xét tác dụng ngăn cản của hình phạt tử hình, hẳn nhiên không thể chỉ dựa vào số liệu thực tế với các so sánh, chẳng hạn tỷ lệ tội phạm giết người ở các bang có và các bang không có hình phạt tử hình, để đi đến kết luận. Tuy nhiên, các so sánh có thể cung cấp một vài chỉ dấu hỗ trợ cho một hướng kết luận nào đó.

a. Ít vụ giết người hơn ở những bang có hình phạt?

Câu 3 của bản thăm dò trên hỏi rằng “Qua nhiều năm, các bang có hình phạt tử hình có tỷ lệ tội phạm giết người thấp hơn các bang không có hình phạt tử hình?” Có 74,7% và 79,1% vào năm 2008 và năm 1996 các nhà tội phạm học “nghĩ là sai” hoặc “chắc chắn sai”.

Số liệu thực tế cho thấy đa số các nhà tội phạm học đã đúng. Trong suốt quãng thời gian từ năm 1990 đến năm 2006, tỷ lệ tội phạm giết người ở các bang có hình phạt tử hình (trung bình) luôn luôn cao hơn các bang không có hình phạt tử hình. Khoảng cách về tỷ lệ tội phạm giết người giữa hai nhóm bang (có và không có hình phạt tử hình) lên đến 40% năm 2006 so với chỉ 4% năm 1990.

Hình 2 (DPI): Tỷ lệ tội phạm giết người
tại các bang có và không có hình phạt tử hình
Hình 3 (DPI): Khoảng cách về tỷ lệ tội phạm giết người
giữa các bang cóvà các bang không có hình phạt tử hình

Các bang có hình phạt tử hình thường có tỷ lệ tội phạm giết người cao hơn các bang không có hình phạt tử hình kề cận, chẳng hạn Missouri so với Iowa, Massachusetts so với Connecticut. Hình dưới đây minh họa so sánh năm 1999. Các so sánh những năm sau, từ năm 2000 đến năm 2008 vẫn như vậy, trừ trường hợp duy nhất vào năm 2004 khi tỷ lệ tội phạm giết người giữa hai bang Massachusetts và Connecticut bằng nhau (=2,6)[2].

Hình 4 (DPI): Tỷ lệ tội phạm giết người tại các bang có hình phạt tử hình
và các bang không có hình phạt tử hình kề cận

b. Nhiều vụ hành quyết hơn, ít vụ giết người hơn?

Từ 1960 – 1980, tỷ lệ tội phạm giết người tăng vọt trong khi tỷ lệ các vụ hành quyết xuống dốc và bằng 0 trong thời khoảng tạm ngưng thi hành hình phạt tử hình (1972 – 1976). Đồng thời, trong khoảng thời gian về sau, khi tỷ lệ các vụ hành quyết tăng lên thì tỷ lệ tội phạm giết người giảm đi. Hai sự biến đổi trái ngược này được xem là có liên hệ rõ ràng với nhau và khiến nhiều người chắc chắn rằng hình phạt tử hình có tác dụng ngăn cản.

Hình 5 (WL): Tỷ lệ tội phạm giết người và tỷ lệ các vụ hành quyết

Hình vẽ trên cho thấy rõ hai sự biến đổi trái ngược. Tuy nhiên, cũng có thể thấy trong cùng hình vẽ, tỷ lệ tội phạm giết người nói chung giảm cùng tỷ lệ các vụ hành quyết trong thời khoảng 1930 – 1960. Cho nên, bản thân số liệu trong hình vẽ trên không hỗ trợ chắc chắn cho hướng kết luận khẳng định tác dụng ngăn cản của hình phạt tử hình. Các so sánh tiếp sau có thể hỗ trợ cho hướng kết luận ngược lại.

Ở miền Đông Bắc, với số vụ hành quyết thấp nhất (4 vụ) từ năm 1976 đến nay, tỷ lệ tội phạm giết người từ 2001 – 2008 luôn thấp hơn các miền khác. Trong khi đó ở miền Nam, với số vụ hành quyết cao nhất (1000 vụ, tính đến 6/1/2010), tỷ lệ tội phạm giết người luôn cao hơn các miền còn lại trong cùng các khoảng thời gian[3]. Chẳng hạn trong năm 2007, tỷ lệ tội phạm giết người ở miền Đông Bắc là 41 và ở miền Nam là 70 (trên 1 triệu người dân).

Hình 6 (DPI): Tỷ lệ tội phạm giết người và tỷ lệ các vụ hành quyết
ở miền Nam và miền Đông Bắc

Theo một nghiên cứu ở New York vào năm 1980 trong đó xem xét các vụ hành quyết từ 1907 – 1963 (khi New York có số vụ hành quyết cao hơn bất kỳ bang nào), tỷ lệ tội phạm giết người tăng vào tháng theo sau một vụ hành quyết[4]. Một nghiên cứu khác ở California vào năm 1995 cho thấy mức tăng số vụ giết người hàng năm trung bình cao gấp hai lần vào những năm hình phạt tử hình được thi hành[5]. Nghiên cứu so sánh tỷ lệ tội phạm giết người từ 1952 – 1957 khi trung bình có một vụ hành quyết trong mỗi hai tháng, với tỷ lệ tội phạm giết người từ 1968 – 1991 khi không có vụ hành quyết nào trong toàn khoảng thời gian.

Hình 7 (DPI): Mức tăng tỷ lệ tội phạm giết người hàng năm
ở California trong những năm thi hành
và những năm không thi hành hình phạt tử hình

III. Nhận xét

Qua các lý lẽ, các nghiên cứu, các khảo sát và các so sánh trên, khó có thể kết luận rằng hình phạt tử hình có tác dụng ngăn cản. Các so sánh trên thậm chí cho thấy hình phạt tử hình có vẻ có tác dụng ngược lại.

Mặc dù việc xem xét tác dụng ngăn cản ở đây chỉ giới hạn đối với tội giết người, song đã giúp mở ra phần trọng yếu trong toàn cảnh về tác dụng ngăn cản đối với các tội phạm chịu hình phạt tử hình nói chung.

Do tính không chắc chắn về tác dụng ngăn cản của hình phạt tử hình, bất cứ quốc gia nào còn duy trì hình phạt tử hình cũng không thể coi việc sử dụng hình phạt như một biện pháp ngăn cản hữu ích.

25/7/2010

(Kỳ tiếp theo: Thăm dò dư luận về hình phạt tử hình)

© 2010 Nguyễn Trang Nhung

© 2010 talawas


[1] Does Executionss Lower Homocide Rates?: The View of Leading Criminologist http://www.deathpenaltyinfo.org/files/DeterrenceStudy2009.pdf

[2] Murder Rates Nationally and By State http://www.deathpenaltyinfo.org/murder-rates-nationally-and-state

[3] Discussion of Recent Deterrence Studies http://www.deathpenaltyinfo.org/discussion-recent-deterrence-studies

[4] Deterrence or Brutalization: What Is the Effect of Executions? http://cad.sagepub.com/content/26/4/453.abstract

[5] How Have Homicide Rates Been Affected By California’s Death Penalty? http://www.prisonactivist.org/archive/death-penalty/dpstudy.html

Bình luận

Không có phản hồi (bài “Nguyễn Trang Nhung – Hình phạt tử hình – Kỳ 3: Tác dụng ngăn cản? (phần 2)”)

Comments are closed.

 • talawas - Lời tạm biệt

  Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

 • Phản hồi mới nhất của độc giả

  talawas blog: Cảm ơn tất cả! Tạm biệt và mong ngày ...
  Trung Thứ: Trích: „Ngoài ra, việc duy trì nhóm khởi...
  Hà Sĩ Phu: LỜI TẠM BIỆT: Buông lơi “một...
  Phùng Tường Vân: Dục Biệt Nhung Dục (Trung Đường) có ...
  Hoài Phi: Chỉ còn vài phút thôi là talawas chính th...
  Hà Sĩ Phu: @ixij Bạn ixij đã gõ đúng chỗ tôi c...
  P: Kính gửi hai bác Lê Anh Dũng và Trung Thứ...
  Hoangnguyen: Không biết những dòng chữ này còn kịp ...
  Trần Quốc Việt: Dear Talawas, Thank you! You're gone now but I ...
  Nguyễn Ước: Xin lỗi. Tôi hơi bị nhớ lầm vài chữ t...
  Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Thời giờ cũng đ...
  Trần Quốc Việt: Hành trang rời Talawas: Live Not By Lies ...
  Hoà Nguyễn: Qua bức thư hết sức nhã nhặn, lịch s...
  Trần Việt: Ôi, nếu được như bác Hữu Tình hình du...
  ixij: Không được tham gia trả lời 3 câu hỏi ...
  Lâm Hoàng Mạnh: Đốt Lò Hương Cũ. Mượn thơ của Th...
  P: Cũng xin góp thêm một bài mới biết :D ...
  Lê Tuấn Huy: Xin gửi anh VQU, TV và những người quan t...
  Khiêm: Cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo đã thực hi...
  Phùng Công Tử: Bị bắt cũng đáng! Vào blog của CoigaiDoL...
  Phùng Công Tử: Nô lệ của văn hóa Trung Quốc: Đi hỏ...
  classicalmood: Bài viết có một số điểm tích cực nh...
  Thanh Nguyễn: Đọc những con số thống kê trong bài vi...
  Phùng Tường Vân: Vĩ Thanh tiễn chị Hoài Thế sự mang ...
  Tiêu Kiến Xương: ĐBA mượn lời ông bác nông dân: "Nói gì...
  dodung: "Sóng lớp phế hưng coi đã rộn......
  Camillia Ngo: Chín năm, một quãng đường dài, Bóng ng...
  Camillia Ngo: Một dân tộc u mê, hèn kém tột độ mớ...
  Thai Huu Tinh: Thưa các bác Trần Việt, Quốc Uy, Tuấn H...
  Phùng Tường Vân: " Thứ nhất, nói mọi thứ đều thối ná...
  Nguyễn Ước: Tôi không vào được Phản hồi bên bài C...
  Tôn Văn: Tiếp theo „Lời tạm biệt“ Câu hỏi...
  Trần Việt: Công bằng mà nói một cách ngắn gọn, Gs...
  Phùng Công Tử: Và gần đây tôi cảm thấy hơi phiền hơ...
  Bùi Xuân Bách: Việc talawas ngừng hoạt động tuy có là ...
  Nguyễn Chính: Gửi chị Phạm Thị Hoài và Ban Biên tập...
  Lê Tuấn Huy: Việc cảnh giác, tôi đã nói đến. Tôi t...
  vuquocuy: - Tác giả Lê Tuấn Huy đã phát hiện rấ...
  Hạnh Đào: Hơn tuần nay, tôi ngần ngại không muốn ...
  classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
  Lê Anh Dũng: Bravo ý tưởng tuyệt vời của Arthur, ...
  Thanh Nguyễn: Chào chị Hoài, Cảm ơn tâm huyết và nh...
  Thanh Nguyễn: Cảm ơn ý kiến của anh Hoàng Ngọc Tuấn...
  Hà Minh: Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, (al...
  P: Xin có lời cảm ơn gửi đến những ngư...
  Nguyễn Đình Đăng: Tôi lợi dụng chính phản hồi của mình ...
  Arthur: Có nên đề nghi BBT Talawas chơi/hát lại b...
  Phùng Tường Vân: Tôi xin kể thêm truyện này, nghe cũng lâu...
  Hà Sĩ Phu: @ Nam Dao Đây là bài “bình thơ chơi” v...
  Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Cám ơn bác về nhã...
  Trần Việt: Đồng ý với ông Lê Tuấn Huy. Tuy chỉ c...
  Trầm Kha: CÓ THẾ CHỨ! THẾ MỚI 'TIỀN VỆ' CHỨ!...
  Phùng Tường Vân: Hết xảy ! (http://www.talawas.org/?p=26665#co...
  Hoàng Ngọc-Tuấn: Xin thông báo cùng quý vị: Để tiếp n...
  Dương Danh Huy: Cảm ơn bác Phùng Tường Vân và Lâm Hòan...
  Phùng Tường Vân: Đôi lời thưa thêm với bác D.D.Huy, Xin...
  chuha: Mỗi người có một "gu" ăn phở. Riêng t...
  Trương Đức: "Chị Hoài ơi, chị Hoài ơi Niết Bàn nà...
  Phùng Tường Vân: Thưa Bác Dương Danh Huy Xin vội vã trìn...
  Dương Danh Huy: À, có điều tôi muốn nhắc các bác: K...
  hlevan: “Le coeur a ses raisons que la raison ignore” ...
  Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Lâm Hòang Mạnh &...
  Phùng Tường Vân: CẨN BẠCH Nhận biết được giới hạ...
  Le Van Hung: Thử lướt qua các trang web Việt Nam, chún...
  Đinh Minh Đạo: Tin TALAWS sẽ ngừng hoạt động làm tôi n...
  Lê Quốc Trinh: Cám ơn tác giả Phạm Hồng Sơn, Nếu c...
  Le Van Hung: "Giáo dục, giáo dục và giáo dục (có l...
  classicalmood: Vậy thì quyết định đóng cửa Talawas, n...
  VanLang: "Merda d’artista" vẫn đang được trưng b...
  Khiêm: Bác Phùng, Một người quen cho biết xếp...
  Nguyễn Đăng Thường: Đập phá & xây dựng “Đạp đổ t...
  Tonnguyen147: Bác Phùng Tường Vân, Người ta không ...
  Hoà Nguyễn: Hôm nay có tin đại biểu Quốc hội Việt...
  Hoà Nguyễn: Báo Người Việt hôm nay đăng toàn văn l...
  Trung Nu Hoang: @ Tạm Biệt talawas. Với lòng quý mến ...
  Tonnguyen147: Bác Trung Thứ và các bác ơi, Chủ Nh...
  VanLang: Đầu thập niên 90 Việt Nam lạm phát phi ...
  Nam Dao: Trình với cả làng Thể ý Trưng Nữ Ho...
  Lâm Hoàng Mạnh: Nâng cốc, cụng ly ... hết váng đầu Nh...
  Hoà Nguyễn: Cứ tưởng nếu khách ngồi bàn chuyện ho...
  Nam Dao: Anh thân mến Quí trọng những việc an...
  Thanh Nguyễn: Talawas trước giờ lâm chung mà vẫn đau ...
  Phùng Tường Vân: Chiếc Cân Thủy Ngân ..."Cứ xét theo ...
  Trung Nu Hoang: Nếu nhà văn Phạm Thị Hoài và BBT Talawas...
  Bắc Phong: bác bị váng đầu thèm uống rượu cứ ...
  Lê Thị Thấm Vân: Ngân trong "là con người", một trích đo...
  classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
  Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Tôi xin chia sẻ thê...
  Canuck: Bác Nguyễn Phong, Tui thấy đây là vấn...
  Nguyễn Đình Đăng: Bravo! Như một minh hoạ cho bài này mờ...
  Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Tôi đã set up hai...
  Phùng Tường Vân: @Nguyên Phong (http://www.talawas.org/?p=26665#c...
  Nguyễn Phong: Tôi thấy các bác hơi lạc quan và ảo tư...
  Thuận: Chỉ còn ít giờ nữa, Talawas sẽ đóng c...
  Trương Đức: "Nửa ấy… “nói chung là”: nửa dưới...
  Trầm Kha: talawas ơi! oan ức quá! Oan ức quá! Em ...
  Canuck: Tui cám ơn Ban Chủ Nhiệm, Ban Biên Tập Ta...
  Trầm Kha: bác vạch lẹ quá! em há hốc hà lá nho ...
  Trầm Kha: thường thì bác Thường siết... hết bế...
  pham duc le: Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Phong, nhưng...
  booksreader: Au plaisir de vous revoir, "một mô hình hoạt...
  Bach Phat Gia: Tôi là độc giả của talawas đã mấy nă...
  Lề Trái: Trong việc tẩm bổ chỉ xin Gia Cát Dự đ...
  Lê Anh Dũng: Thưa bác Trầm Kha, bác Đào Nguyên, Xin ...
  Lê Thượng: Nói rằng "So với thảm họa môi trường ...
  Anh Dũng: @1mitee: 1. Muốn SỐNG tới mức "cụ" nh...
  Đào Nguyên: @ Anh Dũng "...phải nghe lời cái dạ dày,...
  Trầm Kha: “Khi cầm cuốn Kinh thánh, tôi đọc với...
  Đào Nguyên: @ bác Nguyễn Phong Tôi đồng thanh tương ...
  Hoà Nguyễn: Sau chuỗi cười khá thoải mái do ông Gia ...
  1mitee: @Anh Dũng "Cả ông Marx, ông Hồ Chí Minh,...
  Bùi Văn Phú: Bạn Trung Nu Hoang ơi, Bạn có khả năng...
  Thái Hữu Tình: Bài vừa mới ra lò, mấy anh (cả mấy ch...
  Canuck: Trong đời tui, có 3 lần / hoàn cảnh xảy...
  Phùng Tường Vân: Lời đề nghị khẩn khoản của tôi Nh...
  Thái Hữu Tình: 1/ Bài nghiên cứu này của ông MTL càng ch...
  Nguyễn Phong: Thực ra ở hải ngoại hiện nay thì có m...
  Anh Dũng: @Đào Nguyên: 1. Cái bạc triệu (VNĐ) c...
  Dương Danh Huy: Bác Hòa Trước hết tôi cảm ơn về l...
  Louis: Trong phút giây chia tay người tình ảo, b...
  Đào Nguyên: Từ lâu ngưỡng mộ bác, biết bác thích ...
  Trầm Kha: Ha ha ha! Bác Trương Đức ơi, Bác "đả t...
  Lê Quốc Trinh: LÊ QUỐC TRINH - LỜI GIÃ BIỆT Thân m...
  vantruong: Thôi thì trước khi giải tán tụ tập tal...
  Đào Nguyên: @Anh Dũng "... - Không có đủ sản phẩm ...
  VietSoul:21: Tôi không nghĩ tài chánh là vấn đề (ch...
  Hoàng Trường Sa: Talawas ơi Ta giã biệt em Như giã từ cu...
  Hoàng Trường Sa: Bauxite Việt Nam: hãy cứu ngay chữ tín! (...
  Anh Dũng: @Đào Nguyên: Thực ra Marx có nói, nói n...
  Lâm Hoàng Mạnh: Chỉ còn vài 28 giờ, Ta Là... Gì sẽ ngh...
  Le Van Hung: Kính thưa các Anh Chị, Từ trước đế...
  Phùng Tường Vân: Bi giờ sắp đến giờ lâm biệt Xin Gia T...
  Hoàng Trường Sa: EM ĐI RỒI Em đã đi rồi thế cũng xong...
  Nguyễn Đăng Thường: Chia tay phút này ai không thấy buồn? Nh...
  Trung Nu Hoang: Tôi cũng có nghe kể chuyện một "học gi...
  peihoh: Tôi không được hỏi ba câu hỏi của tal...
  peihoh: Anh Lại Văn Sâm ơi! Dịch giùm câu này: "...
  Đào Nguyên: @ Anh Dũng Mác nói nhiều về lợi nhuận,...
  Hoà Nguyễn: Ông Huy viết : Điều tôi nói hoàn toàn kh...
  Trương Đức: Đọc cái câu này: "2030: định mệnh đã ...
  Đào Nguyên: Tôi cũng có đọc những câu chuyện với ...
  Camillia Ngo: Nguyễn Khoa Thái-Anh nói "Vũ Huy Quang là m...
  Dương Danh Huy: Bác Hoà Tôi cũng thấy thú vị khi đọ...
  Thanh Nguyễn: Giữa cái lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế n...
  Thanh Nguyễn: Nếu vì lý do tài chính mà talawas đóng c...
  Thanh Nguyễn: Oh, Thank you Trầm Hương! We all have our h...
  Hà Minh: Một truyện ngắn quá hay, cảm ơn tác gi...
  Nguyễn Việt Thanh: Trên Talawas bộ cũ, có lần nhà văn Phạm...
  Anh Dũng: Ông Đào Nguyên nói đến "duy lợi". Nhưng...
  Hoàng Trường Sa: BRING ME HAPPINESS Đừng đi Đừng đi Đ...
  Lê Anh Dũng: (tiếp) Nhưng chính nhờ Tin Lành VN như...
  Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Trong cảnh talawas ch...
  Đào Nguyên: Lời ông Vũ Huy Quang làm tôi nhớ tới l...
  Đào Nguyên: @ Nguyễn Khoa Thái Anh Trước khi chiéc thu...
  Trương Nhân Tuấn: Trích : « Người Việt hải ngoại vẫn th...
  Hoàng Trường Sa: Bô xít Việt Nam : Truyền thông Mỹ sắp n...
  khonglaai: Không ngờ anh Bách còn giỏi cả tiến...
  khonglaai: Nếu có giải thưởng talacu thì tôi ti...
  Phùng Tường Vân: Chúc nhau chân cứng đá mềm Chúc nhau an ...
  khonglaai: “Khi nói chuyện với mình họ chỉ nhìn ...