talawas blog

Chuyên mục:

Cộng đồng Cuba năm 2009

28/04/2009 | 2:56 sáng | Comments Off on Cộng đồng Cuba năm 2009

Tác giả: Phạm Văn

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Đời sống, Thế giới
Thẻ:

Tổ chức Bendixen & Associates ở tiểu bang Florida trong tháng Tư năm 2009 đã làm một cuộc thăm dò trên điện thoại 400 người gốc Cuba trưởng thành (trong số 1,2 triệu) sống tại Florida, New Jersey và một số tiểu bang khác. Sai số của cuộc thăm dò là 5%. Kết quả cuộc thăm dò như sau:

– 64% ủng hộ chính sách mới của Tổng thống Obama về việc hủy bỏ mọi giới hạn đối với người Cuba ở Mỹ trong việc đi về Cuba hoặc gửi tiền và hàng hoá về Cuba.
– 50% ủng hộ mạnh chính sách mới; 20% phản đối mạnh các thay đổi về chính sách.
– Khoảng 240.000 người Cuba trưởng thành muốn đi Cuba trong năm 2009-2010.
– 67% muốn tất cả người Mỹ được tự do đi đến Cuba.
– 42% muốn tiếp tục cấm vận đối với Cuba (ba năm trước là 53%); 43% nghĩ nên chấm dứt cấm vận.
– Chính sách mới sẽ không gia tăng đáng kể số người gửi tiền về Cuba (44% đã gửi tiền thường xuyên, và 2% sẽ bắt đầu gửi). Tuy nhiên, số lượng tiền gửi sẽ tăng mạnh vì 30% người gốc Cuba nói họ dự tính mỗi năm sẽ gửi hơn 1.000 đô la về cho gia đình, và 7% nói họ sẽ gửi hơn 3.000 đô la. Trước khi chỉ được phép gửi 1.200 đô la mỗi năm.
– Trong một cộng đồng thiểu số gắn bó chặt chẽ với đảng Cộng hoà, Tổng thống Obama được 67% người gốc Cuba ủng hộ, 20% không ủng hộ.

Lời bàn linh tinh: coi bộ hai cộng đồng Cuba và Việt Nam ở Mỹ có nhiều điểm rất giống nhau khi gặp chuyện dính dáng đến xứ sở gốc của mình. Ít ra là về bề ngoài, trước đây đa số người Mỹ gốc Cuba và Việt đều có khuynh hướng theo đảng Cộng hoà, chống bang giao với quê cũ, ủng hộ cấm vận kinh tế, chống việc về thăm lại quê cũ vì bất kỳ lý do gì. Bây giờ cộng đồng Cuba nhúc nhích, không hiểu đã có ai làm thăm dò trong cộng đồng gốc Việt hay chưa?

Nguồn: Bendixen & Associates, National poll of Cuban and Cuban Americans on changes to Cuba policy, tháng 4 năm 2009.

Xem thêm: Bendixen & Associates, Survey of Cuban and Cuban American resident adults in Miami-Dade and Broward, tháng 9 năm 2006.

Phản hồi

Không có phản hồi (bài “Cộng đồng Cuba năm 2009”)

Comments are closed.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả