talawas blog

Chuyên mục:

Bắc Phong – Các nhà đấu tranh dân chủ, đoàn kết lại!

24/08/2010 | 1:00 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Bắc Phong

Chuyên mục: Sáng tác
Thẻ:

Tặng Các Mác, người đã gợi ý thơ nhại bản Tuyên ngôn Cộng sản.
Các Mác (1818-1883)
Lịch sử đấu tranh dân chủ từ khởi thủy
là lịch sử đấu tranh giành lại quyền sống
quyền suy nghĩ và quyền tự quyết của con người
Các phong trào đấu tranh dân chủ hôm nay cũng thế!
Tự do dân chủ và [...]

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả