talawas blog

Chuyên mục:

Góp ý cho dự thảo Đại hội Đảng XI “trên tinh thần nói chung coi như là tóm lại”

21/09/2010 | 5:02 sáng | 7 Comments

Tác giả: talawas blog

Category: Chưa được phân loại

Mới đây, Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam bất ngờ công bố ba dự thảo văn kiện trình Đại hội XI (sớm hơn một tháng so với dự định lúc ban đầu) để trưng cầu ý kiến người dân. Theo nhà báo Hữu Thọ, “góp ý cho Đảng thì không thể có vùng cấm”. Ông cho biết, “Hồi chuẩn bị Đại hội lần X có ý kiến cho rằng một số vấn đề phải cấm bàn: Đảng lãnh đạo, CNXH, kinh tế nhà nước là chủ đạo… Tôi mới bảo chốt lại thế thì đưa ra thảo luận làm gì.”

Trong tinh thần này, blogger Mai Xuân Dũng,

“mạnh dạn bày tỏ với Đảng rằng: Chủ nghĩa Marx – Lê nin có vai trò lịch sử nhất thời của nó chứ không phải là chân lý vĩnh cửu soi sáng cho mọi thời đại được. Hiện nay thực tế cho thấy chủ nghĩa Marx – Lê nin đã trở nên phản khoa học và chỉ đem lại đói nghèo, lạc hậu cho nhân loại. Đảng nên dũng cảm nhìn vào thực tế để thay đổi chính mình. Ngay Đảng cộng sản Trung Quốc ngày nay cũng đã kêu gọi tiến hành thực hiện dân chủ, chấp nhận có phe phái trong Đảng để tăng sức tranh đấu cho lẽ phải, cải cách mạnh mẽ trong Đảng để tồn tại. Chẳng lẽ Đảng ta lại cứ bịt tai trước các góp ý của Nhân dân, của các vị lão thành cách mạng coi những người có tiếng nói đòi hỏi tự do dân chủ là “các thế lực thù địch” sao? Chẳng lẽ  95% nhân dân lao động nghèo khổ mong muốn duy nhất là được tự do bày tỏ ý kiến xây dựng đất nước, mong muốn có quyền làm chủ thực sự như Hiến pháp đã quy định lại bị Đảng coi là “thế lực thù địch” sao?

Nhân dân từng tin Đảng, đi theo Đảng và không mong muốn là kẻ thù của Đảng nếu Đảng đừng tiếp tục coi Nhân dân là các ‘thế lực thù địch’.”

Đồng quan điểm cần từ bỏ chủ nghĩa Marx-Lenin, Đảng viên Tiến sĩ Đỗ Xuân Thọ cho biết tuy chưa đốt thẻ Đảng, nhưng thẻ rút tiền mặt ATM của ông đã bị khóa.

Luật sư Lê Quốc Quân cho biết có thể góp ý cho dự thảo “Trên tinh thần nói chung coi như là tóm lại” vì,

“Dự thảo thật là hoành tráng, nghe vang vang, hao hao giống như Ngài chủ tịch hôm nao chém gió phía bên kia địa cầu. Đầy tinh thần quốc tế cộng sản…

Dẫu sao Nghị quyết này vẫn có thể dùng để luyện trí não, củng cố văn hóa đọc đang xuống cấp của đại bộ phận dân Việt. Tuy nhiên, kèm theo dự thảo Đảng cầm quyền cần phải xuất bản gấp một từ điển thuật ngữ đảng dùng, bởi vì cách hiểu cuả đảng khác xa cách hiểu của thế giới tiến bộ. Ngôn ngữ đảng dùng là một ngôn ngữ vừa ngoa ngôn, lộng chương vừa tù mù khó hiểu. Câu nào cũng dùng những động từ, danh từ, tính từ, trạng từ “vĩ đại” và “bing boong” nhất.”

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú khẳng định,

“một trong những nội dung “mới hoàn toàn” (chữ dùng của ông Phú) trong trong dự thảo “Cương lĩnh bổ sung, phát triển lần này” (của Đảng CSVN so với Cương lĩnh 1991) là đưa  từ “dân chủ” lên trước từ “công bằng” trong cách diễn đạt về đặc trưng của “mô hình CNXH của nước ta”, cụ thể là đổi: “công bằng, dân chủ, văn minh” như cách diễn đạt hiện nay thành “dân chủ, công bằng, văn minh” như dự thảo mới.”

Được Đảng bật đèn xanh cho phép đưa hai chữ “dân chủ” lên trước như vậy, không hiểu trong lần tái bản tới, liệu các nhà kiểm duyệt có còn tiếp tục sợ phạm húy và bắt Tocqueville phải đổi tên tác phẩm của mình thành Nền dân trị Mỹ nữa không.

Bình luận

7 Comments (bài “Góp ý cho dự thảo Đại hội Đảng XI “trên tinh thần nói chung coi như là tóm lại””)

 1. […] tháng trước – trước khi Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam công bố ba dự thảo văn kiện trình Đại hội XI để trưng cầu ý kiến người … –  thương binh Trần Văn Anh, ở Nghệ An, vào  hôm 16 tháng 4 năm 2010, đã […]

 2. Phùng Tường Vân viết:

  Chuyện dài trình độ.

  Nhân ông Trần Văn Tích bỏ công kiên nhẫn để phân tích cái lối lập luận của Bắc phái/Nam phái nó khác nhau ra sao rồi đi đến một kết luận – tôi đoán thế – chẳng qua nó cũng là ở cái tội… trình độ mà ra cả thôi. Tôi xin góp vài chuyện, thư giãn thôi, nhưng là những chuyện thật mà mình có kinh qua:

  1/ Một vị bác sĩ tốt nghiệp ở miền Bắc vào làm việc ở Sài Gòn mà tôi có dịp đến nhờ ông trị liệu một vết phỏng cho một đứa cháu, ông xem qua rồi bảo: “Anh đưa cháu về lấy “pô-ma-de”(*) bôi vài ngày là khỏi thôi”.

  2/ Nói chuyện với một ngưòi cháu làm việc trong ngành điện ảnh ở Hà Nội, tôi bảo với nó rằng những phim ngoại quốc nên làm “phụ đề Việt ngữ” như cac phim Pháp, Mỹ chiếu ở miền Nam trước đây, hơn là làm “thuyết minh” (!), “phụ đề” nó có cái lợi là nó không làm hỏng âm nhạc của phim và nó cũng không làm khổ người nghe được đối thoại, dù chỉ nghe được một phần của đối thoại”. Nó bảo: “Chuyện nghe được đối thoại phim gốc thì khỏi đặt ra chú ơi, còn “phụ đề Việt ngữ” thì vừa tốn kém vừa không thực dụng vì nói chung bà con đọc… chậm lắm”!
  _________________
  (*)Pommade

 3. Trần Văn Tích viết:

  “một trong những nội dung “mới hoàn toàn” (chữ dùng của ông Phú) trong dự thảo “Cương lĩnh bổ sung, phát triển lần này” (của Đảng CSVN so với Cương lĩnh 1991) là đưa từ “dân chủ” lên trước từ “công bằng” trong cách diễn đạt về đặc trưng của “mô hình CNXH của nước ta”, cụ thể là đổi: “công bằng, dân chủ, văn minh” như cách diễn đạt hiện nay thành “dân chủ, công bằng, văn minh” như dự thảo mới.” (Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương Phùng Hữu Phú).

  Trước đây, nhân dịp góp phản hồi về bài “Bức tường ngôn ngữ” của nữ Phạm Giáo chủ, tôi có trình bày nhận định là đọc một người, nghe một người, chỉ chịu khó lưu ý phân tích là có thể nhận ra Bắc chủng hay Nam chủng của đương sự. Nói chung, những người do phe xã hội chủ nghĩa đào tạo có lối lập luận, lý luận khác hẳn với lối lập luận, lý luận của những người xuất thân từ môi trường giáo dục phiá quốc gia. Nhất là những người “hành nghề lý luận” thì lại càng biểu lộ rõ nét đặc tính này.

  Phân tích những quan điểm văn hoá văn nghệ trong Đại hội Đảng lần thứ VI(1986) cố Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Văn hoá Văn nghệ Trung ương Trần Độ viết: “Trong báo cáo chính trị có một câu như sau: “Nâng cao trình độ lãnh đạo văn hoá văn nghệ của cán bộ quản lý các cấp cho phù hợp với tính đặc thù và yêu cầu phát triển của văn hoá văn nghệ, chống lối gò ép hoặc buông lỏng”. Ở đây có điểm cần chú ý ngay là trong báo cáo chính trị của đại hội V về mục này, có viết: “Tăng cường và cải tiến sự lãnh đạo…”, còn ở đây lại là “Nâng cao trình độ lãnh đạo”. Nói “nâng cao trình độ lãnh đạo” là chính xác hơn, đúng hơn, rõ ràng hơn, là nói thẳng vào vấn đề hơn. Thực ra, từ đại hội V, trong báo cáo về xây dựng Đảng cũng có nội dung yêu cầu “nâng cao kiến thức và bản lĩnh lãnh đạo…”. Cụ thể, hơn, gọn gàng hơn, tướng Trần Độ viết: “Cái mới ở đây là nó “không như cũ”. (Tạp chí Văn Học. Hà Nội. 1-1987. tr.16).

  Như vậy, phải hiểu là có những cái mới không “không như cũ”. (Ba chữ “không như cũ” được chính ông Trần độ đặt trong ngoặc kép). Nếu “dân chủ, công bằng” là “mới hoàn toàn” khi so sánh với “công bằng, dân chủ” theo ông Phùng Hữu Phú thì “nâng cao trình độ lãnh đạo” là chính xác hơn, là nói thẳng vào vấn đề hơn, nếu so sánh với “tăng cường và cải tiến sự lãnh đạo”, theo ông Trần Độ. Chạy theo cung cách lý luận của các ông thật mệt lả, mệt lử.

  Ông Trần Độ là người hiểu biết rộng, có trình độ cao; như vậy lý luận theo kiểu cách vừa trình bày phải do những yếu tố khác chi phối.

 4. Tri Ngộ viết:

  Góp ý cho Đại Hội Đảng XI:
  1. Cho phép lập thêm ít nhất một đảng không Cộng Sản để người dân có quyền chọn lựa,
  2. Cho phép người dân được quyền góp ý với Đảng thoải mái và không bị công an mời lên làm việc,
  3. Tha bổng tất cả những người Việt Nam trẻ yêu nước và đang bị giam về tội đòi hỏi dân chủ và dân quyền cho Việt Nam,
  4. Cho phép họ đứng ra chính thức lập một đảng chính trị để họ thoải mái có tiếng nói tích cực hơn trong việc cùng xây dựng một quê hương VN hùng mạnh,
  5. Tháo gỡ dần Điều 4 trong Hiến Pháp VN,
  6. Muốn tiến lên chủ nghĩa xã hội, xin Đảng kêu gọi tấm lòng hào hiệp của tất cả Chủ Tịch Ủy Ban Nhân Dân các thành phố, các Bộ Trưởng và viên chức cao cấp trong chính phủ, để họ cống hiến nhà cửa đồ sộ và khang trang của họ để làm trường học, trạm y tế, và thư viện cho dân trong vùng. Những vị này ngược lại sẽ được nhà nước cấp giấy chứng minh là Liệt Sĩ thực sự yêu nước và họ sẽ được nhà nước phụ cấp cho nhà bé hơn nhưng cũng rất đầy đủ tiện nghi. Chúng ta sẽ rất khó tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa nếu xã hội (tức là dân) bị bỏ bê. Dân sẽ mất niềm tin nơi Đảng nếu Đảng không chịu thay đổi và lo cho dân.
  7. Xin nhà nước cho phép Ban Thanh Tra đăng lên đầy đủ danh sách những vụ tham nhũng đã được khởi tố và đang chờ được xử lý và xét xử bởi Hội Đồng Xét Xử (HĐXX). Hiện nay không tìm đâu được danh sách này,
  8. Xin Đảng yêu cầu (hay ra lệnh) Thủ Tướng trả lời tất cả những khiếu nại của dân qua những cuộc họp báo chính thức và cho phép phóng viên tha hồ hỏi mà không sợ bị lấy (tước mất) thẻ phóng viên,
  9. Xin làm thêm quyết nghị về việc phòng và chống tham nhũng (gọi là Anti-Corruption Act hay Nghị Quyết Chống Tham Nhũng). Trong Nghị Quyết này, ai mang tội tham nhũng nghiêm trọng sẽ không bị tử hình và án nặng nhất là chỉ bắt họ đi quét đường thánh phố trong vòng 20 năm. Án nhẹ hơn thì cũng quét đường nhưng ít năm hơn. Con cái họ sẽ không được đi học đại học vì cha mẹ mang án tham nhũng là án nặng nhất vì tham nhũng có thể làm đổ chế độ, nặng hơn cả tôi phản quốc như việc dâng đất cho Trung Quốc,
  10. Xin Đảng ra lệnh cho chính phủ lên tiếng mạnh mẽ hơn về việc ngư dân VN bị tàu lạ và người lạ tấn công và đàn áp trên biển Đông,
  11. Xin Đảng ra lệnh cho nhà nước cấm dùng xe gắn máy 2 bánh ngày Chủ Nhật và gọi ngày này là Ngày Cho Dân Thở (khí trời trong mát). Xe ô tô 4 bánh chỉ được chạy trong trường hợp khẩn cấp,
  12. Xin Đảng khuyến khích công chức đi làm bằng xe đạp, nhất là đừng dùng xe đạp làm từ Trung Quốc,
  13. Xin Đảng trồng thêm nhiều cây ở các rừng đang bị người Trung Quốc phá (rừng phía Bắc chỗ họ đang thuê),
  14. Xin Đảng cho ghi thêm vào Hiến Pháp câu sau đây : “Đảng lãnh đạo, Nhà Nước quản lý, Công An làm chủ” cho mọi việc được rõ rệt và minh bạch hơn.

 • talawas - Lời tạm biệt

  Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

 • Phản hồi mới nhất của độc giả

  talawas blog: Cảm ơn tất cả! Tạm biệt và mong ngày ...
  Trung Thứ: Trích: „Ngoài ra, việc duy trì nhóm khởi...
  Hà Sĩ Phu: LỜI TẠM BIỆT: Buông lơi “một...
  Phùng Tường Vân: Dục Biệt Nhung Dục (Trung Đường) có ...
  Hoài Phi: Chỉ còn vài phút thôi là talawas chính th...
  Hà Sĩ Phu: @ixij Bạn ixij đã gõ đúng chỗ tôi c...
  P: Kính gửi hai bác Lê Anh Dũng và Trung Thứ...
  Hoangnguyen: Không biết những dòng chữ này còn kịp ...
  Trần Quốc Việt: Dear Talawas, Thank you! You're gone now but I ...
  Nguyễn Ước: Xin lỗi. Tôi hơi bị nhớ lầm vài chữ t...
  Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Thời giờ cũng đ...
  Trần Quốc Việt: Hành trang rời Talawas: Live Not By Lies ...
  Hoà Nguyễn: Qua bức thư hết sức nhã nhặn, lịch s...
  Trần Việt: Ôi, nếu được như bác Hữu Tình hình du...
  ixij: Không được tham gia trả lời 3 câu hỏi ...
  Lâm Hoàng Mạnh: Đốt Lò Hương Cũ. Mượn thơ của Th...
  P: Cũng xin góp thêm một bài mới biết :D ...
  Lê Tuấn Huy: Xin gửi anh VQU, TV và những người quan t...
  Khiêm: Cảm ơn nhà văn Võ Thị Hảo đã thực hi...
  Phùng Công Tử: Bị bắt cũng đáng! Vào blog của CoigaiDoL...
  Phùng Công Tử: Nô lệ của văn hóa Trung Quốc: Đi hỏ...
  classicalmood: Bài viết có một số điểm tích cực nh...
  Thanh Nguyễn: Đọc những con số thống kê trong bài vi...
  Phùng Tường Vân: Vĩ Thanh tiễn chị Hoài Thế sự mang ...
  Tiêu Kiến Xương: ĐBA mượn lời ông bác nông dân: "Nói gì...
  dodung: "Sóng lớp phế hưng coi đã rộn......
  Camillia Ngo: Chín năm, một quãng đường dài, Bóng ng...
  Camillia Ngo: Một dân tộc u mê, hèn kém tột độ mớ...
  Thai Huu Tinh: Thưa các bác Trần Việt, Quốc Uy, Tuấn H...
  Phùng Tường Vân: " Thứ nhất, nói mọi thứ đều thối ná...
  Nguyễn Ước: Tôi không vào được Phản hồi bên bài C...
  Tôn Văn: Tiếp theo „Lời tạm biệt“ Câu hỏi...
  Trần Việt: Công bằng mà nói một cách ngắn gọn, Gs...
  Phùng Công Tử: Và gần đây tôi cảm thấy hơi phiền hơ...
  Bùi Xuân Bách: Việc talawas ngừng hoạt động tuy có là ...
  Nguyễn Chính: Gửi chị Phạm Thị Hoài và Ban Biên tập...
  Lê Tuấn Huy: Việc cảnh giác, tôi đã nói đến. Tôi t...
  vuquocuy: - Tác giả Lê Tuấn Huy đã phát hiện rấ...
  Hạnh Đào: Hơn tuần nay, tôi ngần ngại không muốn ...
  classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
  Lê Anh Dũng: Bravo ý tưởng tuyệt vời của Arthur, ...
  Thanh Nguyễn: Chào chị Hoài, Cảm ơn tâm huyết và nh...
  Thanh Nguyễn: Cảm ơn ý kiến của anh Hoàng Ngọc Tuấn...
  Hà Minh: Cuộc vui nào cũng phải đến lúc tàn, (al...
  P: Xin có lời cảm ơn gửi đến những ngư...
  Nguyễn Đình Đăng: Tôi lợi dụng chính phản hồi của mình ...
  Arthur: Có nên đề nghi BBT Talawas chơi/hát lại b...
  Phùng Tường Vân: Tôi xin kể thêm truyện này, nghe cũng lâu...
  Hà Sĩ Phu: @ Nam Dao Đây là bài “bình thơ chơi” v...
  Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Cám ơn bác về nhã...
  Trần Việt: Đồng ý với ông Lê Tuấn Huy. Tuy chỉ c...
  Trầm Kha: CÓ THẾ CHỨ! THẾ MỚI 'TIỀN VỆ' CHỨ!...
  Phùng Tường Vân: Hết xảy ! (http://www.talawas.org/?p=26665#co...
  Hoàng Ngọc-Tuấn: Xin thông báo cùng quý vị: Để tiếp n...
  Dương Danh Huy: Cảm ơn bác Phùng Tường Vân và Lâm Hòan...
  Phùng Tường Vân: Đôi lời thưa thêm với bác D.D.Huy, Xin...
  chuha: Mỗi người có một "gu" ăn phở. Riêng t...
  Trương Đức: "Chị Hoài ơi, chị Hoài ơi Niết Bàn nà...
  Phùng Tường Vân: Thưa Bác Dương Danh Huy Xin vội vã trìn...
  Dương Danh Huy: À, có điều tôi muốn nhắc các bác: K...
  hlevan: “Le coeur a ses raisons que la raison ignore” ...
  Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Lâm Hòang Mạnh &...
  Phùng Tường Vân: CẨN BẠCH Nhận biết được giới hạ...
  Le Van Hung: Thử lướt qua các trang web Việt Nam, chún...
  Đinh Minh Đạo: Tin TALAWS sẽ ngừng hoạt động làm tôi n...
  Lê Quốc Trinh: Cám ơn tác giả Phạm Hồng Sơn, Nếu c...
  Le Van Hung: "Giáo dục, giáo dục và giáo dục (có l...
  classicalmood: Vậy thì quyết định đóng cửa Talawas, n...
  VanLang: "Merda d’artista" vẫn đang được trưng b...
  Khiêm: Bác Phùng, Một người quen cho biết xếp...
  Nguyễn Đăng Thường: Đập phá & xây dựng “Đạp đổ t...
  Tonnguyen147: Bác Phùng Tường Vân, Người ta không ...
  Hoà Nguyễn: Hôm nay có tin đại biểu Quốc hội Việt...
  Hoà Nguyễn: Báo Người Việt hôm nay đăng toàn văn l...
  Trung Nu Hoang: @ Tạm Biệt talawas. Với lòng quý mến ...
  Tonnguyen147: Bác Trung Thứ và các bác ơi, Chủ Nh...
  VanLang: Đầu thập niên 90 Việt Nam lạm phát phi ...
  Nam Dao: Trình với cả làng Thể ý Trưng Nữ Ho...
  Lâm Hoàng Mạnh: Nâng cốc, cụng ly ... hết váng đầu Nh...
  Hoà Nguyễn: Cứ tưởng nếu khách ngồi bàn chuyện ho...
  Nam Dao: Anh thân mến Quí trọng những việc an...
  Thanh Nguyễn: Talawas trước giờ lâm chung mà vẫn đau ...
  Phùng Tường Vân: Chiếc Cân Thủy Ngân ..."Cứ xét theo ...
  Trung Nu Hoang: Nếu nhà văn Phạm Thị Hoài và BBT Talawas...
  Bắc Phong: bác bị váng đầu thèm uống rượu cứ ...
  Lê Thị Thấm Vân: Ngân trong "là con người", một trích đo...
  classicalmood: Talawas đột ngột chia tay khiến không ít ...
  Trung Thứ: Thưa bác Lê Anh Dũng, Tôi xin chia sẻ thê...
  Canuck: Bác Nguyễn Phong, Tui thấy đây là vấn...
  Nguyễn Đình Đăng: Bravo! Như một minh hoạ cho bài này mờ...
  Dương Danh Huy: Bác Phùng Tường Vân, Tôi đã set up hai...
  Phùng Tường Vân: @Nguyên Phong (http://www.talawas.org/?p=26665#c...
  Nguyễn Phong: Tôi thấy các bác hơi lạc quan và ảo tư...
  Thuận: Chỉ còn ít giờ nữa, Talawas sẽ đóng c...
  Trương Đức: "Nửa ấy… “nói chung là”: nửa dưới...
  Trầm Kha: talawas ơi! oan ức quá! Oan ức quá! Em ...
  Canuck: Tui cám ơn Ban Chủ Nhiệm, Ban Biên Tập Ta...
  Trầm Kha: bác vạch lẹ quá! em há hốc hà lá nho ...
  Trầm Kha: thường thì bác Thường siết... hết bế...
  pham duc le: Tôi đồng ý với bạn Nguyễn Phong, nhưng...
  booksreader: Au plaisir de vous revoir, "một mô hình hoạt...
  Bach Phat Gia: Tôi là độc giả của talawas đã mấy nă...
  Lề Trái: Trong việc tẩm bổ chỉ xin Gia Cát Dự đ...
  Lê Anh Dũng: Thưa bác Trầm Kha, bác Đào Nguyên, Xin ...
  Lê Thượng: Nói rằng "So với thảm họa môi trường ...
  Anh Dũng: @1mitee: 1. Muốn SỐNG tới mức "cụ" nh...
  Đào Nguyên: @ Anh Dũng "...phải nghe lời cái dạ dày,...
  Trầm Kha: “Khi cầm cuốn Kinh thánh, tôi đọc với...
  Đào Nguyên: @ bác Nguyễn Phong Tôi đồng thanh tương ...
  Hoà Nguyễn: Sau chuỗi cười khá thoải mái do ông Gia ...
  1mitee: @Anh Dũng "Cả ông Marx, ông Hồ Chí Minh,...
  Bùi Văn Phú: Bạn Trung Nu Hoang ơi, Bạn có khả năng...
  Thái Hữu Tình: Bài vừa mới ra lò, mấy anh (cả mấy ch...
  Canuck: Trong đời tui, có 3 lần / hoàn cảnh xảy...
  Phùng Tường Vân: Lời đề nghị khẩn khoản của tôi Nh...
  Thái Hữu Tình: 1/ Bài nghiên cứu này của ông MTL càng ch...
  Nguyễn Phong: Thực ra ở hải ngoại hiện nay thì có m...
  Anh Dũng: @Đào Nguyên: 1. Cái bạc triệu (VNĐ) c...
  Dương Danh Huy: Bác Hòa Trước hết tôi cảm ơn về l...
  Louis: Trong phút giây chia tay người tình ảo, b...
  Đào Nguyên: Từ lâu ngưỡng mộ bác, biết bác thích ...
  Trầm Kha: Ha ha ha! Bác Trương Đức ơi, Bác "đả t...
  Lê Quốc Trinh: LÊ QUỐC TRINH - LỜI GIÃ BIỆT Thân m...
  vantruong: Thôi thì trước khi giải tán tụ tập tal...
  Đào Nguyên: @Anh Dũng "... - Không có đủ sản phẩm ...
  VietSoul:21: Tôi không nghĩ tài chánh là vấn đề (ch...
  Hoàng Trường Sa: Talawas ơi Ta giã biệt em Như giã từ cu...
  Hoàng Trường Sa: Bauxite Việt Nam: hãy cứu ngay chữ tín! (...
  Anh Dũng: @Đào Nguyên: Thực ra Marx có nói, nói n...
  Lâm Hoàng Mạnh: Chỉ còn vài 28 giờ, Ta Là... Gì sẽ ngh...
  Le Van Hung: Kính thưa các Anh Chị, Từ trước đế...
  Phùng Tường Vân: Bi giờ sắp đến giờ lâm biệt Xin Gia T...
  Hoàng Trường Sa: EM ĐI RỒI Em đã đi rồi thế cũng xong...
  Nguyễn Đăng Thường: Chia tay phút này ai không thấy buồn? Nh...
  Trung Nu Hoang: Tôi cũng có nghe kể chuyện một "học gi...
  peihoh: Tôi không được hỏi ba câu hỏi của tal...
  peihoh: Anh Lại Văn Sâm ơi! Dịch giùm câu này: "...
  Đào Nguyên: @ Anh Dũng Mác nói nhiều về lợi nhuận,...
  Hoà Nguyễn: Ông Huy viết : Điều tôi nói hoàn toàn kh...
  Trương Đức: Đọc cái câu này: "2030: định mệnh đã ...
  Đào Nguyên: Tôi cũng có đọc những câu chuyện với ...
  Camillia Ngo: Nguyễn Khoa Thái-Anh nói "Vũ Huy Quang là m...
  Dương Danh Huy: Bác Hoà Tôi cũng thấy thú vị khi đọ...
  Thanh Nguyễn: Giữa cái lúc "dầu sôi lửa bỏng" thế n...
  Thanh Nguyễn: Nếu vì lý do tài chính mà talawas đóng c...
  Thanh Nguyễn: Oh, Thank you Trầm Hương! We all have our h...
  Hà Minh: Một truyện ngắn quá hay, cảm ơn tác gi...
  Nguyễn Việt Thanh: Trên Talawas bộ cũ, có lần nhà văn Phạm...
  Anh Dũng: Ông Đào Nguyên nói đến "duy lợi". Nhưng...
  Hoàng Trường Sa: BRING ME HAPPINESS Đừng đi Đừng đi Đ...
  Lê Anh Dũng: (tiếp) Nhưng chính nhờ Tin Lành VN như...
  Lê Anh Dũng: Thưa bác Trung Thứ, Trong cảnh talawas ch...
  Đào Nguyên: Lời ông Vũ Huy Quang làm tôi nhớ tới l...
  Đào Nguyên: @ Nguyễn Khoa Thái Anh Trước khi chiéc thu...
  Trương Nhân Tuấn: Trích : « Người Việt hải ngoại vẫn th...
  Hoàng Trường Sa: Bô xít Việt Nam : Truyền thông Mỹ sắp n...
  khonglaai: Không ngờ anh Bách còn giỏi cả tiến...
  khonglaai: Nếu có giải thưởng talacu thì tôi ti...
  Phùng Tường Vân: Chúc nhau chân cứng đá mềm Chúc nhau an ...
  khonglaai: “Khi nói chuyện với mình họ chỉ nhìn ...