talawas blog

Chuyên mục:

Đặng Tiến – Thảo Trường (1936-2010)

22/10/2010 | 3:30 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: Đặng Tiến

Chuyên mục: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ:

Giới bình luận thường đặt anh vào hàng tác phẩm phản chiến, điều mà sau này anh đã từ khước, trong một cuộc phỏng vấn ngày 4.8.2008: “Trước hết, tôi là người tham chiến. Nếu có ai bảo tôi là phản chiến thì không đúng, vì tôi ở trong cuộc chiến đó…

Đọc tiếp »

Nguyễn Lệ Uyên – Chiến tranh dưới ngòi bút Thảo Trường

22/10/2010 | 2:20 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Nguyễn Lệ Uyên

Chuyên mục: Chiến tranh Việt Nam, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ:

Khốn nỗi, kẻ địch lại chính là đồng bào ta, anh em ta, khởi đi từ trăm trứng và phải chịu hệ quả bi thảm khi năm mươi con lên núi, năm mươi con xuống biển, chia cắt tình cảm ruột thịt một cách dứt khoát từ một bào thai.

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả