talawas blog

Chuyên mục:

Đoàn Tiểu Long – Harvard: mô hình kinh tế XHCN và tinh thần làm chủ tập thể giữa lòng nước Mỹ

17/04/2010 | 12:27 sáng | 99 phản hồi

Tác giả: Đoàn Tiểu Long

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Tư tưởng
Thẻ: > >

Marx không bao giờ nói rằng trong chế độ cộng sản chủ nghĩa thì nền kinh tế phải nằm trong tay Nhà nước, bị Nhà nước hóa. Trong các trước tác của mình, Marx chỉ dùng khái niệm “xã hội hóa” để đối lập với tư hữu hóa, chứ Marx không nói đến “Nhà nước hóa”.

Đọc tiếp »

Igor Nikolaevich Kovalev – Hình thái châu Á (phương thức sản xuất kiểu châu Á) và chủ nghĩa xã hội

30/11/2009 | 12:30 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Bình Nguyên Định

Chuyên mục: Thế giới, Tư tưởng
Thẻ:

… cơ cấu quyền lực kiểu châu Á này không thích hợp với trình tự của Marx trong phần sự thống trị của chủ tư hữu tư liệu sản xuất. Giai cấp thống trị ở đây không phải là một nhóm người, mà là “nhà nước tự mình như một bản thể”. Thuật ngữ “giai cấp” hiểu theo Marx nói chung không thích hợp với tầng lớp xã hội thống trị này.

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả