talawas blog

Chuyên mục:

Leslie H. Gelb – Tính tất yếu, sự lựa chọn, và tri thức thường nghiệm: chính sách cho một thế giới hỗn mang (2)

31/07/2009 | 1:05 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: Trần Ngọc Cư

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Khủng hoảng tài chính thế giới, Lịch sử, Thế giới, Tư tưởng
Thẻ: > > > > >

Hoa Kì, thành trì quí giá của tự do và an ninh, bắt đầu tuột dốc trong các lãnh vực như giới lãnh đạo, các cơ chế chính tri-xã hội, cơ sở hạ tầng cả sức người lẫn sức của, đang trên đường trở thành chỉ là một cường quốc như bao nhiêu cường quốc khác, một quốc gia gần như không đáng được cho các nước khác kính sợ hay noi theo. Đã đến lúc phải bắn hoả châu báo động rằng Hoa Kì đang đi lạc đường và mất dần quyền lực, rằng nước Mĩ đang ở trong tình trạng đáng lo…

Đọc tiếp »

Leslie H. Gelb – Tính tất yếu, sự lựa chọn, và tri thức thường nghiệm: chính sách cho một thế giới hỗn mang (1)

31/07/2009 | 1:00 sáng | 2 phản hồi

Tác giả: Trần Ngọc Cư

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Quan hệ Việt – Trung
Thẻ: > > > >

Những cơ chế căn bản càng ngày càng trở nên yếu kém của Hoa Kì đã khởi động sự tuột dốc này. Nhược điểm đầu tiên là quốc gia này đã để cho kinh tế, cơ sở hạ tầng, trường học và hệ thống chính trị của mình trở nên suy yếu. Kết quả là sức mạnh kinh tế Mĩ đang suy giảm, chế độ dân chủ Mĩ mất dần sức sống, và tinh thần Mĩ trở nên nông cạn. Thật không dễ gì có thể đảo ngược tình trạng này. Nguyên do thứ hai gây ra sự tuột dốc là…

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả