talawas blog

Chuyên mục:

Nguyễn Quang Duy – Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài: Một sản phẩm của Nghị quyết 36?

13/08/2010 | 1:00 sáng | 9 Comments

Tác giả: Nguyễn Quang Duy

Category: Chính trị - Xã hội
Thẻ: >

Nhiệm vụ 8, Nghị quyết 36

Nghị quyết của Bộ Chính trị là văn bản cao nhất của Đảng Cộng sản để chỉ thị cán bộ đảng viên thi hành công tác đã được Bộ Chính trị và Ban Chấp hành Trung ương Đảng biểu quyết. Nghị quyết số 36 – NQ/TW được ban hành ngày 26-3-2004 chỉ thị các họat động trong cộng đồng người Việt hải ngoại. Nghị quyết này gồm bốn phần: I. Nhận định tình hình, II: Đề xướng chủ trương và phương hứơng thực hiện; III. Nhiệm vụ phải thực hiện và IV. Tổ chức việc thực hiện.

Nhận định về tiềm năng kinh tế hải ngoại, Nghị quyết 36 đánh giá như sau: “Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài có tiềm lực kinh tế nhất định, có mối quan hệ với nhiều doanh nghiệp, tổ chức kinh tế nước ngoài và quốc tế, có khả năng tìm kiếm đối tác và làm cầu nối với các doanh nghiệp, tổ chức trong nước.”

Từ đó Nghị quyết vạch ra nhiệm vụ thứ 8, chỉ thị cán bộ đảng viên cộng sản: “Các tổ chức Đảng, các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức và đoàn thể nhân dân theo chức năng, nhiệm vụ của mình tham gia tích cực vào công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ giữa Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài với các cơ quan hữu quan, với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể nhân dân, giữa trong nước với ngoài nước. Củng cố và phát triển các tổ chức xã hội làm công tác vận động người Việt Nam ở nước ngoài, như Hội liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài, các hội thân nhân kiều bào và các hình thức tập hợp chính đáng khác, phù hợp với ý nguyện và đặc điểm của cộng đồng ở địa bàn cư trú. Các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài có trách nhiệm coi công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài là một nhiệm vụ chính trị quan trọng

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Hoa Kỳ: Chi hội đầu tiên

Theo tin từ VietNamNet.vn ngày 28/04/2010, chi hội đầu tiên của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài đã được thành lập tại Hoa Kỳ. Ông Phạm Thiếu Hoa – Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài cho biết: “Trong nguồn kiều hối mà bà con Việt kiều gửi về Việt Nam mỗi năm khoảng 8-10 tỷ Đô la Mỹ thì khoảng 60-70% trong số đó được gửi về từ Mỹ (mà chủ yếu là lực lượng doanh nhân). Tuy nhiên, nguồn đầu tư trực tiếp của các doanh nghiệp Việt tại Hoa Kỳ về nước còn thấp, mới chỉ đạt khoảng hơn 200 triệu USD, chưa xứng với tiềm năng của các doanh nghiệp này. Chính vì vậy, việc ra đời Chi hội Hoa Kỳ của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài có tầm quan trọng rất lớn…” Rõ ràng mục đích chính của chi hội đầu tiên là tiền đâu? Xin tạm gọi là chi hội tiền đâu.

Ông Phạm Thiếu Hoa còn cho biết: “Hầu hết ở các nước có đông người Việt Nam sinh sống đều đã có các Hội doanh nhân người Việt. Nhiều lãnh đạo và thành viên của các Hội này đã trở thành Hội viên của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài. Trong thời gian tới, Hiệp hội sẽ xúc tiến việc kết hợp chặt chẽ hơn với các Hội doanh nhân trên dưới các hình thức phù hợp (có thể là Chi hội hoặc Hội thành viên) tùy theo điều kiện của từng địa bàn cụ thể.” Ông Hoa công khai công nhận việc chính quyền Việt Nam đang tiếm danh hay tiếm quyền. Xin các Hội Thương gia cảnh giác.

Riêng tại Victoria, có đến 4 Hội Thương gia hoạt động bấy lâu nay nhằm bảo vệ quyền lợi thiết thực của các thương gia Việt buôn bán trong khu vực. Các Hội Thương gia đều gắn bó với sinh họat Cộng đồng Người Việt Tự do tại Victoria. Như trong lần biểu tình chống văn hóa vận vừa qua 8/8/2010, Hội Thương gia khu vực Footscray đã đóng góp các biểu ngữ lớn bằng tiếng Anh để giải thích mục đích cuộc biểu tình.

Hội Doanh nhân Việt Nam – Autralia

Đầu tháng 7 vừa qua, Hội Doanh nhân Việt Nam – Autralia đã ra mắt tại Melbourne. Báo Lao Động ra ngày 24/07/2010 cho biết ông Trần Bá Phúc là Chủ tịch Hội, hai ông Lê Tony Huy và Phan Văn Danh là phó Hội, thủ quỹ là ông Hồ Chí Vạn. Không thấy đề cập đến chức danh Tổng thư ký.

Chủ tịch Hội Trần Bá Phúc là một người rất “nổi tiếng” tại Melbourne. Theo tin từ Họat động Mặt trận (mattran.org.vn) thì ông Phúc còn là Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và là Chủ tịch Hội Việt kiều tại thành phố Melbourne và Australia. Nhân 30 tháng 4 năm nay, ông Phúc đã tiếp ông Vũ Trọng Kim, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài: một tổ chức trực thuộc Đảng Cộng sản

Hai Quyết định đính kèm chứng minh Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài do chính Đảng Cộng sản lập ra. Quyết định thứ nhất cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài do Bộ Nội vụ cấp ngày 13/3/2009. Quyết định thứ hai của Bộ Ngoại giao ban hành ngày 04/09/2009, về việc công nhận Ban chấp hành, Ban Kiểm tra và Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài.

Điều 2 trong Quyết định của Bộ Nội vụ nói rất rõ: “Hoạt động của Hiệp hội chiụ sự quản lý nhà nước của Bộ Ngoại giao và các Bộ, ngành khác có liên quan về lĩnh vực Hiệp hội họat động…” Để ý kỹ “Nơi nhận” quyết định có cả Bộ Quốc phòng (Tổng cục II) và Bộ Công an (Tổng cục V, C13) là hai cơ quan tình báo cộng sản.

Việc các cơ quan công an và tình báo theo dõi sinh họat của người Việt hải ngoại không phải là chuyện lạ. Luật sư Nguyễn Hữu Liêm, trong Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam tại Hoa Kỳ, lần về Việt Nam tham dự “Hội nghị người Việt toàn thế giới” được tổ chức tại Hà Nội tháng 11/2009 đã cho biết điều này. Ông Liêm cho biết công an đón ông tại phi trường, công an đưa vào khách sạn, công an bảo vệ, công an đưa đến hội nghị, đầy công an bên trong hội nghị và (có thể) ông đã được công an đưa ra phi trường ngay sau khi hội nghị bế mạc. Các tham dự viên từ hải ngoại về Việt Nam chắc cũng cùng chung định mệnh.

Điều đáng quan tâm là vai trò của các cơ quan tình báo này đối với Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam, cộng đồng người Việt hải ngoại và các nước sở tại, cũng như sự liên hệ giữa các thành viên Hiệp hội với hai cơ quan tình báo này.

Còn Quyết định của Bộ Ngoại giao thì nêu rõ rằng Quyết định cho thành lập Hiệp hội của Bộ Nội vụ là ”Căn cứ vào Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 26/3/2004 của Bộ Chính trị…”. Như vậy Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận trực thuộc Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói cách khác, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam chỉ là một sản phẩm của Nghị quyết 36.

Xin ghi chú, văn bản Nghị quyết 36 chúng ta có được là văn bản công khai. Còn các văn bản tuyệt mật để chỉ thị các công tác điệp báo của Tổng cục II thuộc Bộ Quốc phòng và Tổng cục V, C13 thuộc Bộ Công an thì chỉ lưu hành trong nội bộ các cơ quan tình báo này.

Quyết định của Bộ Nội vụ

Quyết định của Bộ Ngoại giao

Việc Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài là một sản phẩm của Đảng Cộng sản đặt cho ta nhiều câu hỏi:

Thứ nhất, có thể đây chỉ là hàng mẫu sản xuất và trưng bày để tô màu cho Đại hội Đảng lần thứ XI và Bộ Ngoại giao kiếm ghế trong Trung ương Đảng;

Thứ hai, mặt hàng có đóng dấu “Made in Vietnamese Communist Party” này không biết có phù hợp với tiêu chuẩn pháp lý của Hoa Kỳ, Úc và các quốc gia khác hay không? Có ảnh hưởng đến an ninh công cộng của nước sở tại hay không?

Thứ ba, mặt hàng này được Đảng Cộng sản bao cấp, không biết có cạnh tranh công bằng với các Hội Thương gia người Việt tự do hay không?

Thứ tư, sản phẩm này sẽ tạo bất lợi gì cho tuyệt đại đa số các thương gia làm ăn lương thiện không chấp nhận tham gia Hiệp Hội do Đảng Cộng sản kiểm soát?

Thứ năm, người tiêu thụ cộng đồng có tiêu thụ nổi món hàng này hay không?

Và còn nhiều câu hỏi khác rất mong các bạn đọc từ mọi giới lãnh đạo cộng đồng, đoàn thể, các  luật sư, các thương gia,… và nhất là các nhà báo, các bình luận gia xin giúp người viết trả lời.

11/8/2010, Melbourne, Úc Đại Lợi

© 2010 Nguyễn Quang Duy

© 2010 talawas

Bình luận

9 Comments (bài “Nguyễn Quang Duy – Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài: Một sản phẩm của Nghị quyết 36?”)

 1. […] trải các họat động công khai hay lén lúp của cộng sản tại hải ngọai. Hai Quyết Định thành lập Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam chỉ thấy Hiệp Hội này được kiểm sóat, theo dõi và điều hành từ các cơ […]

 2. […] trải các họat động công khai hay lén lút của cộng sản tại hải ngọai. Hai Quyết Định thành lập Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam chỉ thấy Hiệp Hội này được kiểm sóat, theo dõi và điều hành từ các cơ […]

 3. […] trải các họat động công khai hay lén lúp của cộng sản tại hải ngọai. Hai Quyết Định thành lập Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam chỉ thấy Hiệp Hội này được kiểm sóat, theo dõi và điều hành từ các cơ […]

 4. […] trải các họat động công khai hay lén lúp của cộng sản tại hải ngọai. Hai Quyết Định thành lập Hiệp Hội Doanh Nhân Việt Nam chỉ thấy Hiệp Hội này được kiểm sóat, theo dõi và điều hành từ các cơ […]

 5. […] VỀ HIỆP HỘI DOANH NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI Bởi ngoclinhvugia Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài: Một sản phẩm của Nghị quyết 36? […]

 6. tracy viết:

  Thật lạ, Nguyễn Hữu Liêm là luật sư làm sao lại là chủ tịch hội doanh nhân Việt Nam tại Hải Ngoại? Ông Liêm có làm ăn buôn bán gì chăng? Điều này làm tôi nhớ lại, cách đây khá lâu, BS Phạm Đặng Long Cơ là chủ tịch phòng thương mãi người Việt tại quận Cam. Phòng này do ông Cơ lập ra, chả biết có bao nhiêu hội viên và ông Cơ là bác sĩ chứ không phải là con buôn.

 7. […] Nguyễn Quang Duy – Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài: Một … […]

 8. […] Nguyễn Quang Duy – Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài: Một … […]

 9. Nguyên viết:

  Đọc xong bài này tôi có cảm tưởng như đang đọc một tờ quảng bá cho HHDNVNONN. Các câu hỏi ở cuối bài đặt ra những thách thức cho độc giả talawas, nhưng có thể làm thêm nhiều doanh nhân hám lợi yếu lòng hướng tới việc gia nhập HHDNVNONN mà thôi nếu nó được download và quảng bá rộng rãi trên các phương tiện báo chí truyền thông của CĐNV tại hải ngoại. Tác giả dùng quyền bản quyền cấm download và đang tải bài này được không?

 • talawas - Lời tạm biệt

  Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

 • Phản hồi mới nhất của độc giả

  talawas blog: Cảm ơn tất cả! Tạm biệt và mong ngày ...
  Trung Thứ: Trích: „Ngoài ra, việc duy trì nhóm khởi...
  Hà Sĩ Phu: LỜI TẠM BIỆT: Buông lơi “một...
  Phùng Tường Vân: Dục Biệt Nhung Dục (Trung Đường) có ...
  Hoài Phi: Chỉ còn vài phút thôi là talawas chính th...
  Hà Sĩ Phu: @ixij Bạn ixij đã gõ đúng chỗ tôi c...
  P: Kính gửi hai bác Lê Anh Dũng và Trung Thứ...
  Hoangnguyen: Không biết những dòng chữ này còn kịp ...
  Trần Quốc Việt: Dear Talawas, Thank you! You're gone now but I ...
  Nguyễn Ước: Xin lỗi. Tôi hơi bị nhớ lầm vài chữ t...
  Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Thời giờ cũng đ...
  Trần Quốc Việt: Hành trang rời Talawas: Live Not By Lies ...
  Hoà Nguyễn: Qua bức thư hết sức nhã nhặn, lịch s...
  Trần Việt: Ôi, nếu được như bác Hữu Tình hình du...
  ixij: Không được tham gia trả lời 3 câu hỏi ...
  Lâm Hoàng Mạnh: Đốt Lò Hương Cũ. Mượn thơ của Th...
  P: Cũng xin góp thêm một bài mới biết :D ...
  Lê Tuấn Huy: Xin gửi anh VQU, TV và những người quan t...
  Khiêm: Cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo đã thực hi...
  Phùng Công Tử: Bị bắt cũng đáng! Vào blog của CoigaiDoL...
  Phùng Công Tử: Nô lệ của văn hóa Trung Quốc: Đi hỏ...
  classicalmood: Bài viết có một số điểm tích cực nh...
  Thanh Nguyễn: Đọc những con số thống kê trong bài vi...
  Phùng Tường Vân: Vĩ Thanh tiễn chị Hoài Thế sự mang ...
  Tiêu Kiến Xương: ĐBA mượn lời ông bác nông dân: "Nói gì...
  dodung: "Sóng lớp phế hưng coi đã rộn......
  Camillia Ngo: Chín năm, một quãng đường dài, Bóng ng...
  Camillia Ngo: Một dân tộc u mê, hèn kém tột độ mớ...
  Thai Huu Tinh: Thưa các bác Trần Việt, Quốc Uy, Tuấn H...
  Phùng Tường Vân: " Thứ nhất, nói mọi thứ đều thối ná...
  Nguyễn Ước: Tôi không vào được Phản hồi bên bài C...
  Tôn Văn: Tiếp theo „Lời tạm biệt“ Câu hỏi...
  Trần Việt: Công bằng mà nói một cách ngắn gọn, Gs...
  Phùng Công Tử: Và gần đây tôi cảm thấy hơi phiền hơ...
  Bùi Xuân Bách: Việc talawas ngừng hoạt động tuy có là ...
  Nguyễn Chính: Gửi chị Phạm Thị Hoài và Ban Biên tập...
  Lê Tuấn Huy: Việc cảnh giác, tôi đã nói đến. Tôi t...
  vuquocuy: - Tác giả Lê Tuấn Huy đã phát hiện rấ...
  Hạnh Đào: Hơn tuần nay, tôi ngần ngại không muốn ...
  classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
  Lê Anh Dũng: Bravo ý tưởng tuyệt vời của Arthur, ...
  Thanh Nguyễn: Chào chị Hoài, Cảm ơn tâm huyết và nh...
  Thanh Nguyễn: Cảm ơn ý kiến của anh Hoàng Ngọc Tuấn...
  Hà Minh: Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, (al...
  P: Xin có lời cảm ơn gửi đến những ngư...
  Nguyễn Đình Đăng: Tôi lợi dụng chính phản hồi của mình ...
  Arthur: Có nên đề nghi BBT Talawas chơi/hát lại b...
  Phùng Tường Vân: Tôi xin kể thêm truyện này, nghe cũng lâu...
  Hà Sĩ Phu: @ Nam Dao Đây là bài “bình thơ chơi” v...
  Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Cám ơn bác về nhã...
  Trần Việt: Đồng ý với ông Lê Tuấn Huy. Tuy chỉ c...
  Trầm Kha: CÓ THẾ CHỨ! THẾ MỚI 'TIỀN VỆ' CHỨ!...
  Phùng Tường Vân: Hết xảy ! (http://www.talawas.org/?p=26665#co...
  Hoàng Ngọc-Tuấn: Xin thông báo cùng quý vị: Để tiếp n...
  Dương Danh Huy: Cảm ơn bác Phùng Tường Vân và Lâm Hòan...
  Phùng Tường Vân: Đôi lời thưa thêm với bác D.D.Huy, Xin...
  chuha: Mỗi người có một "gu" ăn phở. Riêng t...
  Trương Đức: "Chị Hoài ơi, chị Hoài ơi Niết Bàn nà...
  Phùng Tường Vân: Thưa Bác Dương Danh Huy Xin vội vã trìn...
  Dương Danh Huy: À, có điều tôi muốn nhắc các bác: K...
  hlevan: “Le coeur a ses raisons que la raison ignore” ...
  Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Lâm Hòang Mạnh &...
  Phùng Tường Vân: CẨN BẠCH Nhận biết được giới hạ...
  Le Van Hung: Thử lướt qua các trang web Việt Nam, chún...
  Đinh Minh Đạo: Tin TALAWS sẽ ngừng hoạt động làm tôi n...
  Lê Quốc Trinh: Cám ơn tác giả Phạm Hồng Sơn, Nếu c...
  Le Van Hung: "Giáo dục, giáo dục và giáo dục (có l...
  classicalmood: Vậy thì quyết định đóng cửa Talawas, n...
  VanLang: "Merda d’artista" vẫn đang được trưng b...
  Khiêm: Bác Phùng, Một người quen cho biết xếp...
  Nguyễn Đăng Thường: Đập phá & xây dựng “Đạp đổ t...
  Tonnguyen147: Bác Phùng Tường Vân, Người ta không ...
  Hoà Nguyễn: Hôm nay có tin đại biểu Quốc hội Việt...
  Hoà Nguyễn: Báo Người Việt hôm nay đăng toàn văn l...
  Trung Nu Hoang: @ Tạm Biệt talawas. Với lòng quý mến ...
  Tonnguyen147: Bác Trung Thứ và các bác ơi, Chủ Nh...
  VanLang: Đầu thập niên 90 Việt Nam lạm phát phi ...
  Nam Dao: Trình với cả làng Thể ý Trưng Nữ Ho...
  Lâm Hoàng Mạnh: Nâng cốc, cụng ly ... hết váng đầu Nh...
  Hoà Nguyễn: Cứ tưởng nếu khách ngồi bàn chuyện ho...
  Nam Dao: Anh thân mến Quí trọng những việc an...
  Thanh Nguyễn: Talawas trước giờ lâm chung mà vẫn đau ...
  Phùng Tường Vân: Chiếc Cân Thủy Ngân ..."Cứ xét theo ...
  Trung Nu Hoang: Nếu nhà văn Phạm Thị Hoài và BBT Talawas...
  Bắc Phong: bác bị váng đầu thèm uống rượu cứ ...
  Lê Thị Thấm Vân: Ngân trong "là con người", một trích đo...
  classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
  Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Tôi xin chia sẻ thê...
  Canuck: Bác Nguyễn Phong, Tui thấy đây là vấn...
  Nguyễn Đình Đăng: Bravo! Như một minh hoạ cho bài này mờ...
  Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Tôi đã set up hai...
  Phùng Tường Vân: @Nguyên Phong (http://www.talawas.org/?p=26665#c...
  Nguyễn Phong: Tôi thấy các bác hơi lạc quan và ảo tư...
  Thuận: Chỉ còn ít giờ nữa, Talawas sẽ đóng c...
  Trương Đức: "Nửa ấy… “nói chung là”: nửa dưới...
  Trầm Kha: talawas ơi! oan ức quá! Oan ức quá! Em ...
  Canuck: Tui cám ơn Ban Chủ Nhiệm, Ban Biên Tập Ta...
  Trầm Kha: bác vạch lẹ quá! em há hốc hà lá nho ...
  Trầm Kha: thường thì bác Thường siết... hết bế...
  pham duc le: Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Phong, nhưng...
  booksreader: Au plaisir de vous revoir, "một mô hình hoạt...
  Bach Phat Gia: Tôi là độc giả của talawas đã mấy nă...
  Lề Trái: Trong việc tẩm bổ chỉ xin Gia Cát Dự đ...
  Lê Anh Dũng: Thưa bác Trầm Kha, bác Đào Nguyên, Xin ...
  Lê Thượng: Nói rằng "So với thảm họa môi trường ...
  Anh Dũng: @1mitee: 1. Muốn SỐNG tới mức "cụ" nh...
  Đào Nguyên: @ Anh Dũng "...phải nghe lời cái dạ dày,...
  Trầm Kha: “Khi cầm cuốn Kinh thánh, tôi đọc với...
  Đào Nguyên: @ bác Nguyễn Phong Tôi đồng thanh tương ...
  Hoà Nguyễn: Sau chuỗi cười khá thoải mái do ông Gia ...
  1mitee: @Anh Dũng "Cả ông Marx, ông Hồ Chí Minh,...
  Bùi Văn Phú: Bạn Trung Nu Hoang ơi, Bạn có khả năng...
  Thái Hữu Tình: Bài vừa mới ra lò, mấy anh (cả mấy ch...
  Canuck: Trong đời tui, có 3 lần / hoàn cảnh xảy...
  Phùng Tường Vân: Lời đề nghị khẩn khoản của tôi Nh...
  Thái Hữu Tình: 1/ Bài nghiên cứu này của ông MTL càng ch...
  Nguyễn Phong: Thực ra ở hải ngoại hiện nay thì có m...
  Anh Dũng: @Đào Nguyên: 1. Cái bạc triệu (VNĐ) c...
  Dương Danh Huy: Bác Hòa Trước hết tôi cảm ơn về l...
  Louis: Trong phút giây chia tay người tình ảo, b...
  Đào Nguyên: Từ lâu ngưỡng mộ bác, biết bác thích ...
  Trầm Kha: Ha ha ha! Bác Trương Đức ơi, Bác "đả t...
  Lê Quốc Trinh: LÊ QUỐC TRINH - LỜI GIÃ BIỆT Thân m...
  vantruong: Thôi thì trước khi giải tán tụ tập tal...
  Đào Nguyên: @Anh Dũng "... - Không có đủ sản phẩm ...
  VietSoul:21: Tôi không nghĩ tài chánh là vấn đề (ch...
  Hoàng Trường Sa: Talawas ơi Ta giã biệt em Như giã từ cu...
  Hoàng Trường Sa: Bauxite Việt Nam: hãy cứu ngay chữ tín! (...
  Anh Dũng: @Đào Nguyên: Thực ra Marx có nói, nói n...
  Lâm Hoàng Mạnh: Chỉ còn vài 28 giờ, Ta Là... Gì sẽ ngh...
  Le Van Hung: Kính thưa các Anh Chị, Từ trước đế...
  Phùng Tường Vân: Bi giờ sắp đến giờ lâm biệt Xin Gia T...
  Hoàng Trường Sa: EM ĐI RỒI Em đã đi rồi thế cũng xong...
  Nguyễn Đăng Thường: Chia tay phút này ai không thấy buồn? Nh...
  Trung Nu Hoang: Tôi cũng có nghe kể chuyện một "học gi...
  peihoh: Tôi không được hỏi ba câu hỏi của tal...
  peihoh: Anh Lại Văn Sâm ơi! Dịch giùm câu này: "...
  Đào Nguyên: @ Anh Dũng Mác nói nhiều về lợi nhuận,...
  Hoà Nguyễn: Ông Huy viết : Điều tôi nói hoàn toàn kh...
  Trương Đức: Đọc cái câu này: "2030: định mệnh đã ...
  Đào Nguyên: Tôi cũng có đọc những câu chuyện với ...
  Camillia Ngo: Nguyễn Khoa Thái-Anh nói "Vũ Huy Quang là m...
  Dương Danh Huy: Bác Hoà Tôi cũng thấy thú vị khi đọ...
  Thanh Nguyễn: Giữa cái lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế n...
  Thanh Nguyễn: Nếu vì lý do tài chính mà talawas đóng c...
  Thanh Nguyễn: Oh, Thank you Trầm Hương! We all have our h...
  Hà Minh: Một truyện ngắn quá hay, cảm ơn tác gi...
  Nguyễn Việt Thanh: Trên Talawas bộ cũ, có lần nhà văn Phạm...
  Anh Dũng: Ông Đào Nguyên nói đến "duy lợi". Nhưng...
  Hoàng Trường Sa: BRING ME HAPPINESS Đừng đi Đừng đi Đ...
  Lê Anh Dũng: (tiếp) Nhưng chính nhờ Tin Lành VN như...
  Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Trong cảnh talawas ch...
  Đào Nguyên: Lời ông Vũ Huy Quang làm tôi nhớ tới l...
  Đào Nguyên: @ Nguyễn Khoa Thái Anh Trước khi chiéc thu...
  Trương Nhân Tuấn: Trích : « Người Việt hải ngoại vẫn th...
  Hoàng Trường Sa: Bô xít Việt Nam : Truyền thông Mỹ sắp n...
  khonglaai: Không ngờ anh Bách còn giỏi cả tiến...
  khonglaai: Nếu có giải thưởng talacu thì tôi ti...
  Phùng Tường Vân: Chúc nhau chân cứng đá mềm Chúc nhau an ...
  khonglaai: “Khi nói chuyện với mình họ chỉ nhìn ...