talawas blog

Chuyên mục:

Leszek Kołakowski – Chủ nghĩa xã hội còn lại gì

31/07/2010 | 12:00 chiều | 27 Comments

Tác giả: Trần Quốc Việt

Category: Tư tưởng
Thẻ: > >

Trn Quc Vit dch

Li người dch: Leszek Kołakowski (1927-2009) là một triết gia Ba Lan nổi tiếng thế giới, có ảnh hưởng rất lớn đến phong trào phản kháng ở Đông Âu, đặc biệt tại Ba Lan. Ông bị khai trừ khỏi Đảng Cộng sản Ba Lan năm 1966 và bị cấm dạy tại Đại học Warsaw năm 1968, sau khi ông phê phán chủ nghĩa Stalin qua các bài viết được lưu hành bí mật. Từ đó ông bắt đầu cuộc đời lưu vong, và lần luợt giảng dạy tại các đại học như Berkeley, Yale, Chicago, và cuối cùng Oxford. Trong năm thập niên, ông viết hơn 30 cuốn sách, chủ yếu về triết học, nổi bật nhất và có tầm ảnh hưởng lớn nhất là bộ sách 3 tập, Main Currents of Marxism: Its Rise, Growth and Dissolution (1976). Tác phẩm này là “giấy khai tử” về trí thức của tư tưởng Mác-xít viết ra 13 năm trước khi chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu đi vào nghĩa trang lịch sử năm 1989. Các nhà lãnh đạo phong đoàn Công đoàn Đoàn kết tranh đấu bền bỉ dựa trên các tư tưởng chống Mác-xít của ông. Ông nhận được rất nhiều giải thưởng lớn, là người đầu tiện nhận Giải thưởng John W. Kluge, trị giá 1 triệu đô-la, được xem như là Giải Nobel cho các ngành nhân văn và xã hội. Ông là “người đánh thức hy vọng của con người” và là một Socrates của Ba Lan trong thế kỷ hai mươi .

_______________

Karl Marx – một khối óc lớn, một người rất thông thái, và là một tác giả Đức có tài – mất cách đây 119 năm. Ông sống trong thời đại hơi nước; trong đời mình ông chưa bao giờ nhìn thấy xe hơi, điện thoại, hay bóng đèn điện chứ đừng nói gì đến những máy móc kỹ thuật sau này. Những người hâm mộ ông và những tín đồ của ông đã thường nói và một số người hiện giờ vẫn hay nói: điều đó không quan trọng, những lời dạy của ông vẫn còn hoàn toàn quan hệ đến thời đại của chúng ta vì hệ thống ông  phân tích và đả kích, tức chủ nghĩa tư bản, vẫn còn hiện diện ở đây. Chắc chắn Marx vẫn đáng đọc. Tuy nhiên, vấn đề là: Phải chăng lý thuyết của ông thực sự giải thích được bất kỳ điều gì trong thế giới của chúng ta và phải chăng lý thuyết ấy tạo ra một cơ sở cho bất kỳ sự tiên đoán nào? Câu trả lời là: Không. Một câu hỏi khác là đã có một thời các lý thuyết của ông có ích lợi hay không. Câu trả lời, rõ ràng là: Có; những lý thuyết này đã hoạt động thành công như là một loạt khẩu hiệu được xem là để biện minh và tôn vinh chủ nghĩa cộng sản cùng với sự nô lệ tất yếu đi kèm với nó.

Khi chúng ta hỏi những lý thuyết đó giải thích được gì hay Marx khám phá được gì, chúng ta có thể chỉ hỏi về những tư tưởng riêng của ông, chứ không phải những chuyện tầm thường thiết tưởng ai cũng hiểu. Chúng ta không nên biến Marx thành trò cười khi gán cho ông sự khám phá rằng trong tất cả các xã hội không nguyên thuỷ có những nhóm xã hội hay giai cấp do có các quyền lợi xung đột nhau nên đấu tranh lẫn nhau; điều này các nhà lịch sử thời cổ đại đã biết đến. Chính Marx cũng không dám tuyên bố đã khám phá ra điều này; như ông viết trong lá thư gởi Joseph Weydemeyer vào năm 1852, ông không khám phá ra đấu tranh giai cấp, mà đúng hơn là đã chứng minh rằng đấu tranh giai cấp dẫn đến chuyên chính vô sản, rồi cuối cùng lại dẫn đến xoá bỏ các giai cấp. Ta thật không thể nào khẳng định được tại đâu và bằng cách nào ông “đã chứng minh” được lời tuyên bố to tát này trong các tác phẩm của ông vào trước năm 1852. Để “giải thích” điều gì là đặt các sự kiện hay các quá trình vào các định luật; nhưng “các quy luật” hiểu theo nghĩa của Marx lại không phải là các định luật trong các môn khoa học tự nhiên, là nơi các định luật được hiểu như là các công thức khẳng định rằng trong các điều kiện được xác định rõ ràng, các hiện tượng được xác định rõ ràng luôn luôn xảy ra. Những gì Marx gọi là “các quy luật” thực ra chỉ là những khuynh hướng có tính lịch sử. Do vậy trong các lý thuyết của ông không có sự phân biệt rạch ròi giữa giải thích và tiên đoán. Ngoài ra, ông tin rằng ta có thể hiểu được ý nghĩa của cả quá khứ lẫn hiện tại nhờ suy ra từ tương lai, mà ông tuyên bố biết trước được. Vì thế, đối với Marx, chỉ những gì không (chưa) tồn tại có thể giải thích những gì hiện đang tồn tại. Nhưng ta nên nói thêm rằng đối với Marx, tương lai hin đang tồn tại, theo cách nhìn biện chứng Hegel kỳ lạ, cho dù tương lai ta chẳng thể nào biết được.

Tuy nhiên, tất cả các tiên đoán quan trọng của Marx hoá ra đều không đúng. Đầu tiên, ông tiên đoán sự phân cực giai cấp ngày càng tăng và sự biến mất của giai cấp trung lưu trong các xã hội dựa trên nền kinh tế thị trường. Karl Kautsky nhấn mạnh đúng rằng nếu sự tiên đoán này sai, toàn bộ lý thuyết của Marx sẽ sụp đổ tan tành. Rõ ràng điều tiên đoán này chứng tỏ là sai, hay ngược lại thì đúng hơn. Giai cấp trung lưu ngày càng phát triển, trái lại giai cấp lao động theo nghĩa Marx muốn nói đã co dần lại trong các xã hội tư bản đang ở giữa thời tiến bộ về kỹ thuật.

Thứ hai, ông tiên đoán sự bần cùng không chỉ tương đối mà còn tuyệt đối của giai cấp lao động. Điều tiên đoán này đã sai ngay chính trong đời ông. Thật ra, ta nên lưu ý rằng tác giả của bộ Tư bn đã cập nhật trong lần tái bản lần thứ hai những số liệu và thống kê, nhưng không phải những số liệu và thống kê liên quan đến tiền lương của công nhân; giá mà được cập nhật, những số liệu đó sẽ mâu thuẫn với lý thuyết của ông. Ngay cả những người theo chủ nghĩa Marx giáo điều nhất trong những thập niên gần đây cũng không cố gắng bấu víu vào điều tiên đoán rõ ràng là sai này.

Thứ ba, và quan trọng nhất, lý thuyết của Marx tiên đoán sự tất yếu của cách mạng vô sản. Một cuộc cách mạng như thế chưa từng bao giờ diễn ra ở bất kỳ đâu. Cuộc cách mạng Bolshevik ở Nga chẳng liên quan gì đến những lời tiên đoán của Marx. Động lực của cuộc cách mạng ấy không phải là sự xung đột giữa giai cấp lao động công nghiệp và tư bản, mà đúng hơn là được tiến hành theo những khẩu hiệu không có nội dung xã hội chủ nghĩa, chứ đừng nói đến nội dung chủ nghĩa Marx: Hoà bình và rung đt cho nông dân. Thiết tưởng không cần nhắc rằng những khẩu hiệu này về sau đã bị đảo ngược lại. Trong thế kỷ hai mươi, biến động được xem là gần giống nhất cuộc cách mạng của giai cấp lao động là những sự kiện diễn ra ở Ba Lan từ năm 1980 đến 1981: phong trào cách mạng của những công nhân công nghiệp (vốn được giới trí thức ủng hộ rất mạnh) chống lại những kẻ bóc lột, tức là nhà nước. Hơn nữa trường hợp duy nhất này của cuộc cách mạng của giai cấp lao động (thậm chí nếu ta xem đây là cuộc cách mạng) là nhằm chống lại nhà nước xã hội chủ nghĩa, và được tiến hành dưới dấu thánh giá, kèm theo sự ban phúc của Đức Giáo hoàng.

Thứ tư, ta phải nhắc đến điều tiên đoán của Marx về sự suy giảm tất yếu của tỷ suất lợi nhuận, một quá trình được xem là cuối cùng sẽ dẫn đến sự sụp đổ của nền kinh tế tư bản. Không khác với những tiên đoán khác, tiên đoán này cũng hoàn toàn sai lầm. Ngay cả theo lý thuyết của Marx, đây không thể nào là một tỷ suất cố định bình thường hoạt động tất yếu, vì chính sự phát triển kỹ thuật làm giảm đi một phần tư bản khả biến trong chi phí sản xuất cũng làm giảm đi giá trị của tư bản bất biến. Vì thế tỷ suất lợi nhuận có thể vẫn không thay đổi hay thậm chí còn tăng lên, nếu điều mà Marx gọi là “lao động sống” cho một sản phẩm giảm. Và ngay cho dù “quy luật” này có đúng chăng nữa, cơ chế mà qua đó sự hoạt động của nó sẽ gây ra sự suy yếu và tàn lụi của chủ nghĩa tư bản cũng không thể nào khả thi được, vì sự sụp đổ tỷ suất lợi nhuận có thể xảy ra một cách hợp lý trong những điều kiện mà số lượng tuyệt đối của lợi nhuận đang tăng lên. Tuy có thể không có giá trị, song điều này đã được Rosa Luxemburg lưu ý đến, và bà đã nghĩ ra một lý thuyết của riêng mình về sự sụp đổ không thể nào tránh được của chủ nghĩa tư bản, nhưng rồi lý thuyết ấy cũng chứng tỏ sai không kém.

Khía cạnh thứ năm của chủ nghĩa Marx đã chứng tỏ sai lầm là điều tiên đoán rằng thị trường sẽ cản trở sự tiến bộ về kỹ thuật. Rõ ràng hoàn toàn ngược lại mới đúng. Các nền kinh tế thị trường đã chứng tỏ cực kỳ hữu hiệu trong việc kích thích sự tiến bộ về kỹ thuật, trái lại “chủ nghĩa xã hội hiện thực” hoá ra trì trệ về kỹ thuật. Do không thể nào phủ nhận được rằng thị trường đã tạo ra sự dư thừa của cải lớn nhất chưa từng được biết đến trong lịch sử nhân loại, một số người Tân Mác-xít đã buộc lòng thay đổi cách nhìn của họ. Một thời, chủ nghĩa tư bản tưởng chừng đáng ghê sợ vì nó tạo ra cảnh bần hàn khốn khổ; về sau, nó cũng lại đáng ghê sợ vì nó tạo ra cảnh dư thừa đến mức giết chết bản sắc văn hoá.

Những người Tân Mác-xít hay than vãn về điều họ gọi là “chủ nghĩa tiêu thụ” hay “xã hội tiêu thụ”. Trong nền văn minh của chúng ta quả thực có nhiều hiện tượng đáng báo động và đáng than phiền liên quan đến mức tiêu thụ gia tăng. Tuy nhiên, vấn đề là nền văn minh mà chúng ta biết như là một sự lựa chọn khác với nền văn minh này còn cực kỳ xấu xa hơn nhiều. Trong tất cả các xã hội cộng sản, những cải cách kinh tế (nếu may ra có đạt được kết quả gì chăng nữa) đều luôn luôn theo cùng một hướng: khôi phục phần nào thị trường, nghĩa là, thị trường của “chủ nghĩa tư bản”.

Về cái gọi là quan niệm duy vật về lịch sử, cách hiểu này đã cho chúng ta một số gợi ý và thấu hiểu bất ngờ lý thú, nhưng nó không có giá trị giải thích. Theo cách giải thích cứng ngắc, kiên định về quan niệm này, mà ta có thể thấy được đề cao đáng kể trong nhiều tác phẩm kinh điển, quan niệm này ám chỉ rằng sự phát triển xã hội phụ thuộc hoàn toàn vào cuộc đấu tranh giai cấp mà cuối cùng, qua trung gian của những “phương thức sản xuất” thay đổi, được quyết định bởi trình độ kỹ thuật của chính xã hội ấy. Hơn thế nữa, quan niệm này cũng ám chỉ rằng luật pháp, tôn giáo, triết học, và những nhân tố khác của văn hoá hết thảy đều không có lịch sử riêng của mình, vì lịch sử của chúng là lịch sử của các mối quan hệ về sản xuất. Đây là một tuyên bố hoàn toàn vô lý, hoàn toàn thiếu cơ sở lịch sử.

Nếu, mặt khác, lý thuyết ấy được hiểu theo nghĩa hời hợt, hạn hẹp, thì nó chỉ nói lên rằng lịch sử văn hoá phải được nghiên cứu sao cho ta nên xem xét đến các cuộc đấu tranh xã hội và đến các quyền lợi xung đột, rằng các thể chế chính trị, phụ thuộc, một cách ít ra là tiêu cực, phần nào vào sự phát triển kỹ thuật và vào các xung đột xã hội. Tuy nhiên, điều này lại là chuyện tầm thường chẳng đáng tranh cãi mà người ta đã biết trước Marx từ lâu. Và vì thế, quan niệm duy vật về lịch sử hoặc là vô lý hoặc là tầm thường.

Một nội dung khác trong lý thuyết của Marx cũng thiếu khả năng giải thích là lý thuyết lao động của ông. Marx đã thêm hai điều quan trọng vào các lý thuyết của Adam Smith và David Ricardo. Thứ nhất, ông cho rằng trong mối quan hệ giữa công nhân và tư bản, công nhân bán sức lao động, chứ không bán lao động; thứ hai, ông phân biệt giữa lao động cụ thể và lao động trừu tượng. Cả hai lý luận này đều không có bất kỳ cơ sở thực nghiệm nào, và cả hai cũng không được cần đến để giải thích các cuộc khủng hoảng, sự cạnh tranh, và xung đột quyền lợi. Các cuộc khủng hoảng và các chu kỳ kinh tế có thể hiểu được bằng cách phân tích sự vận động của giá cả, và lý thuyết về giá trị của ông không đóng góp thêm gì vào sự hiểu biết của chúng ta về những điều này. Có vẻ như giả sử Marx không sinh ra đời thì khoa kinh tế thời ông, phân biệt với ý thức hệ kinh tế, cũng sẽ chẳng khác gì nhiều với khoa kinh tế thời nay.

Những khía cạnh mà tôi đề cập đều không được chọn một cách ngẫu nhiên: chúng tạo thành cái sườn của học thuyết Marx. Mà nghĩ lại, trong chủ nghĩa Marx hầu như chẳng có điều gì khả dĩ đưa ra lời giải cho nhiều vấn đề trong thời đại của chúng ta, chủ yếu vì cách đây một thế kỷ các vấn đề này không cấp bách như hiện nay. Về vấn đề sinh thái, ta sẽ tìm thấy ở Marx chỉ một vài điều tầm thường lãng mạn về sự thống nhất giữa con người với tự nhiên. Còn các vấn đề dân số thì hoàn toàn vắng bóng, ngoại trừ việc Marx từ chối tin rằng các vấn đề như bùng nổ dân số theo nghĩa tuyệt đối lại có thể xảy ra. Những vấn đề lớn lao bất ngờ của Thế giới thứ Ba cũng chẳng thể tìm thấy được lợi ích gì từ trong lý thuyết của ông. Marx và Engles rất tôn sùng châu Âu; họ coi thường các nền văn minh khác, họ còn ca ngợi những thành quả tiến bộ của chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa đế quốc (ở Ấn Độ, Algeria, và Mexico). Đối với họ điều quan trọng là sự chiến thắng của nền văn minh phát triển cao hơn đối với các nền văn minh lạc hậu; lý tưởng về quyền tự quyết dân tộc đối với Engels chỉ là trò hề.

Điều chủ nghĩa Marx ít có khả năng giải thích nhất là chủ nghĩa xã hội toàn trị, cái chủ nghĩa đã phong Marx là đấng tiên tri của nó. Nhiều người Mác-xít phương Tây thường nói rằng chủ nghĩa xã hội như đã tồn tại một thời ở Liên Xô chẳng liên quan gì đến lý thuyết của Marx, và dù có thể đáng bị lên án, nhưng nó được giải thích tốt nhất theo những điều kiện cụ thể ở Nga. Nếu điều này đúng, làm sao có chuyện là rất nhiều người trong thế kỷ mười chín, nhất là những người theo trường phái vô chính phủ, đã tiên đoán khá chính xác rằng chủ nghĩa xã hội dựa trên các lý luận của Marx rồi cuối cùng sẽ biến thành – cụ thể, chế độ nô lệ nhà nước. Proudhon qua lý lẽ đã khẳng định rằng lý tưởng của Marx sẽ biến con người thành tài sản của nhà nước. Còn theo Bakunin, chủ nghĩa xã hội của Marx sẽ là sự cai trị của những kẻ phản bội lại chính giai cấp cai trị, và nó sẽ dựa trên sự bóc lột và áp bức còn tàn tệ hơn những gì con người đã từng biết qua. Hay theo nhà công đoàn chủ nghĩa chủ trương vô chính phủ người Ba Lan Edward Abramowski, nếu nhờ phép lạ nào đấy, chủ nghĩa cộng sản sẽ chiến thắng được trong những điều kiện đạo đức của xã hội đương thời, thì nó sẽ dẫn đến sự phân chia giai cấp và sự bóc lột còn tàn tệ hơn nhiều những gì tồn tại vào thời ấy (vì những thay đổi về thể chế không thay đổi những động cơ con người và hành vi đạo đức.) Benjamin Tucker tuyên bố rằng chủ nghĩa Marx chỉ biết một cách chữa cho các độc quyền, đó là một độc quyền duy nht.

Những tiên đoán này được đưa ra vào thế kỷ mười chín, hàng chục năm trước cuộc Cách mạng Nga. Phải chăng những người này có tài nhìn thấu đến tương lai? Không. Đúng ra, ta có thể đưa ra những lời tiên đoán như thế một cách hợp lý, và từ bao kỳ vọng của Marx ta có thể suy đoán ra được chế độ nô lệ toàn xã hội ấy. Tất nhiên, thật vô lý khi cho rằng đây là ý định của đấng tiên tri này, hay chủ nghĩa Marx là nguyên nhân, tác nhân đã sinh ra chủ nghĩa cộng sản trong thế kỷ hai mươi. Chiến thắng của chủ nghĩa cộng sản Nga là kết quả của một loạt sự kiện ngẫu nhiên phi thường. Nhưng ta có thể khẳng định rằng lý thuyết của Marx đã góp phần rất lớn vào sự ra đời của chủ nghĩa toàn trị, và đồng thời ban cho nó hình thức ý thức hệ. Lý thuyết ấy đã dự trù trước sự quốc hữu hoá phổ quát tất cả mọi thứ, và như thế quốc hữu hoá luôn cả con người. Chắc chắn, Marx lấy từ những người theo trường phái Saint-Simon khẩu hiệu là trong tương lai sẽ không còn nhà nước, mà chỉ còn quản lý sự vật; tuy nhiên, ông không chợt nghĩ xa hơn rằng ta không thể quản lý sự vật nếu không dùng người cho mục đích đó, vì thế quản lý toàn bộ sự vật có nghĩa là quản lý hoàn toàn con người.

Điều này không có nghĩa là tác phẩm của Marx không đáng đọc; tác phẩm của ông là một phần văn hoá châu Âu mà ta nên đọc như ta đọc nhiều tác phẩm cổ điển khác. Ta nên đọc các tác phẩm bàn về vật lý của Descartes, nhưng quả là phi lý khi đọc các tác phẩm này như là sách hướng dẫn có giá trị về cách nghiên cứu vật lý thời nay. Tuy hiện giờ ở các nước cộng sản cũ, người ta ghét cay ghét đắng Marx và các sách vở Mác-xít, nhưng sự ghét này theo thời gian rồi cũng có thể qua đi; thậm chí cuối cùng những tác phẩm của Marx vẫn sẽ có người đọc như tàn tích của một thời quá khứ. Một trong những nguyên nhân khiến chủ nghĩa Marx được ưa chuộng nhiều trong giới có học là ở chỗ rằng chủ nghĩa Marx, dưới một hình thức đơn giản, lại rất dễ hiểu; đến cả Sartre cũng nhận thấy rằng những người Mác-xít là lười biếng. Đúng vậy, họ thích có một chiếc chìa khoá mở tung ra tất cả cánh cửa; một sự giải thích có thể áp dụng phổ quát cho tất cả mọi thứ, một công cụ giúp họ có thể nắm vững toàn bộ lịch sử và kinh tế mà chẳng thật sự phải nhọc công học môn nào.

Phải chăng cái chết của chủ nghĩa Marx mặc nhiên đồng nghĩa với sự cáo chung của truyền thống chủ nghĩa xã hội? Không nhất thiết như vậy. Mọi sự, dĩ nhiên, đều phụ thuộc vào ý nghĩa của từ “chủ nghĩa xã hội”, và những ai vẫn còn dùng đến từ ấy để bày tỏ tín ngưỡng của mình đều miễn cưỡng nói lên điều họ muốn nói, ngoại trừ những điều chung chung trống rỗng. Do thế ta cần có một số phân biệt. Cái khó là niềm ao ước phát hiện ra “những quy luật lịch sử” đã làm cho nhiều người tưởng tượng “chủ nghĩa tư bản” và “chủ nghĩa xã hội” là hai “hệ thống” toàn cầu, hoàn toàn đối chọi lấn nhau. Nhưng chẳng có gì so sánh. Chủ nghĩa tư bản đã phát triển một cách tự nhiên và hữu cơ từ sự mở mang thương mại. Chẳng ai đặt kế hoạch cho nó và nó cũng chẳng cần đến một ý thức hệ bao trùm lên tất cả, ngược lại chủ nghĩa xã hội là một sự kiến tạo ý thức hệ. Cuối cùng, chủ nghĩa tư bản là bản chất con người đang phát tác, tức là lòng tham của con người được cho phép đi đến tận cùng con đường của nó, trái lại chủ nghĩa xã hội là một cố gắng thể chế hoá và áp đặt tình huynh đệ. Đến giờ đây, tưởng chừng như hiển nhiên rằng một xã hội mà trong đó lòng tham, bất chấp tất cả các khía cạnh ghê tởm và đáng lên án của nó, là động cơ chính của những hành vi của con người, thì vẫn cực kỳ tốt hơn một xã hội dựa trên tình huynh đệ cưỡng bức, dù trong chủ nghĩa xã hội dân tộc hay trong chủ nghĩa xã hội quốc tế.

Quan niệm về chủ nghĩa xã hội như là một “xã hội thay thế” cho chủ nghĩa tư bản chung quy vẫn là quan niệm về chế độ nô lệ toàn trị; việc xoá bỏ thị trường và quốc hữu hoá toàn diện không thể tạo ra bất kỳ kết quả nào khác đi được. Niềm tin rằng ta có thể tạo dựng nên sự bình đẳng hoàn toàn trong xã hội bằng biện pháp thể chế cũng độc hại không kém. Thế giới từng biết đến nhiều nơi có sự bình đẳng tự nguyện, được duy trì ở trong những tu viện nào đó và ở trong một số các hợp tác xã thế tục. Tuy nhiên, bình đẳng dưới sự cưỡng bách tất yếu phải dùng đến phương cách toàn trị, mà chủ nghĩa toàn trị lại hàm nghĩa sự bất bình đẳng cực độ vì nó đưa đến sự bất bình đẳng về quyền được có thông tin và quyền được có quyền lực. Thực tế mà nói, bình đẳng trong việc phân phối hàng hoá vật chất cũng không thể nào có được khi mà quyền lực chỉ được tập trung vào tay của một thiểu số nắm quyền đứng trên luật pháp. Vì vậy bình đẳng là điều xa vời chưa từng bao giờ tồn tại trong các nước xã hội chủ nghĩa. Lý tưởng này vì thế tự chuốc lấy thất bại. Chúng ta biết rõ tại sao nguyên tắc kế hoạch toàn diện là thảm hoạ về mặt kinh tế, và có quá đủ các bằng chứng từ kinh nghiệm của tất cả các quốc gia cộng sản không có ngoại lệ để khẳng định những chỉ trích của Friedrich von Hayek về điểm này. Chủ nghĩa xã hội theo ý nghĩa này có nghĩa rằng sự trấn áp ngăn cản nhân dân tham gia vào bất kỳ hoạt động nào có ích lợi cho xã hội trừ phi theo lệnh của nhà nước.

Tuy nhiên, truyền thống chủ nghĩa xã hội phong phú và đa dạng, và truyền thống này bao gồm nhiều chủ nghĩa khác nhau ngoài chủ nghĩa Marx. Một số các tư tưởng xã hội chủ nghĩa quả thực đã có khuynh hướng toàn trị cố hữu. Điều này áp dụng cho phần lớn chủ nghĩa xã hội không tưởng thời Phục hưng và Khai sáng, và cho cả Saint-Simon. Song một số tư tưởng xã hội chủ nghĩa đã ủng hộ các giá trị tự do. Ngay khi chủ nghĩa xã hội, vốn khởi đầu như là một ảo tưởng ngây thơ, trở thành một phong trào chính trị thực sự, không phải tất cả các biến thể nào của nó cũng đều có quan niệm về một “xã hội thay thế”, và trong số những biến thể có quan niệm như thế, nhiều biến thể lại không xem trọng quan niệm ấy.

Mọi sự rõ ràng hơn vào trước Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất. Những người theo chủ nghĩa xã hội và cánh tả thời ấy nói chung không những muốn một nền giáo dục phổ cập, bắt buộc, bình đẳng, dịch vụ y tế xã hội, thuế luỹ tiến, và tự do tín ngưỡng, mà còn muốn một nền giáo dục thế tục, xoá bỏ kỳ thị chủng tộc và quốc gia, phụ nữ được bình đẳng, tự do báo chí và tự do hội họp, quy định pháp lý về các điều kiện lao động, và hệ thống bảo hiểm xã hội. Họ đấu tranh chống chủ nghĩa quân phiệt và chủ nghĩa Sô-vanh. Những nhà lãnh đạo chủ nghĩa xã hội châu Âu trong thời kỳ Đệ Nhị Quốc tế, những người như Jaurès, Babel, Turati, Vandervelle, và Martov, là hiện thân những gì tốt đẹp nhất trong đời sống chính trị châu Âu.

Nhưng mọi sự đã thay đổi sau Chiến tranh Thế giới lần thứ nhất, khi cái từ “chủ nghĩa xã hội” (và phần lớn nghĩa của từ “cánh tả”) bắt đầu hầu như bị chủ nghĩa xã hội Leninist-Stalinist độc chiếm hoàn toàn, qua đó đã bóp méo đa số những đòi hỏi và những khẩu hiệu này theo nghĩa ngược lại. Đồng thời, đa số những lý tưởng “xã hội chủ nghĩa” trên thực tế đã lại trở thành hiện thực ở các nước dân chủ hoạt động trong khuôn khổ nền kinh tế thị trường. Than ôi, các phong trào chủ nghĩa xã hội phi toàn trị trong nhiều thập niên đã bị bế tắc về ý thức hệ và thiếu can đảm để tố cáo và đấu tranh kiên trì chống lại hệ thống chính trị sát nhân nhất và tàn bạo nhất trên thế giới (ngoài chủ nghĩa Quốc xã). Chủ nghĩa cộng sản Xô-viết, dù sao, vẫn được coi là một dạng của chủ nghĩa xã hội, nhưng nó tự tô điểm bằng văn phong nhân văn và quốc tế thừa hưởng từ truyền thống chủ nghĩa xã hội. Thế là chế độ chuyên chế Leninist đã ăn cắp được cái từ “chủ nghĩa xã hội”, và những kẻ theo chủ nghĩa xã hội phi toàn trị là tòng phạm trong vụ trộm này. Đành rằng có một vài ngoại lệ cho lẽ thường này, nhưng không nhiều.

Dù thế nào đi nữa, các phong trào chủ nghĩa xã hội đã đóng góp rất nhiều cho việc thay đổi cảnh quan chính trị theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Các phong trào này đã tạo ra một số các cải cách xã hội mà nếu không có chúng thì nhà nước phúc lợi đương thời, mà đa số chúng ta coi là dĩ nhiên, sẽ là điều không tưởng. Do thế thật đáng tiếc nếu chủ nghĩa cộng sản sụp đổ dẫn đến sự cáo chung của truyền thống chủ nghĩa xã hội nói chung và sự lên ngôi của chủ nghĩa Darwin Xã hội như là ý thức hệ chủ đạo.

Dù thừa nhận rằng một xã hội hoàn thiện chắc chắn sẽ không bao giờ hiện hữu trong tầm tay với của con người và rằng con người sẽ luôn luôn tìm ra đủ mọi lý do để đối xử tàn nhẫn với nhau, chúng ta không nên vì thế mà vất bỏ đi khái niệm “công bằng xã hội”, cho dù nó có thể bị Hayek và những tín đồ của ông chê cười. Chắc chắn khái niệm này không thể nào được định nghĩa theo thuật ngữ kinh tế. Ta không thể nào suy ra từ lời diễn đạt “công bằng xã hội” ấy câu trả lời cho những câu hỏi như trong những điều kiện có sẵn hệ thống thuế cụ thể nào là tốt về phương diện kinh tế và đáng nên áp dụng, những phúc lợi xã hội nào là chính đáng, hay cách nào là tốt nhất để các nước giàu trợ giúp cho những vùng nghèo nàn hơn trên thế giới. “Công bằng xã hội” chỉ diễn đạt một thái độ đối với các vấn đề xã hội. Đúng là khái niệm “công bằng xã hội” hay được sử dụng bởi những cá nhân hay toàn thể các xã hội từ chối nhận lấy trách nhiệm về cuộc đời của mình. Nhưng, như lời người xưa dạy, đừng vì sự lạm dụng mà từ bỏ sự hữu dụng.

Với tất cả sự mơ hồ của nó, “công bằng xã hội” giống khái niệm “nhân phẩm”. Thật khó định nghĩa nhân phẩm là gì. Nhân phẩm không phải là nội tạng mà ta khám phá bên trong cơ thể, nhân phẩm không phải là ý niệm thực thể nhưng nếu không có nhân phẩm chúng ta không thể nào trả lời nổi một câu hỏi đơn giản: tại sao chế độ chiếm hữu nô lệ là sai? Tương tự như thế, khái niệm công bằng xã hội là mơ hồ và nó có thể được dùng để làm công cụ ý thức hệ của chủ nghĩa xã hội toàn trị. Tuy nhiên khái niệm này là trung gian hữu ích giữa sự khích lệ với từ thiện, với phát chẩn, và với khái niệm công bằng phân phối; công bằng xã hội không giống như công bằng phân phối vì nó không nhất thiết bao hàm sự thừa nhận lẫn nhau. Công bằng xã hội cũng không đơn thuần là  kêu gọi lòng từ thiện, vì nó bao hàm, dù không chính xác, những yêu cầu giúp đỡ nào đấy có thể xứng đáng. Khái niệm công bằng xã hội không hàm nghĩa là có một điều như số phận chung của nhân loại, trong đó tất cả mọi người đều dự phần, nhưng nó gợi ý rằng khái niệm nhân loại là phạm trù rõ ràng dễ hiểu – không phải là phạm trù động vật mà đúng hơn là phạm trù đạo đức.

Không có thị trường, nền kinh chắc chắn sụp đổ (thực ra, trong “chủ nghĩa xã hội hiện thực” hoàn toàn không có nền kinh tế, chỉ có chính sách kinh tế). Nhưng người ta cũng thường thừa nhận là thị trường không tự nhiên giải quyết được hết tất cả các vấn đề thúc bách của con người. Khái niệm công bằng xã hội được cần đến để biện minh cho niềm tin rằng có một “nhân loại” – và rằng chúng ta phải xem những cá nhân khác là thuộc về tập thể này, và đối với tập thể này chúng ta có những bổn phận đạo đức nhất định.

Là triết học về xã hội hay về đạo đức, chủ nghĩa xã hội đã dựa trên lý tưởng về tình huynh đệ con người, mà có thể không bao giờ thực hiện được bằng biện pháp thể chế. Chưa từng bao giờ có, và sẽ không bao giờ có một biện pháp thể chế nào bắt buộc con người phải trở thành anh em với nhau. Tình huynh đệ bị ép buộc ấy là ý tưởng độc hại nhất mà con người đã nghĩ ra trong thời hiện đại; nó là con đường tất yếu dẫn tới chế độ chuyên chế toàn trị. Chủ nghĩa xã hội theo ý nghĩa này chẳng khác gì toàn là dối trá lọc lừa. Tuy nhiên, đây không phải là lý do để ta từ bỏ ý tưởng về tình huynh đệ con người. Nếu ý tưởng này là điều trong thực tế chúng ta không thể đạt được qua con đường xây dựng xã hội, thì nó vẫn hữu ích như là lời tuyên bố về các mục tiêu. Tư tưởng xã hội chủ nghĩa như ta biết qua kế hoạch cho một “xã hội thay thế” đã chết. Nhưng như là lời tuyên bố đoàn kết với những nạn nhân cô thế của bất công và những phận người bị áp bức, như là sự thôi thúc chống lại chủ nghĩa Darwin Xã hội, như là ánh sáng luôn soi cho chúng ta thấy một điều gì đấy cao quý hơn sự cạnh tranh và lòng tham, chính vì tất cả những lý do này, chủ nghĩa xã hội, về lý tưởng chứ không phải hệ thống, vẫn còn có ích.

Ngun: “What is left of socialism”, tạp chí First Things, số tháng Mười năm 2002

Bản tiếng Việt © 2010 Trần Quốc Việt

Bản tiếng Việt © 2010 talawas

Bình luận

27 Comments (bài “Leszek Kołakowski – Chủ nghĩa xã hội còn lại gì”)

 1. Anh Dũng viết:

  [Posted by 222.252.102.101 via http://algart.net/ww This is added while posting a message to avoid misuse.
  Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/lycos.com ]

  1. Ông BPG cho rằng: hiện tượng rối lượng tử thì có thể CHỨNG MINH tính không thực của không gian, thời gian và số lượng.

  Cách “CHỨNG MINH” của ông dựa trên thực nghiệm với ĐIỀU KIỆN là: Để HAI lượng tử ở HAI VỊ TRÍ khác nhau.

  Tức là để có thể “CHỨNG MINH” rằng SỐ LƯỢNG, KHÔNG GIAN đều là “ẢO” thì ông BPG buộc phải ( ĐIỀU KIỆN ) dùng chính những cái “ẢO” đó – SỐ LƯỢNG ( HAI ) và KHÔNG GIAN ( VỊ TRÍ ) như là một chất liệu THẬT.

  Rốt cuộc, ông BPG không chứng minh được điều gì cả.

  2. Ông BPG tiếp tục: “Nguyên tử thật ra là trống rỗng, vỏ nguyên tử chỉ là ảo giác do các hạt electron tạo ra khi chúng di chuyển cực nhanh chung quanh nhân nguyên tử.”

  Ông vừa bảo rằng nguyên tử TRỐNG RỖNG, xong ông lại bảo nguyên tử có NHÂN bên trong.

  Thế thì trong lời của ông BPG, cái nào mới là THẬT, hay tất cả đều chỉ là “ẢO” vậy ???

  3. “Nước (H2O) chỉ là nước trong nhận thức của một sinh vật như con người chẳng hạn, ngoài nhận thức, nước không phải là nước, cũng không thể biết đó là gì, không phải hydrogen, không phải oxygen, không phải proton, neutron, electron, không phải quark.”

  Cái điều này thì không có gì là mâu thuẫn hoặc lạ lẫm với thuyết DUY VẬT BIỆN CHỨNG cả. H20 chỉ là một ký hiệu do con người đặt ra, và việc đặt ký hiệu đó thể hiện Ý THỨC của con người về một chất chứ không nói lên rằng Ý THỨC của con người tạo ra chất ấy.

  Nếu có một loài tiến bộ khác trong vũ trụ thì việc họ đặt ra ký hiệu khác ( X2Y chẳng hạn, cho cái chất mà con người gọi là H20 ) cũng là bình thường, theo cái Ý THỨC của họ đối với chất ấy.

  4. “NẾU ông Anh Dũng cho rằng ý kiến của các nhà khoa học là không đáng tin cậy”

  Thật ra thì đúng là tôi không tin vào mấy lời thể hiện sự bất lực, hèn nhát của các nhà nghiên cứu mà ông BPG dẫn ra đâu.

  Trên con đường nghiên cứu khoa học dài vô tận, đúng là các nhà bác học ấy đi nhanh hơn, đi xa hơn và do đó thấy được những vật cản mà phần còn lại của nhân loại chưa thấy. Nhưng thấy vật cản rồi chỉ biết la hét inh ỏi và cầu viện đến ma quỷ, Chúa Trời thì họ không “GIẢI THÍCH” được cái gì nữa ngoài chính cái bất lực, hèn nhát của họ.

  Còn NẾU ông BPG muốn coi họ là “đỉnh cao trí tuệ”, muốn coi mọi lời nói của họ đều là “chân lý” thì đó là quyền của ông.

 2. Thanh Nguyễn viết:

  @Đoàn Tiểu Long và Anh Dũng:

  Thiển nghĩ, Marx là một tay bốc thuốc và kê toa rất giỏi. Với toa thuốc “Tuyên ngôn của ĐCS”, Marx đã sai lầm khi làm cho rất nhiều người (các nước Đông Âu và một số nước ở châu Á…) nghĩ mình là bác sĩ sau khi có được cái toa thuốc tổng hợp của Marx.

  Rất tiếc, toa thuốc đó chỉ chữa được cảm mạo, đau bụng. Vì vậy, đến năm 1989, hàng loạt bác sĩ đã phải trả lại bằng, trở về chỗ đứng của mình và nhường vị trí lại cho người khác.

 3. Lề Trái viết:

  @ Bach Phat Gia

  Tới đây chúng ta nên nhận rằng mọi thiện chí đối thoại sẽ không đi tới đâu với những loại người “Còn đảng, còn mình”, loại “Chỉ biết Mác thôi, chẳng biết gì”. Họ bất chấp lý luận, bất chấp thực tế, bất chấp kiến thức nhân loại đông tây kim cổ, mọi kiến thức, mọi khái niệm đều bắt đầu từ Mác và chấm dứt ở Mác thì BPG có đem lượng tử ra chứng minh họ cũng chỉ xem là đồ bỏ. Đã vậy khi thực tế đập cái lý tưởng của họ một trận thừa sống thiếu chết, thay vì nhận ra sự phá sản của lý tưởng, họ thay đổi lý tưởng bất chấp mọi nguyên tắc của lý luận thông thường để lý tưởng lúc nào cũng đúng. BPG lên báo Tuổi Trẻ online đọc lại cái-gọi-là đổi mới, có 1 chi tiết rất thú vị, trong khi quá trình đang diễn ra, tôi nhấn mạnh “đang”, Trường Chinh triệu tập 1 nhóm gạo cội về mác-xít mục đích để xây dựng lý luận cho đổi mới. 1 số điều suy ra, cái-gọi-là đổi mới chưa bao giờ có trong marxism, nếu có người ta đã áp dụng rồi, nói cách khác đã biết kết quả rồi mới xây dựng bài toán tạo ra cái kết quả đã biết. Thái độ ngập ngừng kiểu cảm lạnh (nếu tôi không lầm, tới 2001 mới có luật cho phép kinh tế nhiều thành phần) chỉ rõ các vị phải đánh vật mãi với marxism để nặn cho bằng được cái quái thai Mác xít Mắc kẹt trong khi thực tế đã bỏ qua mặt lý luận cái một. Đến khi luật cho phép đảng viên được bóc lột, Tạp chí Cộng sản online xét lại và thu hẹp định nghĩa bóc lột của Mác để hầu như không còn ai bóc lột ai nhằm biện hộ cho đảng viên làm bóc lột, i rest my case. Nhưng 1+1 vẫn bằng 2!

  Ai còn tin được bất động sản có giá trị bằng 0 khi học trò của Mác úm ba la 1 cái giá một miếng đất tăng 250% chỉ qua 1 đêm. Những tay “chỉ biết Mác thôi, chả biết gì” không hiểu cả Mác nên mới tạo ra khuôn mẫu kinh tế xã hội chủ nghĩa bằng cách bắt đối tượng đáng lẽ phải được phục vụ ie dân thường è cổ ra mà trả tiền. Nhà nước ta áp dụng bằng cách tăng học phí, viện phí và đủ thứ phí, mà một số được miễn phí ở ngay các nước tư bản như giáo dục. Tôi đang đề nghị GS Trần Hữu Dũng của viet-studies đặt tên trò quái đản này là mô hình Đoàn Tiểu Long. Cho biết thế nào là dân XHCN!

  Và Trương Thái Du, khi biện hộ cho đảng, phải biện hộ cả cho chế độ thực dân, báo Quân đội Nhân dân biện hộ bằng thuyết thiên mệnh và thiên tử thì, đối với tôi, biện chứng Hegel đã làm xong nhiệm vụ của nó. Nguyễn Trường Tô nữa chứ, cứ nghe như lột mũ mão bổng lộc, giáng xuống làm thứ dân của một thời xa xưa, xem đó đủ là hình phạt thay vì đem ra toà xét xử.

  Ừ cứ “Còn đảng còn mình”, mấy triệu đảng viên cũng ăn nhằm gì so với hơn 80 triệu dân. Kinh nghiệm Đông Âu cho thấy càng cứng cổ càng dễ bị dân trị. BRING IN THE CHAOS!

  Chả cần tới thằng tôi, giới kiêu binh ngành an ninh tự hành xử như bọn sai nha khuyển ưng ngày xưa, coi thường mạng sống dân chúng đủ để đem lại bất ổn xã hội, công nhân đình công tới con số 10 000. Ngày xưa mafia Mỹ dùng Tommy đi dẹp đình công, ngày nay đảng ta đã có công an. Trên cả tuyệt vời!

  Tới bây giờ tôi đã nhận rõ, văn hóa đối thoại đã chết đối với những kẻ như vậy. Những gì ta phải làm ta cứ làm, không nên mất công với những kẻ không còn biết tới lý lẽ để bảo vệ lý tưởng của họ. Chỉ việc chờ tới khi khói mù tan, họ sẽ hiện nguyên hình. Cầm quạt quạt khói là hành động tốt nhất trong lúc này.
  http://danluan.org/node/5907

 4. Bach Phat Gia viết:

  Thực nghiệm trên internet chưa đủ để chứng minh. Nhưng hiện tượng rối lượng tử thì có thể chứng minh tính không thực của không gian, thời gian và số lượng.
  “Còn nếu cái THỰC NGHIỆM KHOA HỌC của ông là đúng, thì cái gì mới là THẬT ???” Ông Anh Dũng đã hỏi một câu rất hay, rất đáng hỏi.

  Phật giáo nói rằng thế giới không có gì là thật cả, tất cả đều là không (Nhất thiết giai không). Vì vậy Phật giáo mới có triết học tánh không. Nói không là nói nó không có thực chất chứ không phải không có hiện tượng, nhưng tất cả các hiện tượng đều là ảo hóa, giống như trong thế giới tin học. Trong tin học, sự ảo hóa dựa trên 3 giác quan là mắt, tai và ý thức. Còn trong thế giới đời thường, sự ảo hóa dựa trên 6 giác quan : mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể và ý thức. Vì tính chất đồng bộ chặt chẽ của 6 giác quan khiến sinh vật hay con người tưởng rằng thật (PG gọi là thế lưu bố tưởng) không một chút nghi ngờ đó là ảo. Lý thuyết này được trình bày trong Thập nhị nhân duyên. PG nói thế gian là huyễn ảo, con người nằm mơ giữa ban ngày mà không biết.

  Khoa học ngày nay đã biết khá nhiều về vấn đề này. Nguyên tử thật ra là trống rỗng, vỏ nguyên tử chỉ là ảo giác do các hạt electron tạo ra khi chúng di chuyển cực nhanh chung quanh nhân nguyên tử. Các hạt tạo nên nhân là proton và neutron. Ba hạt quark (2up+1down) tạo ra hạt proton, ba hạt quark khác (1up+2down) tạo ra hạt neutron. Các hạt quark và electron chỉ là những hạt ảo nếu tách riêng ra hoặc bắt chúng dừng lại “Isolated material particles are abstractions” (Hạt vật chất cơ bản cô lập là sự vật trừu tượng- tức không phải vật thật- Niels Bohr). Chúng chỉ hiện hữu và vững bền trong cơ cấu nguyên tử. Nước (H2O) chỉ là nước trong nhận thức của một sinh vật như con người chẳng hạn, ngoài nhận thức, nước không phải là nước, cũng không thể biết đó là gì, không phải hydrogen, không phải oxygen, không phải proton, neutron, electron, không phải quark. Đó là một dạng tiềm thể có khả năng hiện hữu thành nước khi được nhận thức. “Atoms and elementary particles…form a world of potentialities or possibilities, rather than one of things or facts…atoms are not things” (Nguyên tử và các hạt cơ bản…hình thành một thế giới tiềm thể hay có khả năng hiện hữu, chứ không phải một thế giới của vật thể hay sự vật có thật…Nguyên tử không phải là vật- Heisenberg)

  Tuy nói bản chất của vật chất là không, PG không phủ nhận công dụng của nó. Thế giới vạn vật là diệu dụng của tánh không, giống như thế giới ảo của máy vi tính, tuy là ảo nhưng không ai phủ nhận công nghệ thông tin có vô số công dụng to lớn. Biết thế giới cũng chỉ là ảo thì người ta sẽ không còn quá cố chấp, như vậy mới hy vọng nhân loại sống hòa bình, tử tế với nhau. Tổ thứ sáu của Thiền tông Trung hoa là Huệ Năng nói: “ Bản lai vô nhất vật, hà xứ nhạ trần ai ?” (Vốn xưa nay không có một vật nào cả, bụi trần bám vào đâu?)

  Nếu ông Anh Dũng cho rằng ý kiến của các nhà khoa học là không đáng tin cậy thì tôi cũng không còn lời lẽ nào để nói, và xin kết thúc cuộc tranh luận.

 5. Hoà Nguyễn viết:

  Đoàn Tiểu Long viết: “ CNTB nếu sụp đổ là do kết quả của một loạt mâu thuẫn nội tại (trong đó có mâu thuẫn giai cấp) và hàng đống yếu tố ngoại lai mà người ta chỉ có thể “phân tích cụ thể một tình hình cụ thể”. Biện chứng là thế “.

  Thế là “biện chứng” hay ngụy biện, có gì khác nhau ? Marx và đổ đệ đã “phân tích cụ thể một tình hình cụ thể” nào chưa khi xảy ra CNTB sụp đổ ? Bảo CNTB chưa sụp đổ nhưng sẽ sụp đổ vì “mâu thuẫn giai cấp”, thì theo Marx chế độ nào cũng có giai cấp và các mâu thuẫn giai cấp nội tại, trừ chế độ Cộng Sản CN hoang tưởng. CN Xả hội chắc chắn sẽ sụp đổ, nhưng trong đau đớn hay êm thắm ? Thử tiên đoán hay phân tích coi vì sao hệ thống các nước XHCN sụp đổ, và như thế thành tốt hơn hay xấu hơn ? Nếu CN CS của Marx chưa từng chứng tỏ được có giá trị ở một trường hợp cụ thể nhất định, thì có xứng danh là khoa học gì không, ngoài là khoa ngụy biện.

  Cái lý thuyết chung chung “mâu thuẫn nội tại và yếu tố ngoại lai” làm CNTB sụp đổ, cho dù là mới với người Marxist, thì có cũng như không, vì là quy luật làm sụp đổ bất cứ cái gì trên thế gian này, ngay cả CN Cộng sản. Xã hội CSCN cho là xây dựng đưọc, thì ít ra vẫn còn (một đống) “yếu tố ngoại lai” dù khi chế độ CS được tổ chức tinh vi như một tổ kiến vĩ đại, và do đó xã hội CSCN cũng có cơ sụp đổ.

  Theo một bản tin BBC hôm nay : “ Trung Quốc có hàng chục tỷ phú trong khi thu nhập bình quân của những người còn lại trong dân số 1,3 tỷ người của Trung Quốc thuộc hàng thấp nhất thế giới “. AP trích các số liệu cho thấy thu nhập bình quân đầu người của Trung Quốc chỉ có 3.600 đô la Mỹ, xếp thứ 124 trên thế giới so với hơn 42.000 đô la của Hoa Kỳ, xếp thứ 17 trên thế giới. Dù sao, xét về kinh tế TQ hiện là một nước tư bản chủ nghĩa. Bao giờ thì chế độ tư bản ở Trung Quốc CS sụp đổ, và có kéo theo sự sụp đỗ của chế độ CS TBCN ở VN không. Đây mới là một ưu tư cụ thể, thực tế, và cần được phân tích dưới ánh sáng của lý thuyết Marxist. Nhưng rất đáng ngờ là những đồ đệ giỏi học thuộc lòng nhất của Marx không biết chút gì về cái “quái thai” này, vì nó nằm ngoài dự liệu và tưởng tượng của chính Marx.

 6. Nguyễn Việt Thanh viết:

  “[…]Đến cả Sartre cũng nhận thấy rằng những người Mác-xít là lười biếng” (Kolakowsi)

  Không thấy như Sartre, tôi thì lại cho rằng những người Mác-xít (ít nhất là Mác-xít-Việt-nam-mít) rất hăng hái, nhiệt tình nữa là khác.

  Có điều, như dân gian hay nói, nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thì…

 7. Trương Đức viết:

  “Cái toát lên ở bài viết này, đối với những người đã đọc Marx một cách nghiêm túc, và đã quen với những phân tích sâu sắc, thấu đáo của những tác giả như D. Rosenberg, Michel Vadée, Samezo Kuruma, Hayashi Hiroyoshi, Cyril Smith, Trần Hải Hạc v.v., thì đó là sự hời hợt, phiến diện, nông cạn của các phê phán của tác giả về bản thân học thuyết Marx. Nói như Hegel, các phê phán ở đây là “dưới tầm phê phán”, còn nói như Marx, như tôi đã có lần nhắc đến, là “không xứng đáng để trả lời”.”(Đoàn Tiểu Long)

  Tôi thấy độc giả Đoàn Tiểu Long hơi bị… “hàm hồ” khi phát biểu đoạn trích trên đây. Có lẽ chính ông ĐTL mới là kẻ “hời hợt, phiến diện, nông cạn” khi viết PH về bài viết này của tác giả Leszek Kolakowski. Xin mời ông đọc lại cái tiêu đề của bài viết là “Chủ nghĩa xã hội còn lại gì”, hoặc đoạn này: “Những gì Marx gọi là “các quy luật” thực ra chỉ là những khuynh hướng có tính lịch sử. Do vậy trong các lý thuyết của ông không có sự phân biệt rạch ròi giữa giải thích và tiên đoán. Ngoài ra, ông tin rằng ta có thể hiểu được ý nghĩa của cả quá khứ lẫn hiện tại nhờ suy ra từ tương lai, mà ông tuyên bố biết trước được. Vì thế, đối với Marx, chỉ những gì không (chưa) tồn tại có thể giải thích những gì hiện đang tồn tại. Nhưng ta nên nói thêm rằng đối với Marx, tương lai hiện đang tồn tại, theo cách nhìn biện chứng Hegel kỳ lạ, cho dù tương lai ta chẳng thể nào biết được.” Tức là, Leszek Kolakowski đã chỉ ra cái sai lầm cơ bản của học thuyết Marx là không có tính biện chứng. Khi chỉ ra được rằng, học thuyết Marx “không có sự phân biệt rạch ròi giữa giải thích và tiên đoán” và dựa trên cơ sở là “tương lai hiện đang tồn tại, theo cách nhìn biện chứng Hegel kỳ lạ, cho dù tương lai ta chẳng thể nào biết được”, thì Leszek Kolakowski phải thật “kỹ càng, toàn diện và sâu sắc” trong việc “phê phán” Marx. Thế cho nên, xin mời ông/bà Đoàn Tiểu Long hãy “đọc kỹ” lại một lần nữa bài viết này rồi hẵng phát biểu!

  Mà tôi cũng chẳng cần phải nói dông dài mà làm gì, riêng cái việc “Leszek Kolakowsi (1927-2009) là một triết gia Ba Lan nổi tiếng thế giới, có ảnh hưởng rất lớn đến phong trào phản kháng ở Đông Âu, đặc biệt tại Ba Lan… Trong năm thập niên, ông viết hơn 30 cuốn sách, chủ yếu về triết học, nổi bật nhất và có tầm ảnh hưởng lớn nhất là bộ sách 3 tập, Main Currents of Marxism: Its Rise, Growth and Dissolution (1976). Tác phẩm này là “giấy khai tử” về trí thức của tư tưởng Mác-xít viết ra 13 năm trước khi chủ nghĩa cộng sản ở Đông Âu đi vào nghĩa trang lịch sử năm 1989. Các nhà lãnh đạo phong đoàn Công đoàn Đoàn kết tranh đấu bền bỉ dựa trên các tư tưởng chống Mác-xít của ông. Ông nhận được rất nhiều giải thưởng lớn, là người đầu tiện nhận Giải thưởng John W. Kluge, trị giá 1 triệu đô-la, được xem như là Giải Nobel cho các ngành nhân văn và xã hội. Ông là “người đánh thức hy vọng của con người” và là một Socrates của Ba Lan trong thế kỷ hai mươi.”, cộng với việc BBT talawas đã trích một phần bài viết này để đưa vào bảng “Lời Hay Ý Đẹp” phía bên phải trang blog này, đã là bằng chứng “hùng hồn” rằng: Leszek Kolakowski không “hời hợt, phiến diện và nông cạn” chút nào như ông/bà Đoàn Tiểu Long “phán” cả!

  Có một điều tôi không thể hiểu được là, ai đúng ai sai thì thực tế nó rành rành ra đấy, tức là những nước như Ba Lan hay Đông Âu cũ nói riêng và nhiều nước phương Tây nói chung trước đó, đã không đi theo cái học thuyết của Marx, bởi vì học thuyết có sự sai lầm, vậy mà tại sao vẫn có một số người (không ít chút nào) như ông/bà ĐTL này, vẫn ra sức “bảo vệ” Marx?!

 8. Anh Dũng viết:

  [Posted by 222.252.116.174 via http://webwarper.net This is added while posting a message to avoid misuse.
  Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/www.talawas.org/?p=22844 ]

  Ông Bình Nguyên Định sồn sồn:Phản kích người khác là “đoán mò”, “phán bừa”, thế mà chính cái chủ thuyết mà Anh Dũng ra sức bảo vệ thì lại đúng: “Chính vì sự phát triển của xã hội loài người không nhất thiết phải đi cùng với đấu tranh giai cấp nên mới có xã hội Cộng Sản (không còn giai cấp và đấu tranh giai cấp NHƯNG vẫn phát triển)”. Chúng minh đâu? Minh định chỗ nào?

  CHỨNG MINH và MINH ĐỊNH nằm trong TOÀN BỘ các trước tác của Marx, Engels và trong thực tế cuộc sống. Đối với tôi, nó rõ ràng như 1+1=2 vậy.

  Còn ai không đồng ý thì cứ việc đưa ra luận điệu phản biện, đả kích, chê bai,…như nhiều “nhà phân tích” trên Talawas đã và đang thực hiện. Tôi đã, đang và sẽ không ngần ngại vạch trần cái trò đoán mò, phán bừa ( nếu có ) của các vị như đã làm với ông Kolakowsi, Thanh Nguyễn, Bạch Phật Gia,…

 9. Anh Dũng viết:

  [Posted by 222.252.116.174 via http://webwarper.net This is added while posting a message to avoid misuse.
  Try: http://webwarper.net/webwarper.exe Example of viewing: http://webwarper.net/ww/~av/www.talawas.org/?p=22859 ]

  Cảm ơn ông Bach Phat Gia về mấy cái “bằng chứng” của ông.

  1. Với loại “bằng chứng” thứ nhất, tức là các “nhận xét, ý kiến” của các nhà khoa học, thì đó không phải là CÔNG TRÌNH KHOA HỌC.

  Còn với loại “bằng chứng” thứ hai, tức là bài viết của Keith Ward, thì ông ta cũng có “nhận xét, ý kiến” rằng: “Quantum theory is, of course, neutral as to the existence of God…makes belief in God, if not compelling, at least highly plausible.” ( Lý thuyết lượng tử cũng mang tính TƯƠNG ĐỐI như sự tồn tại của Chúa…làm cho niềm tin vào Chúa, nếu KHÔNG THUYẾT PHỤC, thì ít nhất cũng CÓ VẺ hợp lý ).

  Vậy thì không có gì là KHOA HỌC trong bài viết này ngoài sự TƯƠNG ĐỐI, KHÔNG THUYẾT PHỤC, CÓ VẺ.

  Thực ra, với hai cái loại “bằng chứng” này thì Marx và Engels đã vạch trần rồi. Chẳng qua là các “nhà khoa học” cứ gặp một nút thắt khó gỡ thì lại hèn nhát cầu viện đến Chúa, đến Bàn tay vô hình,…Nhưng họ quên mất rằng cả Chúa, Ala, Phật tổ,…đều mang cái hình hài con người, đều gắn với quả táo, cái xương sườn thứ 7, chữ viết,…( tức là mọi ý thức, kể cả ý thức về Chúa, đều xuất phát từ chính đời sống vật chất của con người, lấy chất liệu từ đời sống ấy – như Marx và Engels đã khẳng định ).

  2.Vật chất tức là ý thức, ý thức tức là vật chất. Đây không phải là ý kiến riêng của tôi, đây là điều đã được thuyết trong kinh điển Phật giáo (Tam giới duy tâm, vạn pháp duy thức).

  Tức là đấy không phải ý kiến của Marx. Nhưng ông mang nó ra để TRÁCH CỨ Marx và các môn đệ của ông ta chỉ vì họ không theo cái ý kiến ấy. Thế chẳng phải ông đang áp đặt và độc đoán hay sao ??? ( Mời ông xem lại điểm 4. trong phản hồi trước của tôi dành cho ông ).

  3.Chúng ta THỰC NGHIỆM trên internet hoặc các phương tiện viễn thông khác là để tự mình CẢM NHẬN SỰ TRIỆT TIÊU của khoảng cách không gian khi tốc độ đã đủ lớn. Trên phạm vi quả địa cầu thì tốc độ ánh sáng là đủ lớn để ta không còn cảm thấy có khoảng cách không gian. Còn THỰC NGHIỆM KHOA HỌC chứng minh khoảng cách không gian cũng như thời gian và số lượng là không có thật

  CẢM NHẬN SỰ TRIỆT TIÊU không có nghĩa là nó đã bị triệt tiêu TRONG THỰC TẾ. Cũng như dải tần âm thanh mà người bình thường có thể cảm nhận được là từ 20 Hz đến 20 kHz. Ngoài dải tần đó, mặc dù tai người bình thường không cảm nhận được âm thanh ( siêu âm, hạ âm ) nhưng không có nghĩa là không có âm thanh trong không gian và theo thời gian.

  Ông bảo rằng “cảm giác” về khoảng cách bị triệt tiêu nếu tốc độ đủ lớn. Nhưng tốc độ lại bằng khoảng cách/thời gian. Vậy khi không gian đủ lớn ( giữa các hành tinh chẳng hạn ) thì ngay cả tốc độ ánh sáng cũng không thể xóa được “cảm giác” về khoảng cách.

  Còn nếu cái THỰC NGHIỆM KHOA HỌC của ông là đúng, thì cái gì mới là THẬT ???

 10. Đoàn Tiểu Long viết:

  (Tiếp theo)
  Thực ra, Marx không hề “tiên đoán” cái xu hướng đó như Kolakowski tưởng. Xu hướng đó đã tồn tại từ thời trước cả Marx, và đã được các nhà kinh tế học thời đó nhận thấy. Ví dụ như A. Smith trong cuốn “Wealth of nations” đã nhận xét rằng ở những nước càng giàu thì tỷ suất lợi nhuận càng giảm, và không ở đâu tỷ suất này lại cao bằng ở những nước mà nền kinh tế sắp sửa lao xuống vực thẳm. Chỉ có điều Smith và các nhà kinh tế khác, tuy nhận thấy hiện tượng đó, nhưng chưa tìm được cách lý giải thấu đáo.

  Như thế, Marx không “tiên đoán”, thậm chí cũng không “phát hiện” ra quy luật đó, mà chỉ tìm cách lý giải cho một hiện tượng đã tồn tại. Và vì đây là một vấn đề rất phức tạp nên Marx hết sức thận trọng trong việc quả quyết xu hướng trong tương lai của hiện tượng này. Lại càng không có chuyện quả quyết CNTB sẽ sụp đổ chỉ vì tỷ suất lợi nhuận giảm dần. CNTB nếu sụp đổ là do kết quả của một loạt mâu thuẫn nội tại (trong đó có mâu thuẫn giai cấp) và hàng đống yếu tố ngoại lai mà người ta chỉ có thể “phân tích cụ thể một tình hình cụ thể”. Biện chứng là thế.

  Kolakowski, trái lại, chỉ dựa trên việc phân tích một cách sơ sài, hời hợt một yếu tố trong số hàng loạt các yếu tố có ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận, mà đã vội vã kết luận rằng Marx sai, cho thấy ông ta không hề nắm được các phân tích của Marx. Vậy ai mới thực sự là người “lười biếng” ở đây?

  Nói chung, đối với bản thân tôi, các tác phẩm của Kolakowski như [i]“Main Currents of Marxism”[/i] có giá trị chủ yếu ở phần viết về các trào lưu marxism. Còn các phân tích về bản thân học thuyết Marx của Marx thì có rất ít giá trị. Dễ hiểu là “chủ nghĩa Marx, dưới cái dạng đơn giản như Kolakowski trình bày”, có thể gây nên sự phấn khích, khoái trá của khá nhiều người – những người chưa đọc Marx một cách nghiêm túc bao giờ.

  [i]@ Thanh Nguyễn[/i]: Khi Kolakowski nhận xét rất hóm rằng [i]“Đúng vậy, họ thích có một chiếc chìa khoá mở tung ra tất cả cánh cửa; một sự giải thích có thể áp dụng phổ quát cho tất cả mọi thứ, một công cụ giúp họ có thể nắm vững toàn bộ lịch sử và kinh tế mà chẳng thật sự phải nhọc công học môn nào”[/i], thì ông ta chỉ đang lặp lại lời nhận xét phê phán của Engels trước đó cả trăm năm rằng “rất nhiều đồng chí trẻ cứ tưởng rằng nắm được một vài nguyên lý cơ bản nghĩa là đã nắm được toàn bộ học thuyết, rằng có thể đem các nguyên lý đó đem áp dụng vào mọi lúc mọi nơi, để lý giải mọi hiện tượng. Nếu quả thực có thể giải thích mọi biến cố lịch sử chỉ bằng cách áp dụng một vài nguyên lý đó, thì việc phân tích các biến cố lịch sử có lẽ còn đơn giản hơn cả việc giải một phương trình bậc nhất”. Cho nên giới học thuật marxist chẳng việc gì phải ngượng và sượng đến trân người như bạn tưởng tượng một cách khoái trá đâu.

  [i]@ Bach Phat Gia[/i]: chưa bàn tới chuyện đúng sai, nhưng tôi thấy phương pháp luận của bạn có chỗ không ổn lắm. Bạn cho rằng Marx chỉ dựa trên kiến thức khoa học của thế kỷ 19 nên có những nhận định sai lầm. Và theo bạn, vật lý học hiện đại cho thấy Phật mới là người có cái nhìn đúng đắn. Tôi rất ngạc nhiên: sao bạn lại có thể vội vã cho rằng các phát kiến của vật lý học hiện đại là những chân lý tối hậu? Chưa bàn đến việc chúng có thực sự chứng minh Phật đúng Marx sai hay không, các khái niệm vật chất, ý thức, tồn tại v.v… ở Marx và Phật (và Bach Phat Gia) có giống nhau hay không (dính vào chuyện này là rất lôi thôi, cãi nhau cả ngày), nhưng dù sao chúng cũng chỉ là những giả thuyết còn cần được chứng minh. Chắc gì chúng đã đúng, dù Bach Phat Gia khẳng định rằng “khoa học đã xác nhận”? Biết đâu sẽ có những phát kiến mới cho thấy điều ngược lại, hoặc khác đi, thì sao? Lịch sử khoa học, trong đó có vật lý học, đã có vô số ví dụ về chuyện này rồi.

 11. Đoàn Tiểu Long viết:

  Tôi vốn không thích tham gia vào những cuộc cãi vã vô bổ, nhưng với bài viết này của Kolakowski thì cũng xin tham gia vài lời.
  Cái toát lên ở bài viết này, đối với những người đã đọc Marx một cách nghiêm túc, và đã quen với những phân tích sâu sắc, thấu đáo của những tác giả như D. Rosenberg, Michel Vadée, Samezo Kuruma, Hayashi Hiroyoshi, Cyril Smith, Trần Hải Hạc v.v., thì đó là sự hời hợt, phiến diện, nông cạn của các phê phán của tác giả về bản thân học thuyết Marx. Nói như Hegel, các phê phán ở đây là “dưới tầm phê phán”, còn nói như Marx, như tôi đã có lần nhắc đến, là “không xứng đáng để trả lời”.
  Tôi chỉ xin lấy một trong các luận điểm của tác giả làm dẫn chứng, đó là luận điểm về sự sai lầm của quy luật tỷ suất lợi nhuận giảm dần mà Marx tiên đoán.
  Cơ sở để Marx đưa ra nhận định này thoạt xem thì rất đơn giản. Tỷ suất lợi nhuận được đo bằng tỷ số giữa giá trị thặng dư và tổng tư bản đầu tư, tức là tỷ số m/c+v, trong đó m là giá trị thặng dư (Mehrwert), c là tư bản bất biến, v là tư bản khả biến. Do sức ép của cạnh tranh, và do sự đấu tranh đòi tăng lương của công nhân mà nhà tư bản buộc phải liên tục tìm cách cải tiến kỹ thuật để giảm phụ thuộc vào lao động sống, và giảm chi phí lao động cá biệt của sản phẩm. Do đó chi phí cho tư bản bất biến (máy móc, công nghệ) có xu hướng ngày một tăng, còn chi cho tư bản khả biến có xu hướng giảm dần một cách tương đối.
  Giá trị thặng dư m là do tư bản khả biến sinh ra. Như thế, nếu như tỷ suất giá trị thặng dư (k = m/v) không thay đổi, thì tỷ suất lợi nhuận, tức tỷ số m/c+v, sẽ có xu hướng giảm dần khi c tăng và v giảm (một vài phép biến đổi đại số đơn giản cho ta thấy điều này, bằng cách chia cả tử và mẫu của phân số đó cho m, sau đó thay thế m = k.v, và v/m = 1/k).
  Nếu chỉ dừng ở đó và kết luận ngay là tỷ suất lợi nhuận có xu hướng giảm dần thì Marx tỏ ra quá tầm thường. Tuy nhiên không có chuyện đó. Trong quyển 3 của bộ Tư bản, Marx đã xem xét hết sức kỹ lưỡng và toàn diện các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ suất lợi nhuận. Trong những yếu tố này, có những yếu tố thúc đẩy xu hướng tỷ suất lợi nhuận giảm dần, và có những yếu tố cản trở xu hướng đó. Đặc biệt hơn, lại có những yếu tố vừa thúc đẩy, vừa ngăn cản xu hướng này, thế mới thú chứ. Như thế, sự vận động của tỷ suất lợi nhuận chịu ảnh hưởng của một loạt, chứ không phải chỉ một, yếu tố, theo những chiều hướng rất khác nhau, cường độ khác nhau, và do đó rất không dễ dàng kết luận sự vận động này đi theo xu hướng nào, tăng hay giảm.
  Vậy tại sao Marx lại “tiên đoán” xu hướng giảm dần của tỷ suất lợi nhuận để rồi phải chịu sự phê phán của Kolakowski và nhiều người khác?
  (Còn tiếp)

 12. Bình Nguyên Định viết:

  “… đến cả Sartre cũng nhận thấy rằng những người Mác-xít là lười biếng”, nhận xét này không đúng với trường hợp Anh Dũng, một marxist bảo vệ chủ nghĩa Marx rất năng nổ không biết mệt trong diễn đàn Talawas. Các điểm huyệt của đối phương mà Anh Dũng chuyên xỉa kiếm vào là các cụm từ: “có lẽ”, “có thể”, “chắc là”, “nếu như”, với chiêu thức dùng đi dùng lại: “đoán mò”, “phán bừa”.

  Nên đề nghị các nhà ngôn ngữ bỏ các cụm từ nghi vấn đó cho vừa lòng Anh Dũng vậy.

  Phản kích người khác là “đoán mò”, “phán bừa”, thế mà chính cái chủ thuyết mà Anh Dũng ra sức bảo vệ thì lại đúng: “Chính vì sự phát triển của xã hội loài người không nhất thiết phải đi cùng với đấu tranh giai cấp nên mới có xã hội Cộng Sản (không còn giai cấp và đấu tranh giai cấp NHƯNG vẫn phát triển)”. Chúng minh đâu? Minh định chỗ nào?

1 2
 • talawas - Lời tạm biệt

  Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

 • Phản hồi mới nhất của độc giả

  talawas blog: Cảm ơn tất cả! Tạm biệt và mong ngày ...
  Trung Thứ: Trích: „Ngoài ra, việc duy trì nhóm khởi...
  Hà Sĩ Phu: LỜI TẠM BIỆT: Buông lơi “một...
  Phùng Tường Vân: Dục Biệt Nhung Dục (Trung Đường) có ...
  Hoài Phi: Chỉ còn vài phút thôi là talawas chính th...
  Hà Sĩ Phu: @ixij Bạn ixij đã gõ đúng chỗ tôi c...
  P: Kính gửi hai bác Lê Anh Dũng và Trung Thứ...
  Hoangnguyen: Không biết những dòng chữ này còn kịp ...
  Trần Quốc Việt: Dear Talawas, Thank you! You're gone now but I ...
  Nguyễn Ước: Xin lỗi. Tôi hơi bị nhớ lầm vài chữ t...
  Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Thời giờ cũng đ...
  Trần Quốc Việt: Hành trang rời Talawas: Live Not By Lies ...
  Hoà Nguyễn: Qua bức thư hết sức nhã nhặn, lịch s...
  Trần Việt: Ôi, nếu được như bác Hữu Tình hình du...
  ixij: Không được tham gia trả lời 3 câu hỏi ...
  Lâm Hoàng Mạnh: Đốt Lò Hương Cũ. Mượn thơ của Th...
  P: Cũng xin góp thêm một bài mới biết :D ...
  Lê Tuấn Huy: Xin gửi anh VQU, TV và những người quan t...
  Khiêm: Cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo đã thực hi...
  Phùng Công Tử: Bị bắt cũng đáng! Vào blog của CoigaiDoL...
  Phùng Công Tử: Nô lệ của văn hóa Trung Quốc: Đi hỏ...
  classicalmood: Bài viết có một số điểm tích cực nh...
  Thanh Nguyễn: Đọc những con số thống kê trong bài vi...
  Phùng Tường Vân: Vĩ Thanh tiễn chị Hoài Thế sự mang ...
  Tiêu Kiến Xương: ĐBA mượn lời ông bác nông dân: "Nói gì...
  dodung: "Sóng lớp phế hưng coi đã rộn......
  Camillia Ngo: Chín năm, một quãng đường dài, Bóng ng...
  Camillia Ngo: Một dân tộc u mê, hèn kém tột độ mớ...
  Thai Huu Tinh: Thưa các bác Trần Việt, Quốc Uy, Tuấn H...
  Phùng Tường Vân: " Thứ nhất, nói mọi thứ đều thối ná...
  Nguyễn Ước: Tôi không vào được Phản hồi bên bài C...
  Tôn Văn: Tiếp theo „Lời tạm biệt“ Câu hỏi...
  Trần Việt: Công bằng mà nói một cách ngắn gọn, Gs...
  Phùng Công Tử: Và gần đây tôi cảm thấy hơi phiền hơ...
  Bùi Xuân Bách: Việc talawas ngừng hoạt động tuy có là ...
  Nguyễn Chính: Gửi chị Phạm Thị Hoài và Ban Biên tập...
  Lê Tuấn Huy: Việc cảnh giác, tôi đã nói đến. Tôi t...
  vuquocuy: - Tác giả Lê Tuấn Huy đã phát hiện rấ...
  Hạnh Đào: Hơn tuần nay, tôi ngần ngại không muốn ...
  classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
  Lê Anh Dũng: Bravo ý tưởng tuyệt vời của Arthur, ...
  Thanh Nguyễn: Chào chị Hoài, Cảm ơn tâm huyết và nh...
  Thanh Nguyễn: Cảm ơn ý kiến của anh Hoàng Ngọc Tuấn...
  Hà Minh: Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, (al...
  P: Xin có lời cảm ơn gửi đến những ngư...
  Nguyễn Đình Đăng: Tôi lợi dụng chính phản hồi của mình ...
  Arthur: Có nên đề nghi BBT Talawas chơi/hát lại b...
  Phùng Tường Vân: Tôi xin kể thêm truyện này, nghe cũng lâu...
  Hà Sĩ Phu: @ Nam Dao Đây là bài “bình thơ chơi” v...
  Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Cám ơn bác về nhã...
  Trần Việt: Đồng ý với ông Lê Tuấn Huy. Tuy chỉ c...
  Trầm Kha: CÓ THẾ CHỨ! THẾ MỚI 'TIỀN VỆ' CHỨ!...
  Phùng Tường Vân: Hết xảy ! (http://www.talawas.org/?p=26665#co...
  Hoàng Ngọc-Tuấn: Xin thông báo cùng quý vị: Để tiếp n...
  Dương Danh Huy: Cảm ơn bác Phùng Tường Vân và Lâm Hòan...
  Phùng Tường Vân: Đôi lời thưa thêm với bác D.D.Huy, Xin...
  chuha: Mỗi người có một "gu" ăn phở. Riêng t...
  Trương Đức: "Chị Hoài ơi, chị Hoài ơi Niết Bàn nà...
  Phùng Tường Vân: Thưa Bác Dương Danh Huy Xin vội vã trìn...
  Dương Danh Huy: À, có điều tôi muốn nhắc các bác: K...
  hlevan: “Le coeur a ses raisons que la raison ignore” ...
  Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Lâm Hòang Mạnh &...
  Phùng Tường Vân: CẨN BẠCH Nhận biết được giới hạ...
  Le Van Hung: Thử lướt qua các trang web Việt Nam, chún...
  Đinh Minh Đạo: Tin TALAWS sẽ ngừng hoạt động làm tôi n...
  Lê Quốc Trinh: Cám ơn tác giả Phạm Hồng Sơn, Nếu c...
  Le Van Hung: "Giáo dục, giáo dục và giáo dục (có l...
  classicalmood: Vậy thì quyết định đóng cửa Talawas, n...
  VanLang: "Merda d’artista" vẫn đang được trưng b...
  Khiêm: Bác Phùng, Một người quen cho biết xếp...
  Nguyễn Đăng Thường: Đập phá & xây dựng “Đạp đổ t...
  Tonnguyen147: Bác Phùng Tường Vân, Người ta không ...
  Hoà Nguyễn: Hôm nay có tin đại biểu Quốc hội Việt...
  Hoà Nguyễn: Báo Người Việt hôm nay đăng toàn văn l...
  Trung Nu Hoang: @ Tạm Biệt talawas. Với lòng quý mến ...
  Tonnguyen147: Bác Trung Thứ và các bác ơi, Chủ Nh...
  VanLang: Đầu thập niên 90 Việt Nam lạm phát phi ...
  Nam Dao: Trình với cả làng Thể ý Trưng Nữ Ho...
  Lâm Hoàng Mạnh: Nâng cốc, cụng ly ... hết váng đầu Nh...
  Hoà Nguyễn: Cứ tưởng nếu khách ngồi bàn chuyện ho...
  Nam Dao: Anh thân mến Quí trọng những việc an...
  Thanh Nguyễn: Talawas trước giờ lâm chung mà vẫn đau ...
  Phùng Tường Vân: Chiếc Cân Thủy Ngân ..."Cứ xét theo ...
  Trung Nu Hoang: Nếu nhà văn Phạm Thị Hoài và BBT Talawas...
  Bắc Phong: bác bị váng đầu thèm uống rượu cứ ...
  Lê Thị Thấm Vân: Ngân trong "là con người", một trích đo...
  classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
  Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Tôi xin chia sẻ thê...
  Canuck: Bác Nguyễn Phong, Tui thấy đây là vấn...
  Nguyễn Đình Đăng: Bravo! Như một minh hoạ cho bài này mờ...
  Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Tôi đã set up hai...
  Phùng Tường Vân: @Nguyên Phong (http://www.talawas.org/?p=26665#c...
  Nguyễn Phong: Tôi thấy các bác hơi lạc quan và ảo tư...
  Thuận: Chỉ còn ít giờ nữa, Talawas sẽ đóng c...
  Trương Đức: "Nửa ấy… “nói chung là”: nửa dưới...
  Trầm Kha: talawas ơi! oan ức quá! Oan ức quá! Em ...
  Canuck: Tui cám ơn Ban Chủ Nhiệm, Ban Biên Tập Ta...
  Trầm Kha: bác vạch lẹ quá! em há hốc hà lá nho ...
  Trầm Kha: thường thì bác Thường siết... hết bế...
  pham duc le: Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Phong, nhưng...
  booksreader: Au plaisir de vous revoir, "một mô hình hoạt...
  Bach Phat Gia: Tôi là độc giả của talawas đã mấy nă...
  Lề Trái: Trong việc tẩm bổ chỉ xin Gia Cát Dự đ...
  Lê Anh Dũng: Thưa bác Trầm Kha, bác Đào Nguyên, Xin ...
  Lê Thượng: Nói rằng "So với thảm họa môi trường ...
  Anh Dũng: @1mitee: 1. Muốn SỐNG tới mức "cụ" nh...
  Đào Nguyên: @ Anh Dũng "...phải nghe lời cái dạ dày,...
  Trầm Kha: “Khi cầm cuốn Kinh thánh, tôi đọc với...
  Đào Nguyên: @ bác Nguyễn Phong Tôi đồng thanh tương ...
  Hoà Nguyễn: Sau chuỗi cười khá thoải mái do ông Gia ...
  1mitee: @Anh Dũng "Cả ông Marx, ông Hồ Chí Minh,...
  Bùi Văn Phú: Bạn Trung Nu Hoang ơi, Bạn có khả năng...
  Thái Hữu Tình: Bài vừa mới ra lò, mấy anh (cả mấy ch...
  Canuck: Trong đời tui, có 3 lần / hoàn cảnh xảy...
  Phùng Tường Vân: Lời đề nghị khẩn khoản của tôi Nh...
  Thái Hữu Tình: 1/ Bài nghiên cứu này của ông MTL càng ch...
  Nguyễn Phong: Thực ra ở hải ngoại hiện nay thì có m...
  Anh Dũng: @Đào Nguyên: 1. Cái bạc triệu (VNĐ) c...
  Dương Danh Huy: Bác Hòa Trước hết tôi cảm ơn về l...
  Louis: Trong phút giây chia tay người tình ảo, b...
  Đào Nguyên: Từ lâu ngưỡng mộ bác, biết bác thích ...
  Trầm Kha: Ha ha ha! Bác Trương Đức ơi, Bác "đả t...
  Lê Quốc Trinh: LÊ QUỐC TRINH - LỜI GIÃ BIỆT Thân m...
  vantruong: Thôi thì trước khi giải tán tụ tập tal...
  Đào Nguyên: @Anh Dũng "... - Không có đủ sản phẩm ...
  VietSoul:21: Tôi không nghĩ tài chánh là vấn đề (ch...
  Hoàng Trường Sa: Talawas ơi Ta giã biệt em Như giã từ cu...
  Hoàng Trường Sa: Bauxite Việt Nam: hãy cứu ngay chữ tín! (...
  Anh Dũng: @Đào Nguyên: Thực ra Marx có nói, nói n...
  Lâm Hoàng Mạnh: Chỉ còn vài 28 giờ, Ta Là... Gì sẽ ngh...
  Le Van Hung: Kính thưa các Anh Chị, Từ trước đế...
  Phùng Tường Vân: Bi giờ sắp đến giờ lâm biệt Xin Gia T...
  Hoàng Trường Sa: EM ĐI RỒI Em đã đi rồi thế cũng xong...
  Nguyễn Đăng Thường: Chia tay phút này ai không thấy buồn? Nh...
  Trung Nu Hoang: Tôi cũng có nghe kể chuyện một "học gi...
  peihoh: Tôi không được hỏi ba câu hỏi của tal...
  peihoh: Anh Lại Văn Sâm ơi! Dịch giùm câu này: "...
  Đào Nguyên: @ Anh Dũng Mác nói nhiều về lợi nhuận,...
  Hoà Nguyễn: Ông Huy viết : Điều tôi nói hoàn toàn kh...
  Trương Đức: Đọc cái câu này: "2030: định mệnh đã ...
  Đào Nguyên: Tôi cũng có đọc những câu chuyện với ...
  Camillia Ngo: Nguyễn Khoa Thái-Anh nói "Vũ Huy Quang là m...
  Dương Danh Huy: Bác Hoà Tôi cũng thấy thú vị khi đọ...
  Thanh Nguyễn: Giữa cái lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế n...
  Thanh Nguyễn: Nếu vì lý do tài chính mà talawas đóng c...
  Thanh Nguyễn: Oh, Thank you Trầm Hương! We all have our h...
  Hà Minh: Một truyện ngắn quá hay, cảm ơn tác gi...
  Nguyễn Việt Thanh: Trên Talawas bộ cũ, có lần nhà văn Phạm...
  Anh Dũng: Ông Đào Nguyên nói đến "duy lợi". Nhưng...
  Hoàng Trường Sa: BRING ME HAPPINESS Đừng đi Đừng đi Đ...
  Lê Anh Dũng: (tiếp) Nhưng chính nhờ Tin Lành VN như...
  Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Trong cảnh talawas ch...
  Đào Nguyên: Lời ông Vũ Huy Quang làm tôi nhớ tới l...
  Đào Nguyên: @ Nguyễn Khoa Thái Anh Trước khi chiéc thu...
  Trương Nhân Tuấn: Trích : « Người Việt hải ngoại vẫn th...
  Hoàng Trường Sa: Bô xít Việt Nam : Truyền thông Mỹ sắp n...
  khonglaai: Không ngờ anh Bách còn giỏi cả tiến...
  khonglaai: Nếu có giải thưởng talacu thì tôi ti...
  Phùng Tường Vân: Chúc nhau chân cứng đá mềm Chúc nhau an ...
  khonglaai: “Khi nói chuyện với mình họ chỉ nhìn ...