talawas blog

Chuyên mục:

Nguyễn Vĩnh-Tráng – I Tờ, Tờ i Ti. Le a La, Me er Mer, La Mer.

09/09/2010 | 1:00 sáng | 2 phản hồi

Tác giả: Nguyễn Vĩnh-Tráng

Chuyên mục: Văn hoá – Giáo dục
Thẻ: >

Cách dạy đánh vần chữ Quốc ngữ trong Hội Truyền bá Chữ Quốc ngữ là do Giáo sư Hoàng Xuân Hãn đặt ra. Cách dạy rất hay, độc đáo, giản dị, đạt hiệu quả rất nhanh, với cách gọi các vần B, C, D, Đ… bằng Bờ, Cờ, Dờ, Đờ…; và NG, PH, TH, TR là Ngờ, Phờ, Thờ, Trờ…

Đọc tiếp »

Giới thiệu bài “Hoàng Xuân Hãn với Nội các Trần Trọng Kim” của Phạm Hồng Tung

25/04/2009 | 1:33 sáng | 4 phản hồi

Tác giả: talawas

Chuyên mục: Lịch sử
Thẻ: >

Bài “Hoàng Xuân Hãn với Nội các Trần Trọng Kim” của tác giả Phạm Hồng Tung đăng trong tạp chí Xưa và Nay số 328 tháng 3/2009 tìm hiểu và làm sáng tỏ động cơ tham chính, vai trò và hoạt động của nhà trí thức yêu nước Hoàng Xuân Hãn và nhóm trí thức yêu […]

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả