talawas blog

Chuyên mục:

Phùng Nguyễn – Chia tay talawas blog

31/10/2010 | 5:50 sáng | Comments Off on Phùng Nguyễn – Chia tay talawas blog

Tác giả: Phùng Nguyễn

Chuyên mục: 9 năm talawas, Báo chí - Truyền thông

Không nghi ngờ gì về việc talawas sẽ để lại trong lòng người đọc một khoảng trống khó lấp. Hơn thế nữa, sự ra đi của talawas sẽ để lại một chỗ trống không dễ gì thay thế bởi bất cứ một diễn đàn Internet nào khác. Có thể nói, talawas trở thành một diễn đàn “chính thống” chính là vì cái vị trí không-chính-thống của nó, đặc biệt từ khi diễn đàn này chuyển qua dạng blog.

“Chính thống” của talawas không phải đến từ dấu triện son của cung đình Bắc bộ phủ hoặc từ sự đỡ đầu của bất cứ nhân vật lão thành (và chính thống từ đầu đến chân) nào mà đến từ những nỗ lực để phủ nhận tiếng nói của diễn đàn này bởi các thế lực chính thống . Sự thật cho thấy những nỗ lực này hoàn toàn thất bại trong việc ngăn cản ảnh hưởng của talawas lên suy nghĩ của tầng lớp trí thức trong nước, đặc biệt về khái niệm dân chủ và các quyền hạn đi kèm với khái niệm này .

Có lần được hỏi về sự thay đổi (hoặc “leo thang”) trong “giọng điệu” giữa talawas bộ cũ và talawas blog, người chủ trương talawas trả lời là talawas cần phải đi trước “giọng điệu” của [trí thức] trong nước một bước trong hành trình hướng đến một nền dân chủ thật sự cho đất nước .

Sẽ có nhiều bạn đọc phiền trách talawas sao lại cố tình “giữa đường đứt gánh.” Tôi tin chắc phần lớn các lời phiền trách này đến từ niềm lưu luyến hơn là nỗi giận hờn.

Luôn luôn là nỗi muộn phiền phải chia tay một điều vô cùng đẹp.

© 2010 Phùng Nguyễn

© 2010 talawas

Phản hồi

Không có phản hồi (bài “Phùng Nguyễn – Chia tay talawas blog”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả