talawas blog

Chuyên mục:

Giới thiệu sách “Minh Thực lục: Quan hệ Trung Hoa –Việt Nam thế kỷ XIV-XVII” (3 tập)

28/09/2010 | 4:00 sáng | 3 phản hồi

Tác giả: talawas

Chuyên mục: Điểm sách, Lịch sử

Hồ Bạch Thảo dịch và chú thích; Phạm Hoàng Quân hiệu đính, bổ chú và giới thiệu; PGs.Ts. Nguyễn Minh Tường biên tập nội dung.

Nxb Hà Nội xuất bản, năm 2010. Sách bìa cứng, khổ 16x24cm.

Tập I: 928 trang, giá: 260.000đ;

Tập II: 892 trang, giá: 250.000đ;

Tập III: 1060 trang, giá: 300.000đ.

Minh Thực lục là một bộ sử biên niên của 13 triều vua nhà Minh gồm 3.070 quyển ước 11.520.000 chữ. Bản dịch bao gồm 1.324 văn bản/đoạn văn bản chứa toàn bộ các thông tin có liên quan trực tiếp tới Đại Việt và Champa, là 2 quốc gia mà hiện nằm trọn trong lãnh thổ Việt Nam ngày nay. Đây là cuốn sử liệu đầu tiên trích dịch đầy đủ phần tư liệu về nước ta từ một bộ sử Trung Quốc, có in kèm đầy đủ bản gốc (phần trích dịch).

…“Sử Việt, đọc vài quyển” (tên một cuốn sách của sử gia Tạ Chí Đại Trường) là hiện trạng sử liệu nghèo nàn của nước nhà do cha ông để lại. Khắc phục khiếm khuyết này, không gì bằng phải tìm nhặt, dịch và công bố các tư liệu liên quan tới nước ta từ sách sử nước ngoài. Do vị thế địa-chính trị mà trong sử sách Trung Quốc sẽ là nơi có thể tìm thấy nhiều tư liệu sử Việt nhất. Hơn nữa, với hàng ngàn năm quan hệ Việt-Trung, việc “ôn cố tri tân” bằng những sử liệu đó luôn luôn cần thiết (trích “lời cuối sách”).

Phản hồi

3 phản hồi (bài “Giới thiệu sách “Minh Thực lục: Quan hệ Trung Hoa –Việt Nam thế kỷ XIV-XVII” (3 tập)”)

  1. […] 11:00 –  Giới thiệu sách “Minh Thực lục: Quan hệ Trung Hoa –Việt Nam thế kỷ XIV-XVII” (3 tập) — (talawas). […]

  2. […] 11:00 –  Giới thiệu sách “Minh Thực lục: Quan hệ Trung Hoa –Việt Nam thế kỷ XIV-XVII” (3 tập) — (talawas). […]

  3. […] “Minh Thực lục: Quan hệ Trung Hoa –Việt Nam thế kỷ XIV-XVII” (3 tập) — (talawas). Mời tải xuống bản dịch sang tiếng Việt bài viết Minh Thực lục, một nguồn […]

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả