talawas blog

Chuyên mục:

Đặng Tiểu Bình sử dụng chiến tranh Việt-Trung để củng cố địa vị

30/07/2010 | 8:15 sáng | Comments Off on Đặng Tiểu Bình sử dụng chiến tranh Việt-Trung để củng cố địa vị

Tác giả: talawas blog

Chuyên mục: Khác

Nhật báo Ba Sàm giới thiệu tài liệu tham khảo đặc biệt của Thông tấn xã Việt Nam về bài viết của tác giả Giang Tấn được đăng trên Tuần san Châu Á vào tháng 7/2010 về những ân oán trong quan hệ Việt-Trung. Theo tác giả bài viết cuộc chiến tranh biên giới giữa Trung Quốc và Việt Nam năm 1979 chủ yếu là do một mình Đặng Tiểu Bình quyết định nhằm củng cố địa vị của mình.

Bài viết cho biết khi cuộc Cách mạng Văn hóa tại Trung Quốc vừa kết thúc, Đặng Tiểu Bình muốn trước tiên phải lập lại trật tự, thúc đẩy đường lối tư tưởng và đã đưa ra trọng điểm công tác cho cả nước Trung Quốc là chuyển dịch sang xây dựng kinh tế, tuy nhiên nếu chỉ dựa vào chức vụ của Đặng Tiểu Bình khi đó thì khó có thể xoay chuyển được tình thế, mà phải cần đến một phương thức có thể quét sạch được mọi chướng ngại của thế lực cực tả đối với cải cách mở cửa.

Theo lời ông Nghê Sáng Huy, một người từng trải qua những năm tháng chiến tranh Việt-Trung, tác giả cuốn “Mười năm chiến tranh Trung-Việt” được xuất bản tại Hồng Công đầu tháng 6/2010, Đặng Tiểu Bình khi đó cho rằng cần thiết phải phát động một cuộc chiến tranh chống lại “kẻ xâm lược”, thông qua chiến tranh để chuyển hướng đấu tranh trong nước, tái cố kết sự đoàn kết dân tộc của người dân. Đặng Tiểu Bình cũng muốn nhân cơ hội sau chiến tranh tiến hành điều chỉnh nhân sự trong quân đội. Ông Nghê Sáng Huy cho rằng tiến hành chiến tranh là con đường nhanh nhất giúp Đặng Tiểu Bình xác lập quyền uy tuyệt đối trong Đảng Cộng sản và quân đội Trung Quốc, đẩy mạnh thực hiện kế hoạch cải cách mở cửa.

Phản hồi

Không có phản hồi (bài “Đặng Tiểu Bình sử dụng chiến tranh Việt-Trung để củng cố địa vị”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả