talawas blog

Chuyên mục:

Đặng Thân – Còn lũ nào ác hơn phát xít?

02/11/2010 | 9:09 chiều | Comments Off on Đặng Thân – Còn lũ nào ác hơn phát xít?

Tác giả: Đặng Thân

Chuyên mục: 9 năm talawas, Điểm sách
Thẻ:

Tôi nghĩ, “nhà văn quèn” là một cụm từ chính xác nhất hiện nay để mô tả cái mối quan hệ và vai trò của nhà văn Việt Nam đối với xã hội Việt Nam.

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả