talawas blog

Chuyên mục:

Cuộc tranh luận về mối quan hệ tư pháp với hành chính trong cuộc kháng chiến chống Pháp

30/06/2009 | 12:35 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Nguyễn Văn Thảo

Chuyên mục: Pháp luật, Tư liệu
Thẻ: > >

Mở đầu cuộc tranh luận là bài viết của nhà báo Quang Đạm, nhà nghiên cứu nổi tiếng của tòa soạn báo Sự thật vào tháng 4 năm 1948 với nhan đề “Tư pháp không thể độc lập với chính quyền nhân dân”. Tháng 5 năm 1948, trên báo Sự thật nhà báo Quang Đạm viết bài thứ hai “Tính chất chuyên môn trong tư pháp”. Hai bài viết đó có thể tóm tắt vào 2 điểm…

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả