talawas blog

Chuyên mục:

Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 1)

03/11/2010 | 11:07 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Alec Holcombe

Chuyên mục: 9 năm talawas, Chính trị - Xã hội, Lịch sử, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: > >

Bất động sản cao cấp này có thể được coi như một tín hiệu của giới lãnh đạo Đảng Lao động Việt Nam rằng mọi nhu cầu vật chất của Xuân Diệu sẽ được quan tâm thỏa đáng nếu ông tiếp tục phục vụ sự nghiệp của họ một cách trung thành. Về nhu cầu tình cảm và sinh lý của nhà thơ, lãnh đạo đảng cũng cố gắng tạo điều kiện.

Đọc tiếp »

Lại Nguyên Ân – Xác định lại thời điểm công bố lần đầu bài thơ “Tình già”

04/10/2009 | 5:45 chiều | 2 phản hồi

Tác giả: Lại Nguyên Ân

Chuyên mục: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: > >

Có thể khẳng định: bài “Một lối thơ mới trình chánh giữa làng thơ” (với bài “Tình già”, mở đầu phong trào Thơ Mới) đã được Phan Khôi đưa đăng trong Tập văn mùa Xuân của báo Đông Tây ở Hà Nội trước, sau đó mới đăng Phụ nữ Tân văn ở Sài Gòn.

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả