talawas blog

Chuyên mục:

Chủ trương

talawas blog chủ trương góp phần xây dựng một công luận độc lập, đa nguyên, đa chiều của người Việt trong và ngoài nước.

talawas blog là một diễn đàn công dân, tự nguyện, phi thương mại, không phụ thuộc vào bất kì một tổ chức chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội, tôn giáo nào.

talawas blog là một diễn đàn mở cho sự tham gia của tất cả những ai quan tâm, không hạn chế trong phạm vi nội bộ của một phe, nhóm, đoàn thể, tổ chức nào.

Tôn chỉ báo chí của talawas

Vì lợi ích chung: những nội dung được đưa lên trang talawas phải phục vụ lợi ích và đáp ứng sự quan tâm của công luận. Những lợi ích, quan tâm thuộc phạm vi một cá nhân hay một nhóm liên quan đến cá nhân không phải là đối tượng của talawas.

Đa nguyên: talawas không áp đặt, chỉ định, hướng dẫn một khuynh hướng, quan điểm nào. Mọi quan điểm, khuynh hướng đều có quyền và có cơ hội được trình bày tại talawas.

Độc lập: talawas không chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, ràng buộc bởi bất kì một tổ chức, đảng phái, đoàn thể nào. talawas là một kết hợp tự nguyện của các tác giả độc lập.

Ôn hoà: Mọi quan điểm, ý kiến trên talawas đều phải chú trọng không khí, phong cách trung thực, thẳng thắn nhưng ôn hoà của diễn đàn.

Chất lượng: Chất lượng của các bài viết, ý kiến trên talawas là tiêu chuẩn quan trọng nhất để thuyết phục và chinh phục độc giả.

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả