talawas blog

Chuyên mục:

Đỗ Kh. – Màu xanh, một nơi khác.

29/07/2009 | 4:30 sáng | Comments Off on Đỗ Kh. – Màu xanh, một nơi khác.

Tác giả: Đỗ Kh.

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Thế giới
Thẻ: > >

An ninh của chế độ ra tay đàn áp bằng dùi cui lựu đạn và bắt bớ giam cầm. Nhưng đây lại không phải là Iran. Ngược lại với Iran, Tổng thống đương nhiệm là người hùng của cuộc “Cách mạng Tulip” được Hoa Kỳ ủng hộ từ lúc phất cờ khởi nghĩa năm 2005.

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả