talawas blog

Chuyên mục:

Mai Thái Lĩnh – Trao đổi tiếp về chủ đề “Ải Nam Quan trong hiện tại”

16/05/2010 | 5:49 chiều | 3 phản hồi

Tác giả: Mai Thái Lĩnh

Chuyên mục: Quan hệ Việt – Trung
Thẻ:

Tôi không rõ anh Trương Nhân Tuấn hiểu “mục tiêu chính trị” theo nghĩa nào. Nhưng nếu hiểu mục tiêu chính trị là đấu tranh cho một xã hội dân chủ bảo đảm được các quyền tự do căn bản, là bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền quốc gia, thì người trí thức vẫn có thể vừa phục vụ cho mục tiêu chính trị, vừa bảo vệ được chân lý.

Đọc tiếp »

Trương Nhân Tuấn – Trao đổi thêm với anh Mai Thái Lĩnh về Ải Nam Quan

11/05/2010 | 1:00 sáng | 70 phản hồi

Tác giả: Trương Nhân Tuấn

Chuyên mục: Lịch sử, Quan hệ Việt-Trung
Thẻ:

Động lực thúc đẩy tôi lên tiếng góp ý với anh Mai Thái Lĩnh trong bài vừa qua là vì trong bài của anh đã có một số kết luận về các vấn đề thuộc về lãnh thổ, một chủ đề trọng đại và tế nhị quan hệ đến cả hai dân tộc Việt-Trung. Trong khi đó các dữ kiện chứng minh của anh đưa ra…

Đọc tiếp »

Mai Thái Lĩnh – Trao đổi ý kiến về “Ải Nam Quan trong hiện tại” (2)

14/04/2010 | 6:05 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Mai Thái Lĩnh

Chuyên mục: Lịch sử, Quan hệ Việt – Trung
Thẻ: > > >

Thái độ coi thường dư luận, khinh rẻ nhân dân đó mới thật sự là điều khó hiểu. Người dân ngày càng thắc mắc: phải chăng việc các nhà lý luận và tuyên truyền của Đảng ra sức hô hoán về cái-gọi-là “nguy cơ diễn biến hòa bình” đến từ phương Tây chính là chiến thuật tung hỏa mù nhằm che giấu một quá trình “diễn biến không – hòa bình” đến từ một hướng khác?

Đọc tiếp »

Mai Thái Lĩnh – Trao đổi ý kiến về “Ải Nam Quan trong hiện tại” (1)

14/04/2010 | 6:00 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Mai Thái Lĩnh

Chuyên mục: Lịch sử, Quan hệ Việt – Trung
Thẻ: >

Tầm quan trọng của Đồng Đăng chính là ở chỗ nó án ngữ con đường đi đến Lạng Sơn, và là nơi có thể tiếp ứng cho phòng tuyến bảo vệ biên giới – mà trung tâm là ải Nam Quan. Có thể nói mất Đồng Đăng tất sẽ mất Lạng Sơn, mà mất Lạng Sơn thì đe dọa đến Hà Nội.

Đọc tiếp »

Trương Nhân Tuấn – Vài dòng xin thưa cùng anh Mai Thái Lĩnh về bài viết “Ải Nam Quan trong hiện tại” (phần 2)

22/03/2010 | 11:00 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: Trương Nhân Tuấn

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Lịch sử, Quan hệ Việt – Trung
Thẻ: > > >

Mọi người đều phẫn nộ. Trước sự hèn hạ quá lố của nhà cầm quyền hiện nay đối với Trung Quốc, như không có phản ứng nào trước các hành động hung hăng của hải quân Trung Quốc ở biển Đông, lại còn cho phép Trung Quốc vào khai thác bô-xít trên vùng Tây Nguyên, cho phép các công ty người Hoa mướn rừng trên những vùng biên giới, bất chấp nguy cơ nước mất nhà tan.

Đọc tiếp »

Trương Nhân Tuấn – Vài dòng xin thưa cùng anh Mai Thái Lĩnh về bài viết “Ải Nam Quan trong hiện tại” (phần 1)

22/03/2010 | 10:00 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Trương Nhân Tuấn

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Lịch sử, Quan hệ Việt – Trung
Thẻ: > > >

Các nhà hữu trách Việt Nam hôm nay có bổn phận cắt nghĩa vì sao cột mốc 19, tức mốc 1118, đã không cắm đúng vị trí của nó. Tương tự cho cột mốc 18, cột mốc 53 (Bản Giốc), núi Khấu Mai v.v… Những người này phải chịu trách nhiệm trước quốc dân và lịch sử về những mất mát đất đai của tổ quốc cho ngoại bang.

Đọc tiếp »

Mai Thái Lĩnh – Ải Nam Quan trong hiện tại (4)

15/03/2010 | 11:30 sáng | 3 phản hồi

Tác giả: Mai Thái Lĩnh

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Quan hệ Việt – Trung
Thẻ: > >

Kịch bản lấn chiếm ở khu vực ải Nam Quan bao gồm 3 bước: (1) đặt điểm nối ray vào sâu trong lãnh thổ Việt Nam (2) dời cửa ải sang một vị trí khác (3) phá hủy cột mốc số 18 và dời cột Km số 0. Như vậy, Hiệp ước Biên giới năm 1999 chỉ là giai đoạn cuối nhằm hợp pháp hóa một quá trình lấn chiếm lâu dài.

Đọc tiếp »

Mai Thái Lĩnh – Ải Nam Quan trong hiện tại (3)

14/03/2010 | 11:30 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: Mai Thái Lĩnh

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Quan hệ Việt – Trung
Thẻ: >

Giờ đây, sau khi đã nhìn ra được diện mạo thật sự của ải Nam Quan – nhất là qua những hình ảnh chụp được từ thời Pháp thuộc, chúng ta buộc lòng phải đặt nghi vấn: Hữu Nghị Quan ngày nay có phải là ải Nam Quan ngày xưa hay không?

Đọc tiếp »

Mai Thái Lĩnh – Ải Nam Quan trong hiện tại (2)

13/03/2010 | 11:30 sáng | 6 phản hồi

Tác giả: Mai Thái Lĩnh

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Quan hệ Việt – Trung
Thẻ: > >

Thực chất của câu chuyện lấn chiếm biên giới ở khu vực Hữu Nghị Quan không chỉ là vấn đề diện tích đất đai bị mất, mà là tầm quan trọng của “vị trí hiểm yếu” có ý nghĩa về mặt quân sự. Nhưng đến đây thì câu chuyện lại chuyển sang một hướng khác…

Đọc tiếp »

Mai Thái Lĩnh – Ải Nam Quan trong hiện tại (1)

12/03/2010 | 11:30 sáng | 4 phản hồi

Tác giả: Mai Thái Lĩnh

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Quan hệ Việt – Trung
Thẻ: > >

Khi bước vào tìm hiểu tình hình của khu vực ải Nam Quan hiện nay, bất cứ ai cũng gặp phải khó khăn trong việc sưu tầm tư liệu. Đề tài này cho đến nay vẫn còn thuộc lĩnh vực “bí mật Nhà nước”, các cấp có thẩm quyền của cả hai phía Việt Nam và Trung Quốc đều tìm cách bưng bít, che giấu sự thật.

Đọc tiếp »

Mai Thái Lĩnh – Trao đổi ý kiến xung quanh chủ đề “Ải Nam Quan”

16/08/2009 | 4:25 chiều | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Mai Thái Lĩnh

Chuyên mục: Lịch sử, Quan hệ Việt – Trung
Thẻ:

Trong bài viết này, tôi sẽ cố gắng làm sáng tỏ một số ý kiến thắc mắc có liên quan đến chủ đề “Ải Nam Quan”. Một số ý kiến khác, tạm thời chưa đề cập, khi có dịp thuận tiện tôi sẽ trình bày tiếp.

Đọc tiếp »

Trương Nhân Tuấn – Góp ý với anh Mai Thái Lĩnh về vài chi tiết trong bài viết «Ải Nam Quan trong lịch sử»

10/08/2009 | 11:30 chiều | 1 phản hồi

Tác giả: Trương Nhân Tuấn

Chuyên mục: Lịch sử, Quan hệ Việt – Trung
Thẻ:

Theo tôi thì «ải» có hai ý nghĩa: 1) địa lý, 2) hành chánh. Nếu không phân biệt trước hai ý nghĩa này thì sẽ rất dễ lẫn lộn. Định nghĩa của cụ Đào Duy Anh…

Đọc tiếp »

Mai Thái Lĩnh – Ải Nam Quan trong lịch sử (2)

07/08/2009 | 9:05 sáng | 25 phản hồi

Tác giả: Mai Thái Lĩnh

Chuyên mục: Lịch sử, Quan hệ Việt – Trung
Thẻ:

Nếu như ở cả hai nước Việt Nam và Trung Quốc đều có những chính quyền thật sự đại diện cho nhân dân hai nước, và nếu hai quốc gia đều thực hiện đúng đắn chính sách về một đường biên giới hữu nghị thì phía Trung Quốc phải xóa bỏ văn bản ký kết bất bình đẳng đó và trả lại cho Việt Nam 100 m mà nhà Thanh đã lấn chiếm bất hợp pháp, chứ không thể lợi dụng điều đó để tiếp tục lấn chiếm…

Đọc tiếp »

Mai Thái Lĩnh – Ải Nam Quan trong lịch sử (1)

07/08/2009 | 9:00 sáng | 3 phản hồi

Tác giả: Mai Thái Lĩnh

Chuyên mục: Lịch sử, Quan hệ Việt – Trung
Thẻ:

Mặc dù vẫn còn khá mù mờ về tình trạng hiện tại của khu vực ải Nam Quan, do đó chưa thể xác định một cách chắc chắn Việt Nam đã mất bao nhiêu đất đai ở vùng này, nhưng diện mạo và lịch sử của ải Nam Quan được mô tả trong bài tiểu luận này có thể giúp ích phần nào cho việc tìm ra sự thật đó.

Đọc tiếp »

Vài ghi nhận về việc báo Du Lịch tạm đình bản

19/04/2009 | 7:27 sáng | 4 phản hồi

Tác giả: Trương Nhân Tuấn

Chuyên mục: Báo chí - Truyền thông, Quan hệ Việt – Trung
Thẻ: > >

Trước hết nên tìm hiểu chủ trương của Đảng và nhà nước về Ải Nam Quan như thế nào? Chủ trương này có đúng hay không? Báo Du Lịch thông tin về Ải Nam Quan ra sao? Sau đó mới có thể kết luận là báo này có phạm các tội đã dẫn trên hay không.

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả