talawas blog

Chuyên mục:

Tưởng Năng Tiến – Tiếp chuyện IQ và EQ

24/08/2010 | 12:00 chiều | Comments Off on Tưởng Năng Tiến – Tiếp chuyện IQ và EQ

Tác giả: Tưởng Năng Tiến

Chuyên mục: Chưa phân loại

Phản hồi

Không có phản hồi (bài “Tưởng Năng Tiến – Tiếp chuyện IQ và EQ”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả