talawas blog

Chuyên mục:

Trịnh Lữ trả lời phỏng vấn của talawas

02/11/2010 | 3:58 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: Trịnh Lữ

Chuyên mục: 9 năm talawas, Báo chí - Truyền thông

talawas – Ngày 03/11/2010 sắp tới, talawas sẽ tròn 9 tuổi và xin nói lời chia tay độc giả. Chúng tôi sẽ nhìn lại chặng đường 9 năm qua và trình bày nguyên nhân kết thúc hoạt động. Nhân dịp này, chúng tôi cũng mời các cộng tác viên tham gia trả lời 3 câu hỏi của talawas sau đây:

1. Theo anh, 5 vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam hiện nay là gì?

2. Nếu được cầm quyền tuyệt đối tại Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, anh sẽ làm gì?

3. Hình dung của anh về Việt Nam năm 2010, 2020 và 2030.

____________

Trịnh Lữ

Chia tay với talawas, bỗng nhớ đến câu Nothing gold can stay… Mùa sang mùa, sự sống có đồng nghĩa với tiến hóa chăng? Nói gì ư, chi bằng mượn một vài lời của một bậc tiền bối để bộc bạch những gì đang tự nhiên chợt đến trong lòng, tự nhủ hãy một lần đừng làm dịch giả:

Freedom had been hunted round the globe; reason was considered as rebellion; and the slavery of fear had made men afraid to think. But such is the irresistible nature of truth, that all it asks, and all it wants, is the liberty of appearing.

(Thomas Paine, Rights of Man, 1791)

A little matter will move a party, but it must be something great that moves a nation.

(Thomas Paine, Rights of Man, 1792)

Society in every state is a blessing, but government, even in its best state, is but a necessary evil; in its worst state an intolerable one; for when we suffer or are exposed to the same miseries by a government, which we might expect in a country without government, our calamity is heightened by reflecting that we furnish the means by which we suffer.

The Sun never shined on a cause of greater worth.

(Thomas Paine, Common Sense, 1776)

Được cầm quyền tuyệt đối trong 24 giờ ư? Tôi sẽ lệnh cho tất cả các kênh truyền thông đại chúng đăng truyền trực tiếp không ngừng nghỉ những lời nói thật của mọi người, chỉ những lời nói thật mà thôi…

Ngôi Lời vẫn là khởi thủy và bất tử. Cảm ơn talawas đã cho chúng ta được cất Lời. Cũng như mọi hình hài khác, talawas sẽ thôi hiện hữu, nhưng Ta Là Gì đã thành một Lời tự vấn nảy mầm bắt rễ trong những tấm lòng tử tế.

© 2010 Trịnh Lữ

© 2010 talawas

Phản hồi

1 phản hồi (bài “Trịnh Lữ trả lời phỏng vấn của talawas”)

  1. […] Trịnh Lữ trả lời phỏng vấn của talawas […]

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả