talawas blog

Chuyên mục:

Nguyễn Thanh Giang – Trần Đức Thảo: Những phủ định trớ trêu

27/09/2010 | 5:36 sáng | 14 phản hồi

Tác giả: Nguyễn Thanh Giang

Chuyên mục: Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm, Tư tưởng
Thẻ: >

Nhờ sự can thiệp của Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Trần Đức Thảo được chữa bệnh ở bệnh viện Việt-Xô. Cả tuần lễ hầu như không có ai vào thăm ông. Ông nằm thui thủi và thường quay mặt vào tường. Thỉnh thoảng lại giơ bàn tay trái lên, nhìn chằm chằm qua kẽ tay lẩm bẩm một câu tiếng Pháp “Một giọt nước trong suốt đang từ từ rơi”. Rồi ông khóc rưng rức, nho nhỏ.

Đọc tiếp »

Những cuộc trao đổi giữa Nguyễn Hữu Đang và Heinz Schütte tại Hà Nội

11/08/2010 | 2:00 chiều | 8 phản hồi

Tác giả: Heinz Schütte

Chuyên mục: Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm
Thẻ: > > > >

Tố Hữu và Trường Chinh đầy thù hận. Vì họ đã bị Nhân văn – Giai phẩm phê phán. Phong trào ấy phê phán một thực trạng, nhưng thực trạng này được đại diện bằng con người Tố Hữu và Trường Chinh – sự độc tài, chuyên chế, sự chật hẹp của đường lối chính trị văn hoá…

Đọc tiếp »

Hồ Trung Tú – Bàn tiếp về vô minh

23/02/2010 | 1:37 sáng | 11 phản hồi

Tác giả: Hồ Trung Tú

Chuyên mục: Tôn giáo, Tư tưởng
Thẻ: >

Về mặt triết học, ngay từ giữa thế kỷ trước Trần Đức Thảo đã nhìn thấy tầm ý nghĩa của vấn đề để đến nay các sự khảo sát đời sống tâm lý của con người, khi đã có những công cụ hiện đại, mới bắt đầu tiếp cận thiết nghĩ cũng là một đóng góp lớn của Trần Đức Thảo cho khoa học.

Đọc tiếp »

Phong Uyên – Vui vẻ phúc đáp các bạn về Trần Đức Thảo và về thuyết Duyên khởi

22/02/2010 | 4:27 chiều | 7 phản hồi

Tác giả: Phong Uyên

Chuyên mục: Tôn giáo, Tư tưởng
Thẻ: >

Sartre mời tôi đến đối thoại và ông định chứng minh rằng Chủ nghĩa hiện sinh có thể chung sống hoà bình trên phương diện học thuyết với Chủ nghĩa Mác xít… J.P.Sartre không biết được Erfarung und Urteil và cũng không biết về những cái mới lạ của Husserl. Vào lúc chia tay nhau Sartre đã đồng ý là không còn thắc mắc về vấn đề này nữa.

Đọc tiếp »

Phong Uyên – Xin tiếp tục bàn thêm về Trần Đức Thảo, Freud và Phật giáo

17/02/2010 | 3:17 chiều | 11 phản hồi

Tác giả: Phong Uyên

Chuyên mục: Tôn giáo, Tư tưởng
Thẻ: > >

Trần Đức Thảo là nhà hiện tượng học độc nhất đã thành công móc nối được con tàu Hiện tượng học của Kant, của Hegel, của Fichte, Husserl, Heidegger… vào đầu tàu Marx. Những từ ngữ “mê hồn” (fascination), loá mắt (ébloui) là do chính Derrida và Althusser đã thốt ra khen Trần Đức Thảo.

Đọc tiếp »

Hồ Trung Tú – Trần Đức Thảo và Phật giáo – thực sự có điểm gặp nhau!

10/02/2010 | 6:34 sáng | 14 phản hồi

Tác giả: Hồ Trung Tú

Chuyên mục: Tôn giáo, Tư tưởng
Thẻ: >

đi tìm điểm chung của hai quan điểm triết học “không đội trời chung” là duy tâm và duy vật tôi biết sẽ lại nhận những phản bác không dễ chịu, thế nhưng chút ánh sáng hiện ra le lói ở cuối đường hầm hình như đã quá sức thu hút, cho dù nhiều khi đó có thể chỉ là ảo giác.

Đọc tiếp »

Phong Uyên – Trần Đức Thảo và Phật Giáo không gặp nhau ở điểm nào cả

08/02/2010 | 3:21 chiều | 17 phản hồi

Tác giả: Phong Uyên

Chuyên mục: Tôn giáo, Tư tưởng
Thẻ: > > >

Cái Tôi “giai cấp” của Marx cũng như cái Tôi “thuần túy” của Husserl đều không có trong đạo Phật. Đạo Phật là Vô ngã.

Đọc tiếp »

Hồ Trung Tú – Trần Đức Thảo và Phật giáo: Điểm gặp nhau bất ngờ

04/02/2010 | 10:28 sáng | 4 phản hồi

Tác giả: Hồ Trung Tú

Chuyên mục: Tôn giáo, Tư tưởng
Thẻ: >

Trần Đức Thảo cũng đã chạm đến những vùng sâu kín nhất trong việc hình thành ý thức của mỗi con người. Tại sao ta nghĩ điều này mà không nghĩ điều kia? Tại sao cũng một sự vật mà mỗi người lại có những cách nhìn cách nghĩ khác nhau? Tạo sao ta lại có tính cách này mà không là tính cách khác?

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả