talawas blog

Chuyên mục:

Trả lời phỏng vấn về quảng bá văn học Việt Nam ở nước ngoài và về thơ Việt Nam đương đại

31/03/2009 | 6:35 sáng | 3 phản hồi

Tác giả: Hoàng Hưng

Chuyên mục: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: > > >

Rất ít tác phẩm văn học Việt Nam (trong nước) có sức thuyết phục công chúng người Việt cũng như người nước ngoài ở ngoài nứơc, do chất lượng của bản thân tác phẩm cũng như bất cập trong việc dịch thuật, quảng bá

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả