talawas blog

Chuyên mục:

Thiện Ý – Đổi mới Đảng để tránh nguy cơ sụp đổ! Góp ý với Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam

19/09/2009 | 2:31 sáng | 21 phản hồi

Tác giả: Thiện Ý

Chuyên mục: Tổng hợp, Đại hội XI Đảng Cộng sản Việt Nam
Thẻ:

Trong bài viết quan trọng này, tác giả – một đảng viên 50 tuổi Đảng, một nhà báo kỳ cựu trong nước – đã đề xuất giải pháp mà ông cho là tối ưu nhằm mở đường giải phóng Việt Nam khỏi những khủng hoảng, bế tắc, bi kịch chính trị, kinh tế, xã hội… hiện nay: từ bỏ hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa, từ bỏ ý thức hệ cộng sản, chấp nhận mô hình đa đảng, đặt quyền lãnh đạo của Đảng Cộng sản dưới lợi ích dân tộc…

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả