talawas blog

Chuyên mục:

Ryszard Kapuscinski – Tự tìm đường đến tương lai

31/10/2010 | 1:18 chiều | 1 phản hồi

Tác giả: Trần Quốc Việt

Chuyên mục: 9 năm talawas, Chính trị - Xã hội, Kinh tế - Môi trường
Thẻ:

Cả hai hình thức chọn lọc đều xoá sạch đi sự thật về hiện thực. Vai trò của trí thức là phải đâm thủng cả hai bức màn kiểm duyệt này.

Đọc tiếp »

Chu Việt – Người trí thức có thể làm được gì?

31/10/2010 | 9:34 sáng | 4 phản hồi

Tác giả: Chu Việt

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội
Thẻ:

Tôi vốn tin tưởng rằng chỉ có người trong nước mới có đủ hiểu biết và điều kiện thực hiện những sự đổi thay cấu trúc chính trị, một cách tiệm tiến hay triệt để. Lý do chính yếu là Đảng Cộng sản đã ăn sâu bám rễ chằng chịt trong xã hội Việt Nam như một cây cổ thụ. Lực lượng nào có thể làm nổi công việc bứt rễ, chặt cây này, nếu không phải là…

Đọc tiếp »

Trần Kiêm Đoàn – Văn nghệ giao lưu

30/10/2010 | 1:11 chiều | 1 phản hồi

Tác giả: Trần Kiêm Đoàn

Chuyên mục: 9 năm talawas, Báo chí - Truyền thông, Tổng hợp, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ:

tự trong sâu thẳm của chiều hướng nghệ thuật và mỹ thuật, tác phẩm tự nó đã vượt ra ngoài giới hạn cấm cản của chính trị và phân tranh…

Đọc tiếp »

Nguyễn Hữu Liêm – Nguyễn Huệ Chi và bài ca trên cát

26/10/2010 | 6:21 sáng | 15 phản hồi

Tác giả: Nguyễn Hữu Liêm

Chuyên mục: 9 năm talawas, Chính trị - Xã hội
Thẻ:

Chúng ta đừng trách ai cả. Đừng đổ lỗi cho chính quyền, đừng trách Đảng, đừng trách ngoại bang. Tất cả là lỗi của công dân, lỗi của trí thức. Tức là 160 năm qua, từ lúc Cao Bá Quát cảm tác bài “Sa hành đoản ca”, kẻ mang lỗi lớn nhất trước tòa án lương tâm lịch sử dân tộc là người trí thức Việt Nam.

Đọc tiếp »

Chu Việt – Trí thức cộng sản?

22/10/2010 | 11:01 sáng | 4 phản hồi

Tác giả: Chu Việt

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội
Thẻ:

Những người du nhập chủ nghĩa cộng sản vào nước ta, những kẻ chỉ đạo Cải cách Ruộng đất và truy bức Nhân văn Giai phẩm, những kẻ chủ trương xâm chiếm miền Nam bằng vũ lực, chủ mưu chính sách “học tập cải tạo”, đánh tư sản mại bản, cưỡng bách hợp tác hóa, và kinh tế mới… đó mới là những người cộng sản chân chính. Số còn lại chỉ là những kẻ lãng mạn…

Đọc tiếp »

Trần Văn Tích – Người trí thức Từ Thức

27/09/2010 | 3:57 sáng | 2 phản hồi

Tác giả: Trần Văn Tích

Chuyên mục: Tư tưởng
Thẻ: > > >

Hoàn cảnh ly hương của Từ Thức và trí thức thực chất là vong hương. Trong môi trường sinh hoạt đương thời và/hoặc hiện thời, nhất là trong quan trường dành cho Từ Thức và trí thức, nếu muốn tiếp tục sống thì phải biến thể, phải lột xác, phải hoá thân. Biến thể thành một loài bò sát uốn cong mình…

Đọc tiếp »

Trần Văn Tích – Miễn cưỡng trả lời ông Phong Uyên

20/08/2010 | 5:00 sáng | 8 phản hồi

Tác giả: Trần Văn Tích

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội
Thẻ: >

Bài viết “Hiện tượng Nguyễn Mạnh Tường” của tôi chỉ có một tiêu điểm: phát biểu của ông Nguyễn Mạnh Tường tại Hội nghị Luật gia ở Bruxelles năm 1956. Những lời phát biểu khác của ông Nguyễn Mạnh Tường, những chữ ông Nguyễn Mạnh Tường dùng tại những địa điểm khác, vào những thời điểm khác, không thuộc phạm vi và nội dung bài viết đó.

Đọc tiếp »

Trần Văn Tích – Hiện tượng Nguyễn Mạnh Tường

02/08/2010 | 12:00 chiều | 18 phản hồi

Tác giả: Trần Văn Tích

Chuyên mục: Tư tưởng
Thẻ: >

Nhà trí thức Nguyễn Mạnh Tường đã yên nghỉ. Bài viết này chỉ muốn làm một lễ Cầu hồn nhỏ để xin cho hương linh Ông siêu thăng. Đối với Ông, chỉ có thế. Nhưng đối với những người tự nhận hay được coi là trí thức của Việt Nam hôm nay, tại quốc nội hay nơi hải ngoại…

Đọc tiếp »

Trương Nhân Tuấn – Thử bàn về trí thức và trí thức Việt Nam (2)

11/06/2010 | 12:00 chiều | 19 phản hồi

Tác giả: Trương Nhân Tuấn

Chuyên mục: Tư tưởng
Thẻ:

Ngày xưa kẻ sĩ bảo thủ gọi là “hủ nho” thì hôm nay gọi là “hủ mác”. Ngày xưa cái gì cũng “Tử viết”, ngày hôm nay thì nếu không “trên nói” cũng “Bác Hồ dạy”. Như ông Khổng tử, “trên” không bao giờ nói “sai” mà chỉ ở dưới “làm sai” mà thôi! Hai mô hình xã hội này chỉ đào tạo một tầng lớp sĩ phu Việt Nam đầy khuyết tật.

Đọc tiếp »

Trương Nhân Tuấn – Thử bàn về trí thức và trí thức Việt Nam (1)

11/06/2010 | 7:00 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: Trương Nhân Tuấn

Chuyên mục: Tư tưởng
Thẻ:

“Trí thức” là từ Hán-Việt nhưng có nguồn gốc phương Tây. Tìm hiểu ý nghĩa đích thực của “trí thức” là tìm hiểu ý nghĩa phương Tây của từ này. “Trí thức” dịch từ “intellectuel”, một danh từ khá mới trong ngôn ngữ Pháp, đầu tiên sử dụng để chỉ những người ký tên trong bản kiến nghị “Manifeste Des Intellectuels”…

Đọc tiếp »

Heinz Schütte – Năm mươi năm sau: Trăm hoa đua nở ở Việt Nam 1954-1960 (4)

14/03/2010 | 11:10 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: Heinz Schütte

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm, Lịch sử
Thẻ: >

Hầu hết các nhà ly khai sau này đều từng là đảng viên hoặc công tác ở những chức vụ cao liên quan mật thiết tới Đảng và giới lãnh đạo Đảng. Từ 1949 đến 1951, Lê Đạt là một trong những thư ký riêng của Tổng Bí thư Trường Chinh và chịu trách nhiệm về lĩnh vực văn hóa–văn nghệ. Từ 1952 ông là thư ký Ban tuyên huấn của Đảng. Năm 1951, Lê Đạt tham gia tổ chức các khóa chỉnh huấn trí thức. “Anh ấy (Lê Đạt) đã truyền đạt chủ nghĩa Mao cho chúng tôi”, Nguyễn Đình Thi kể lại…

Đọc tiếp »

Nguyễn Hoàng Văn – Cầm quyền và cầm tri thức

14/12/2009 | 11:41 sáng | 10 phản hồi

Tác giả: Nguyễn Hoàng Văn

Chuyên mục: Tư tưởng
Thẻ: >

Khi những lời tán tụng phò chính thống càng ngày càng lấn át những tiếng nói trí thức dũng cảm, tôi không thể nào xoá bỏ những ý nghĩ vô cùng đen tối và bi thảm về đoạn kết ấy ra khỏi cái đầu của mình. Đen tối và bi thảm như khung cảnh bên trong gia đình Vương viên ngoại…

Đọc tiếp »

Hoàng Ngọc-Tuấn – Về những kẻ “trí thức” giỏi nói nịnh

01/12/2009 | 7:00 sáng | 7 phản hồi

Tác giả: Hoàng Ngọc-Tuấn

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Văn hoá – Giáo dục
Thẻ: >

Trong thực tế, những trò diễn như “phái đoàn chúng tôi lên xe buýt – có xe cảnh sát hú còi mở đường” theo lời mô tả say sưa của ông Nguyễn Hữu Liêm sẽ không còn nữa, một khi các ông “trí thức” này đã về sống hẳn ở Việt Nam. Khi đó, các ông sẽ phải sống và làm việc giữa muôn vàn sự khó khăn và bó buộc…

Đọc tiếp »

Tiêu Dao Bảo Cự – Bể (biển, đại dương) trí tuệ chứ không phải “bồn trí tuệ”!

26/10/2009 | 1:00 chiều | 4 phản hồi

Tác giả: Tiêu Dao Bảo Cự

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Tư tưởng
Thẻ: > >

Khi nhà nước không chấp nhận những “bồn trí tuệ” đòi có tự do nghiên cứu, tại sao trí thức không bỏ bồn mà bơi ra bể? Nền văn minh tin học và thế giới phẳng ngày nay có thể giúp trí thức làm được điều đó. Bể trí tuệ Việt Nam mênh mông không vì lợi ích của một nhà nước, chế độ, đảng phái nào mà vì tương lai của đất nước.

Đọc tiếp »

Trần Kiêm Đoàn – Trí thức Việt Nam quanh Bồn Trí tuệ

15/10/2009 | 10:12 sáng | 35 phản hồi

Tác giả: Trần Kiêm Đoàn

Chuyên mục: Tư tưởng, Văn hoá – Giáo dục
Thẻ: > >

Nếu nói một cách hồn nhiên đầy tính hoạt kê của người bình dân không xu phụ quyền thế mà cũng chẳng đeo mang trí thức thì chính quyền Việt Nam “chưa tậu được bò đã lo rình mò kẻ trộm”; trí thức IDS thì “muốn vào rừng mà nửa chừng bó tay” (?!)

Đọc tiếp »

Trang sau »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả