talawas blog

Chuyên mục:

Osho – Maitri Bhavana – Pháp quán từ bi

21/10/2010 | 7:06 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Đặng Hữu Phúc

Chuyên mục: Tôn giáo
Thẻ:

Khi đứa trẻ được sinh ra nó đến với đời không đem theo “cái tôi”. Nó đơn giản chỉ là một tờ giấy trắng, không có cái gì được viết trên đó cả. Lúc bấy giờ, ngay tức khắc xã hội sẽ khởi sự viết, và sẽ khởi sự thu hẹp tâm thức của nó (his consciousness). Xã-hội sẽ dần dần quy định một vai trò cho nó

Đọc tiếp »

Huỳnh Ngọc Chiến – Vai trò của đạo Phật trong xã hội hiện nay

09/06/2010 | 7:00 sáng | 23 phản hồi

Tác giả: Huỳnh Ngọc Chiến

Chuyên mục: Khủng hoảng đạo đức, Tôn giáo, Tổng hợp
Thẻ:

Chưa bao giờ tính ích kỷ cá nhân, sự dửng dưng vô cảm, sự tham lam chiếm hữu và hưởng thụ, sự dối trá lọc lừa, sự tàn bạo nhẫn tâm và sự trơ tráo lại tràn lan trong xã hội chúng ta nhiều đến thế, chưa bao giờ tình người lại thiếu vắng đến thế. Cuộc sống thực dụng, quá đỗi thực dụng, đã khiến…

Đọc tiếp »

Philip Jenkins – Khi Chúa gặp Phật

17/05/2010 | 1:00 sáng | 3 phản hồi

Tác giả: Trần Ngọc Cư

Chuyên mục: Tôn giáo
Thẻ: > >

Trong một thế giới như thế, việc giáo dục tín đồ thuộc nhiều đức tin khác nhau biết nhìn nhận giá trị của nhau, biết sống hoà bình bên cạnh nhau, không còn là một vấn đề phong cách mà đã trở thành một điều kiện tiên quyết cho sự sống còn của nhân loại.

Đọc tiếp »

Phong Uyên – Không gì vui thú bằng đầu năm được tiếp tục bàn về triết học và đạo giáo

27/02/2010 | 2:30 sáng | 5 phản hồi

Tác giả: Phong Uyên

Chuyên mục: Tôn giáo, Tư tưởng
Thẻ:

Tôi cũng vô cùng tâm đắc với ông bạn Lê Quốc Trinh về những versions của Tàu đã cả nghìn năm đầu độc ta về đạo giáo, về tín ngưỡng, và nay về chính trị. Chỉ riêng cái từ Prolétarius của Marx dịch thành “Vô sản” của Mao cũng đã đủ làm cả triệu người chết rồi.

Đọc tiếp »

Hồ Trung Tú – Lý Duyên khởi- Một cách hiểu khác

27/02/2010 | 1:45 sáng | 13 phản hồi

Tác giả: Hồ Trung Tú

Chuyên mục: Tôn giáo, Tư tưởng
Thẻ:

Khởi thủy là vô minh, u tối (tiếng Tây dịch là đui mù e không ổn vì đui mù vẫn có ý thức). Ở đâu không biết chứ ở trên trái đất này, không có sự sống thì không có tinh thần, không có hệ thần kinh. Không thể bảo đất đá là vô minh được.

Đọc tiếp »

Hồ Trung Tú – Bàn tiếp về vô minh

23/02/2010 | 1:37 sáng | 11 phản hồi

Tác giả: Hồ Trung Tú

Chuyên mục: Tôn giáo, Tư tưởng
Thẻ: >

Về mặt triết học, ngay từ giữa thế kỷ trước Trần Đức Thảo đã nhìn thấy tầm ý nghĩa của vấn đề để đến nay các sự khảo sát đời sống tâm lý của con người, khi đã có những công cụ hiện đại, mới bắt đầu tiếp cận thiết nghĩ cũng là một đóng góp lớn của Trần Đức Thảo cho khoa học.

Đọc tiếp »

Phong Uyên – Vui vẻ phúc đáp các bạn về Trần Đức Thảo và về thuyết Duyên khởi

22/02/2010 | 4:27 chiều | 7 phản hồi

Tác giả: Phong Uyên

Chuyên mục: Tôn giáo, Tư tưởng
Thẻ: >

Sartre mời tôi đến đối thoại và ông định chứng minh rằng Chủ nghĩa hiện sinh có thể chung sống hoà bình trên phương diện học thuyết với Chủ nghĩa Mác xít… J.P.Sartre không biết được Erfarung und Urteil và cũng không biết về những cái mới lạ của Husserl. Vào lúc chia tay nhau Sartre đã đồng ý là không còn thắc mắc về vấn đề này nữa.

Đọc tiếp »

Phong Uyên – Xin tiếp tục bàn thêm về Trần Đức Thảo, Freud và Phật giáo

17/02/2010 | 3:17 chiều | 11 phản hồi

Tác giả: Phong Uyên

Chuyên mục: Tôn giáo, Tư tưởng
Thẻ: > >

Trần Đức Thảo là nhà hiện tượng học độc nhất đã thành công móc nối được con tàu Hiện tượng học của Kant, của Hegel, của Fichte, Husserl, Heidegger… vào đầu tàu Marx. Những từ ngữ “mê hồn” (fascination), loá mắt (ébloui) là do chính Derrida và Althusser đã thốt ra khen Trần Đức Thảo.

Đọc tiếp »

Hồ Trung Tú – Trần Đức Thảo và Phật giáo – thực sự có điểm gặp nhau!

10/02/2010 | 6:34 sáng | 14 phản hồi

Tác giả: Hồ Trung Tú

Chuyên mục: Tôn giáo, Tư tưởng
Thẻ: >

đi tìm điểm chung của hai quan điểm triết học “không đội trời chung” là duy tâm và duy vật tôi biết sẽ lại nhận những phản bác không dễ chịu, thế nhưng chút ánh sáng hiện ra le lói ở cuối đường hầm hình như đã quá sức thu hút, cho dù nhiều khi đó có thể chỉ là ảo giác.

Đọc tiếp »

Phong Uyên – Trần Đức Thảo và Phật Giáo không gặp nhau ở điểm nào cả

08/02/2010 | 3:21 chiều | 17 phản hồi

Tác giả: Phong Uyên

Chuyên mục: Tôn giáo, Tư tưởng
Thẻ: > > >

Cái Tôi “giai cấp” của Marx cũng như cái Tôi “thuần túy” của Husserl đều không có trong đạo Phật. Đạo Phật là Vô ngã.

Đọc tiếp »

Hồ Trung Tú – Trần Đức Thảo và Phật giáo: Điểm gặp nhau bất ngờ

04/02/2010 | 10:28 sáng | 4 phản hồi

Tác giả: Hồ Trung Tú

Chuyên mục: Tôn giáo, Tư tưởng
Thẻ: >

Trần Đức Thảo cũng đã chạm đến những vùng sâu kín nhất trong việc hình thành ý thức của mỗi con người. Tại sao ta nghĩ điều này mà không nghĩ điều kia? Tại sao cũng một sự vật mà mỗi người lại có những cách nhìn cách nghĩ khác nhau? Tạo sao ta lại có tính cách này mà không là tính cách khác?

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả