talawas blog

Chuyên mục:

Dũng Vũ – Trao đổi với ông Trần Lâm và ông Đông A

30/11/2009 | 8:00 sáng | 16 phản hồi

Tác giả: Dũng Vũ

Chuyên mục: Lịch sử
Thẻ: >

Thiếu trung thực là một căn bệnh tiêu biểu của người Việt nói chung. Bắc cũng như Nam. Ví dụ, người Nam chê người Bắc toàn đẻ ra những chuyện hoang đường, đại loại như Lê Văn Tám, nhưng chính họ cũng đẻ ra những chuyện hoang đường, đại loại như…

Đọc tiếp »

Dũng Vũ – Từ “ngụy”, “Việt kiều” cho tới “kiêu dân”

23/11/2009 | 3:26 chiều | 9 phản hồi

Tác giả: Dũng Vũ

Chuyên mục: Chiến tranh Việt Nam, Ngôn ngữ - Dịch thuật
Thẻ:

Hẳn người Việt Nam rất thấm thía và chưa quên tiếng “Ngụy”, một từ tiêu cực không khác “kiêu dân”. Nó đã sản sinh biết bao sản phẩm ngôn ngữ: ngụy quân, ngụy quyền, Mỹ-Ngụy, chế độ ngụy, lính ngụy, cán bộ ngụy, lý lịch ngụy, gia đình ngụy, văn hóa ngụy, bọn ngụy, v.v… và v.v… Chỉ vì một tiếng “ngụy”, toàn dân trong xã hội Việt Nam đã chia rẽ, thù hận nhau suốt mấy chục năm liền.

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả