talawas blog

Chuyên mục:

Đào Phương Liên – Đôi lời với họa sĩ Trần Duy

03/07/2010 | 7:00 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: Đào Phương Liên

Chuyên mục: Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm
Thẻ: >

Bao năm đã trôi qua với những thăng trầm của bản thân và của những người từng một thời là bạn, là thù của chính họa sĩ, mọi thứ đã thay đổi, “đối thụi” đã được thay thế bằng “đối thoại” chúng tôi bỗng thấy lại không khí đấu tố “bè lũ Nhân Văn” qua bài viết của họa sĩ Trần Duy.

Đọc tiếp »

Heinz Schütte – Năm mươi năm sau: Trăm hoa đua nở ở Việt Nam 1954-1960 (8)

13/05/2010 | 7:03 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Heinz Schütte

Chuyên mục: Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm
Thẻ: >

Trong hoàn cảnh hiện nay, mọi sự tự do đều phải đặt dưới kỉ luật Đảng, và chỉ có tuân thủ kỉ luật tư tưởng và kỉ luật đời sống mới mang lại tự do đích thực, trong đó có tự do văn nghệ. Ngược lại, nếu các văn nghệ sĩ công khai những đòi hỏi của mình trên báo chí thì quần chúng nhân dân miền Nam sẽ mất niềm tin vào Đảng.

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả