talawas blog

Chuyên mục:

Huỳnh Ngọc Chiến – Cảm nhận từ sự im lặng

20/06/2010 | 7:00 sáng | 7 phản hồi

Tác giả: Huỳnh Ngọc Chiến

Chuyên mục: Tôn giáo, Tư tưởng
Thẻ: >

Viết hay bàn về sự Im Lặng – dù bằng bất kỳ hình thức nào – đều là sự sai lầm, quá đỗi sai lầm. Bài viết này cũng đang lặp lại sự sai lầm khi viết về sự Im Lặng. Sự Im Lặng chỉ có thể được lắng nghe, và chỉ có thể được cảm nhận trong chính sự Im Lặng; như Nguyễn Du…

Đọc tiếp »

Heidegger và khúc ngoặt thông diễn (1)

06/05/2009 | 10:25 sáng | Comments Off on Heidegger và khúc ngoặt thông diễn (1)

Tác giả: Như Huy

Chuyên mục: Tư tưởng
Thẻ: > >

Những thập kỷ cuối của thế kỷ này được đánh dấu bởi một cuộc khảo sát liên khuôn phép khoa học [interdisciplinary] và đa cấp độ nhắm vào lý thuyết thông diễn và các hậu quả về mặt thực hành của nó. Để nói về một cuộc cách mạng trong lịch sử tư tưởng thì có lẽ là hơi to tát, song một cách đích xác, đã có thể gọi cái trào lưu chung này là “khúc ngoặt thông diễn”

Đọc tiếp »

Heidegger và khúc ngoặt thông diễn (2)

06/05/2009 | 10:07 sáng | Comments Off on Heidegger và khúc ngoặt thông diễn (2)

Tác giả: Như Huy

Chuyên mục: Tư tưởng
Thẻ: > >

Bởi diễn giải bao hàm cả các khả thể chứ không chỉ các thực kiện đơn giản, sự phân biệt đúng-sai có lẽ không phải là chuẩn thích hợp nhất cho việc phán xét các diễn giải. Nếu một diễn giải theo bất kỳ kiểu nào đó có thể được coi là “chân xác”, người ta phải ứng xử với chân lý theo một cảm thức khác với cảm thức mà trong đó một tuyên bố được coi là chân xác. Đặc tính của các diễn giải là luôn hàm chứa hay hàm ẩn nhiều tuyên bố, và như thế khi nói về chân lý của tập hợp các tuyên bố, cảm thức về chân lý sẽ bị mở rộng.

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả