talawas blog

Chuyên mục:

Tang Bồng – Biệt talawas

03/11/2010 | 12:51 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: Tang Bồng

Chuyên mục: 9 năm talawas, Sáng tác

nhân danh nhân dân
chủ nhân đảng đỏ
ơi con bù nhìn
ruộng đồng đứng ngó

tuổi trẻ tươi trẻ
cũng sẽ lúc già
trẻ thời mạnh mẽ
già thời khôn ra

lao động long đạo
đường xưa vua đi
đuờng nay quan dạo

thanh niên thanh thiên
trời xanh trời mộng
thị phi đảo điên
tờ xanh thao túng

lề phải chính thống
lề trái chính tâm
biệt talawas
hồn sao bần thần

S/02/11/10

© 2010 Tang Bồng
© 2010 talawas

Phản hồi

1 phản hồi (bài “Tang Bồng – Biệt talawas”)

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả