talawas blog

Chuyên mục:

Các bản tin về phiên toà xử Nhân văn – Giai phẩm (3)

29/04/2009 | 3:10 chiều | 1 phản hồi

Tác giả: Lại Nguyên Ân

Chuyên mục: Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm
Thẻ: >

Lại Nguyên Ân sưu tầm và biên soạn

BỌN GIÁN ĐIỆP, PHẢN CÁCH MẠNG PHÁ HOẠI HIỆN HÀNH NGUYỄN HỮU ĐANG, THỤY AN… ĐÃ CHỊU TỘI TRƯỚC PHÁP LUẬT.

Ảnh tư liệu: Toà án Nhân dân Hà Nội xét xử vụ "Nhân văn - Giai phẩm" ngày 19-1-1960 (ảnh do một độc giả talawas cung cấp)

Ảnh tư liệu: Toà án Nhân dân Hà Nội xét xử vụ "Nhân văn - Giai phẩm" ngày 19-1-1960 (ảnh do một độc giả talawas cung cấp)

Ngày 19-1-1960, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã xử bọn gián điệp phản cách mạng phá hoại hiện hành: Nguyễn Hữu Đang và Thụy An: 15 năm phạt giam và 5 năm mất quyền công dân sau khi ra; Minh Đức: 10 năm phạt giam và 5 năm mất quyền công dân sau khi ra; Phan Tại: 6 năm phạt giam và 3 năm mất quyền công dân sau khi ra; Lê Nguyên Chí: 5 năm phạt giam và 3 năm mất quyền công dân sau khi ra. Tội trạng của bọn chúng có thể tóm tắt như dưới đây, theo đúng như kết quả điều tra của các cơ quan Nhà nước với sự phát hiện của nhân dân, và theo chính những lời chúng đã thú nhận trước Tòa án.

Con gián điệp nguy hiểm

Khi hòa bình vừa mới lập lại, Thụy An lúc đó ở Hà Nội đã nhiều lần xuống Hải Phòng, gặp gỡ bàn bạc với bọn đầu sỏ ngụy quyền và Quốc dân Đảng phản động. Tên Quang, một tay sai đắc lực của Mỹ – Diệm từ trong Nam ra, giao cho Thụy An nhiệm vụ ở lại để phá hoại miền Bắc. Sau khi ta tiếp quản Hải Phòng, Thụy An trở về Hà Nội và tới gặp ngay một ngoại kiều. Tên này giao cho Thụy An một công tác gián điệp tinh vi, lợi hại: tiến hành chiến tranh tâm lý ở miền Bắc. Tên ngoại kiều chỉ thị cụ thể hơn cho con gián điệp: “Lập trường của chị là phải chống đối!”, “nhiệm vụ của chị là lũng đoạn tư tưởng!”, “chị phải thận trọng, đừng nóng nảy!”, “phải làm sao cho người ta tin chị đã!”… Thụy An khai: “Tôi đã nhận làm những việc đó một cách thích thú vì việc đó phù hợp với tư tưởng phản động của tôi!”.

Cùng với Nguyễn Hữu Đang, Thụy An trở thành bộ phận đầu não của bọn gián điệp phản cách mạng. Nó không ngớt mồm đả kích chế độ ta, chuyên đưa ra những luận điệu tác động tinh thần, ra sức lôi kéo một số văn nghệ sĩ xấu có tư tưởng sai lầm đi vào con đường chống đối cách mạng. Việc tụ tập vây cánh đó, nó gọi là “gài mìn” theo tiếng lóng của bọn gián điệp.

Khi tờ Nhân văn, công cụ của bọn gián điệp phản cách mạng, ra đời, Thụy An khôn khéo không đứng tên trong tòa soạn, không công khai viết bài, nhưng thực ra chính nó đã gặp Nguyễn Hữu Đang để bàn bạc chuẩn bị cho báo ra, và khi báo ra rồi, Thụy An lại tích cực cổ động cho Nhân văn, bán báo cho Nhân văn,… Thụy An còn thú nhận: khi Nhân văn bị đóng cửa, chính nó đã vội vã đến báo cáo ngay tình hình với tên ngoại kiều nói trên để xin chỉ thị đối phó. Tên này đã bảo Thụy An: “Lúc này là lúc chị càng phải đi sát với họ” (tức là bọn Nguyễn Hữu Đang). Trung thành với chủ nó, con gián điệp đã làm theo đúng những lời chủ nó dạy cho đến ngày nó bị sa vào lưới của nhân dân.

Nó là ai mà lợi hại như vậy? Chỉ cần nhắc lại một chút quá khứ gần đây nhất của nó để chúng ta có tài liệu tham khảo thêm: Thụy An tên thật là Lưu Thị Yến, trước Cách mạng tháng Tám đã từng làm tay sai cho bọn Mác-ty, Gờ-răng-giăng là những tên trùm mật thám thực dân ở Đông Dương. Khi toàn dân ta hy sinh gian khổ để kháng chiến, Thụy An được giặc tin dùng, cho làm Phó giám đốc Việt Tấn xã, một cơ quan tác động tinh thần của địch, chuyên phản tuyên truyền, chống kháng chiến. Nó đã có mặt ở nhiều nơi xảy ra chiến sự, trên xe bọc sắt của bọn võ quan cao cấp Pháp hay bọn chỉ huy cao cấp bù nhìn. Khi hòa bình vừa lập lại, nó chạy ra vùng tự do khai với chính quyền ta xin ở lại. Ở lại để làm gì, những sự việc trên đã cắt nghĩa khá rõ ràng.

Tên phản động đầu sỏ

Sánh đôi, câu kết với con gián điệp nguy hiểm là tên phản động đầu sỏ Nguyễn Hữu Đang. Đang là bộ óc cuả tờ báo phản động Nhân văn, công cụ của bọn gián điệp dùng để phản tuyên truyền và phản chính sách. Chuẩn bị ra báo, bọn chúng đã tổ chức nhiều cuộc hội họp lén lút, bàn bạc bí mật, giao dịch với những phần tử phản cách mạng, trong đó có bọn tư sản phản động đã xuất tiền và phương tiện.

Ra báo để làm gì? Ta hãy nghe Đang cung khai trước Tòa án: “Thực chất tư tưởng của tôi và những người theo tôi là phản động, cho nên lúc đó chúng tôi bàn nhau ra một tờ báo để làm vũ khí chống đối”, “Mục đích của tờ báo là khích động quần chúng cùng với chúng tôi chống lại lãnh đạo. Nội dung báo là bịa đặt, vu khống, xuyên tạc, đả kích. Phương pháp làm báo là: có ít nói nhiều, có bé xé to, biến tốt thành xấu, chuyện không nói có”. Ta hãy nghe nó thú tội trước pháp luật: “Tôi đã gây hoài nghi đối với sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ. Tôi đã cổ động cho những xu hướng chính trị phản động. Tôi đã thổi phồng hoặc xuyên tạc bịa đặt ra những khuyết điểm để nói xấu Chính phủ và những cơ quan Nhà nước”.

Nhưng, tội trạng của Đang không phải chỉ là nắm vai trò chủ chốt trong tờ báo phản động. Đang còn ôm mộng lớn hơn nhiều: khởi xướng lập Đảng Nhân văn phản cách mạng, hô hào biểu tình gây phiến loạn, âm mưu lật đổ Chính phủ. Trong những ngày cuối cùng của tờ Nhân văn, Đang tưởng đâu rằng thời cơ đã đến, “sắp có biến cố lớn”. Bọn chúng đã hí hửng: “Chúng tôi tưởng rằng số 6 Nhân văn ra được thì bọn gián điệp sẽ ngóc đầu dậy, bọn chiến tranh tâm lý sẽ có đất hoạt động, bọn sinh viên, học sinh trẻ tuổi khờ khạo sẽ bị giật dây. Sẽ có biểu tình, xuống đường, súng nổ, đánh nhau và tiếp theo đó là những âm mưu lật đổ…, nhảy lên làm lãnh tụ!” 

Nhưng, quần chúng sáng suốt và chính quyền vững chắc của chúng ta đã ngăn chặn không cho bọn gián điệp phá hoại kịp giở trò. Báo Nhân văn bị đóng cửa. Nguyễn Hữu Đang không chút nào hối hận, nó càng câu kết chặt chẽ hơn với Thụy An để tiếp tục phá hoại.

Tên lái buôn chính trị xảo quyệt

Trong khi bọn Nguyễn Hữu Đang và Thụy An ra sức phản tuyên truyền thì Minh Đức được Đang giới thiệu với một số tư sản phản động. Bọn này đã cung cấp cho chúng hàng chục triệu đồng (tiền cũ) để in lại những loại sách xấu của thời kỳ Pháp thuộc, nhằm tiếp tục đầu độc tư tưởng của một số tầng lớp thanh niên nhẹ dạ.

Minh Đức và Đang câu kết với nhau nhằm một mục đích phá hoại rõ rệt. Chúng lấy nhà xuất bản Minh Đức làm một công cụ để chống đối chế độ ta và các chính sách của Nhà nước. Tập hợp và khích động một số phần tử xấu viết hàng loạt bài nội dung hoàn toàn vu khống, xuyên tạc, chúng cho xuất bản hàng loạt sách xấu như Giai phẩm, Đất mới, Tự do diễn đàn… Hành động như trên, chủ yếu Minh Đức nhằm mục đích chống lại cách mạng xã hội chủ nghĩa, đồng thời cũng để vơ vét cho thật nhiều tiền lời bất chính.

Tên trùm tổ quỷ

Nguyễn Hữu Đang, Thụy An, Minh Đức chưa vừa lòng với những phá hoại nói trên. Bọn chúng còn có ý đồ thâm độc hơn nữa là phục hồi lại cái lối sống thối nát của thời kỳ bị tạm chiếm mà chúng gọi là “nếp sống” của bọn chúng. Nếp sống của bọn gián điệp phá hoại này là gi? Ta hãy vào cái câu lạc bộ bí mật của tổ quỷ mà Phan Tại là trùm thì khắc rõ. Ở đây, lợi dụng hình thức tập kịch, ca hát, chúng đã cho diễn ra đủ các lối sống đồi bại, trai gái, rượu chè, thuốc sái… Ở đó chúng đã ngang nhiên vặn đài Sài Gòn nghe Mỹ – Diệm chửi ta, chiếu phim “Đảng sọ dừa” để kích thích thú tính của bọn chúng, đọc sách báo phản động từ Mỹ gửi sang. Từ cái tổ quỷ này, “nếp sống” của chúng đã lan ra, đầu độc một số thanh niên nam nữ bên ngoài. Chúng sa đọa đến nỗi có tên trong bọn đã nói thẳng ra: “ở đâu được ăn chơi thỏa thích thì đó là Tổ quốc”. Đấy chính là kết quả mà đế quốc đang mong muốn: trụy lạc đời sống, sa đọa tư tưởng, khêu gợi thú tính, làm mất nhân tính con người. Đó cũng là một mục đích của chiến tranh tâm lý mà Thụy An và Nguyễn Hữu Đang phụ trách trước bọn gián điệp.

Lão dẫn đường không giỏi

Khi tên phản động đầu sỏ Nguyễn Hữu Đang thấy mọi con đường của chúng đã bế tắc, nó bàn mưu tính kế với đồng bọn để bí mật chuẩn bị trốn đi, vào Nam thực hiện âm mưu đen tối của chúng.

Chúng tin Mỹ – Diệm sẽ “cưng” chúng lắm, vì chúng biết tất cả các sách báo của chúng xuất bản ngoài này đều được Mỹ – Diệm đem đi triển lãm khắp nơi, cho in lại, dán từng góc đường đầu phố, dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài.  

Đang chọn Lê Nguyên Chí làm kẻ dẫn đường. Chí là ai? Hắn là một tên tay chân đắc lực của thủ hiến bù nhìn Bắc Việt Nguyễn Hữu Trí năm xưa. Có thời hắn đã leo tới chức thanh tra hành chính và chính trị của ngụy quyền khi Hà Nội còn bị tạm chiếm. Tên này đã khai với Tòa án: ” Đang nói với tôi, vào theo Mỹ – Diệm, Đang sẽ được Diệm tin dùng và sẽ làm được những việc lớn”.

Nhưng buồn thay cho Đang, “việc lớn” chưa thành thì cả hai thày trò chúng đã bị nhân dân và công an ta bắt quả tang trên con đường chạy trốn theo địch. Thế là đến đây, kế hoạch “vù hàng loạt” của bọn gián điệp phản cách mạng Nguyễn Hữu Đang, Thụy An đã bị phá vỡ và lần lượt cả bọn chúng đã bị bắt đưa ra trước pháp luật.

Vụ án này là một vụ án xử 5 tên gián điệp phá hoại hiện hành. Từ hòa bình lập lại cho đến khi chúng bị bắt, mặc dầu Đảng và Chính phủ đã nhiều lần mở đường cho chúng cải tạo thành con người tốt, bọn chúng vẫn cứ một mực câu kết chặt chẽ với nhau, làm tay sai cho kẻ thù của dân tộc, ngoan cố chống phá nhân dân ta đến cùng. Trong một thời gian, chúng đã gây ra những tai hại cực kỳ nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sự nghiệp xây dựng miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà. Là kẻ thù nguy hiểm của nhân dân, chúng đã phải chịu tội trước pháp luật.

Chúng ta hoan nghênh bản án nghiêm khắc mà Tòa án đã tuyên bố đối với bọn gián điệp phản cách mạng. Nó nhắc nhở chúng ta phải luôn luôn cảnh giác để kịp thời ngăn chặn mọi âm mưu đen tối của quân thù đang không ngừng rắp tâm phá hoại miền Bắc ta.                                                                    

P.V.

Nguồn: Quân đội nhân dân, Hà Nội, 21/01/1960, tr. 1, 6.

Phản hồi

1 phản hồi (bài “Các bản tin về phiên toà xử Nhân văn – Giai phẩm (3)”)

 1. Tôn Thất Tuệ says:

  Năm 1984, khi mới đến Mỹ, tôi được một tuần báo cộng đồng yêu cầu dịch bài phỏng vấn Phạm Văn Đồng trên Times (hay Newsweek). Các báo nầy, sau khi giới thiệu chỉ ghi vấn đáp Q/A. Tôi dịch nguyên như vậy. Đến khi báo ra, bài phỏng vấn thêm nhiều danh xưng. Ví dụ:
  Được hỏi…, tên khát máu PVĐ trây trúa nói:…,
  thằng côn đồ khố rách Mộ Đức Quảng Ngãi không ngớt ca ngợi quan thầy…., tên bán nước buôn dân lên mặt đạo đức. Còn dài dài…
  Đâu đó nó hao hao giông giống văn phong mấy bài trong loạt nầy trên Talawas.
  Tôi nể một anh cộng sản ở Paris khoảng 1988 được trích đăng trên một tờ báo Nam California nói đại khái: ta (chiến tuyến CS) không nên lo ngại văn nghệ hải ngoại. Chống cộng ồn ào không ai nghe; chống cộng thâm thúy thì cô đơn cũng không ai nghe.
  Luận: Cho đến khi dòng họ Mã chấm dứt tam phân Ngô Thục Ngụy, người chống cộng Gia Cát chớ nên khinh người CS Chu Du ở Paris nầy.

 • talawas - Lời tạm biệt

  Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

 • Phản hồi mới nhất của độc giả