talawas blog

Chuyên mục:

Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 3)

03/11/2010 | 11:09 sáng | Comments Off on Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 3)

Tác giả: Đông Hiến

Chuyên mục: 9 năm talawas, Chính trị - Xã hội, Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm, Lịch sử, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: > > > > > > > > >

cần phải lưu ý rằng, dù các thành viên phong trào Nhân văn – Giai phẩm yêu cầu phải đánh giá lại hình ảnh của Liên Xô và của chính Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cho phù hợp thực tế hơn, điều này không hề dẫn tới yêu cầu tương tự về việc xem xét lại nhận định tiêu cực của chế độ miền Bắc đối với Cộng Hòa miền Nam Việt Nam hay đồng minh Hoa Kỳ.

Đọc tiếp »

Dũng Vũ – Chính nghĩa, bạn, thù của người cộng sản Việt Nam

14/07/2009 | 6:38 sáng | 24 phản hồi

Tác giả: Dũng Vũ

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội
Thẻ: >

Người Âu châu biết rõ tai họa của chủ nghĩa cộng sản hơn hơn ai hết, đặc biệt là Đức, bởi họ là cha đẻ ra nó. Thay vì cứng nhắc đi theo nó như người thiếu hiểu biết, họ đi tìm một con đường khác cũng hướng xã hội nhưng thực tế hơn. Thử nhìn vào các nước Tây Âu, trên danh nghĩa là tư bản nhưng trên thực tế lại mang tính chất xã hội chủ nghĩa mà chính các nước cộng sản phải thèm thuồng…

Đọc tiếp »

Igor Trubais – Cuộc cách mạng của các tù nhân Gulag đã đập tan chủ nghĩa Stalin

13/06/2009 | 6:00 sáng | 3 phản hồi

Tác giả: Phạm Minh Ngọc

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Lịch sử, Thế giới
Thẻ: > >

Những ai đã bị nhồi sọ cái huyền thoại cho rằng “tôi thì làm được gì, tôi chẳng có quyền gì cả” phải tìm cách tống khứ cái căn bệnh truyền nhiễm tư tưởng đó khỏi cơ thể càng sớm càng tốt. Chúng ta đã thấy, ngay cả trong thời Khủng bố Đỏ của chế độ toàn trị mà nhân dân vẫn làm nên lịch sử!

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả