talawas blog

Chuyên mục:

Geoff Wade – Minh Thực lục, một nguồn sử liệu Đông Nam Á

28/09/2010 | 4:30 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: talawas

Chuyên mục: Lịch sử
Thẻ:

Người dịch: Trần Công Khanh

Hiệu chú: Phạm Hoàng Quân

Bài viết dưới đây, của Tiến sĩ Geoff Wade – Viện Nghiên cứu châu Á, Đại học Quốc gia Singapore [NUS], là một nghiên cứu tổng quan về nguồn sử liệu Đông Nam Á trong Minh Thực lục [MTL]. Nghiên cứu của G. Wade nằm trong một chương trình chung khá dài hơi của NUS với mục tiêu dịch sang tiếng Anh toàn bộ các điều mục có liên quan đến Đông Nam Á nằm rải rác trong 40.000 trang Minh Thực lục. Gần hai phần ba trong các trích lục về Đông Nam Á liên quan trực tiếp đến lịch sử Việt Nam, là lý do khiến chúng ta không thể không lưu ý hoặc hứng thú đối với công trình này.

Bản dịch cùng những chú thích cần thiết (đặt trong ngoặc đơn), các mở rộng ngắn gọn đi cùng với chính văn đặt trong ngoặc móc. Các chú thích bắt đầu bằng “(bổ sung)” hoặc không (nếu là chú thích chung) nhưng đều kết thúc bằng “(NHC)” đều là chú thích của người hiệu chú.

(Trích sách: Minh Thực lục: Quan hệ Trung Hoa –Việt Nam thế kỷ XIV-XVII (3 tập). Hồ Bạch Thảo dịch và chú thích; Phạm Hoàng Quân hiệu đính, bổ chú và giới thiệu. Nxb Hà Nội xuất bản năm 2010)

Xem toàn bộ bài viết bằng bản PDF tại đây.

Phản hồi

Không có phản hồi (bài “Geoff Wade – Minh Thực lục, một nguồn sử liệu Đông Nam Á”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả