talawas blog

Chuyên mục:

Hỗ trợ talawas

talawas là một diễn đàn phi lợi nhuận, không do một tổ chức, cơ quan nào bảo trợ, mà hoạt động hoàn toàn bằng sự tham gia, đóng góp tự nguyện của cá nhân những người mong muốn duy trì và phát triển diễn đàn này.

Nguyên tắc minh bạch

Chúng tôi sẽ công bố tất cả các khoản tài trợ nhận được trong danh sách dưới đây. Khi gửi tài trợ đến talawas, xin các bạn cho chúng tôi biết các thông tin sau: 1) tên thật, tên chọn, hoặc mã số mà bạn muốn sử dụng để công bố trên talawas; 2) địa chỉ email của bạn để chúng tôi gửi báo cáo tài chính hàng năm. Đây cũng chính là báo cáo tài chính hàng năm mà chúng tôi nộp cho Sở thuế Finanzamt für Körperschaften Berlin.

Chi phiếu/ngân phiếu/tiền mặt xin gửi về:

Người nhận: talawas
Schoenhauser Allee 58, 10437 Berlin, Germany

Chuyển khoản trong nước Đức:

Người nhận: talawas
Số tài khoản: 26 33 108
Tên nhà băng: Postbank Berlin
Số nhà băng (BLZ): 100 100 10

Chuyển khoản ngoài nước Đức:

Người nhận: talawas
Địa chỉ: Schönhauser Allee 58, 10437 Berlin, Germany
IBAN (Số tài khoản theo mã quốc tế): DE66 1001 0010 0002 6331 08
Tên nhà băng: Deutsche Postbank
Chi nhánh: Berlin
Địa chỉ: 10866 Berlin, Germany
BIC, SWIFT-Code (Số nhà băng theo mã quốc tế): PBNKDEFF

(chuyển khoản trong Liên hiệp châu Âu không mất lệ phí)

Mỗi đóng góp của quý vị và các bạn là một khích lệ lớn và một hỗ trợ quan trọng với talawas. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn.

talawas

Danh sách tài trợ

Xem bản PDF

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả