talawas blog

Chuyên mục:

Mario Vargas Llosa – Quan sát các nhà độc tài

11/10/2010 | 1:14 sáng | 2 phản hồi

Tác giả: Hiếu Tân

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: > > >

Tôi nghĩ nhà văn có một kiểu trách nhiệm, ít nhất là tham gia vào những cuộc tranh luận xã hội. Tôi nghĩ văn học bị bần cùng hóa khi nó bị cắt đứt khỏi những vấn đề lớn của nhân dân, của xã hội, của đời sống. Sự đóng góp của các nhà văn vào các cuộc tranh luận công khai là cái có thể làm nên sự thay đổi. Nếu văn hóa bị cắt đứt khỏi dòng chảy những sự kiện đang diễn tiến, nó sẽ trở thành vô cùng giả tạo.

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả