talawas blog

Chuyên mục:

Nhượng Tống – Tận trung báo quốc (Hồi 1 & hồi 2)

26/10/2010 | 11:50 chiều | Comments Off on Nhượng Tống – Tận trung báo quốc (Hồi 1 & hồi 2)

Tác giả: talawas blog

Chuyên mục: Sáng tác, Tư liệu
Thẻ: >

Đó là bọn mọt dân, giặc nước!/ Đặt thân gia lên trước quốc gia!/ Bụng nhỏ nhen, mắt chẳng trông xa,/ Thấy nước đục, đua nhau mà thả lưới…/ Bám địa vị, bon chen tài lợi,/ Trên dối vua, rồi dưới khoét dân!/ Bày mưu mô, đuổi hết kẻ trung thần,/ Kéo bè đảng hại lần người trí dũng

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả