talawas blog

Chuyên mục:

Bắc Phong – Từ ngữ “lạ” trong vùng “nhạy cảm”

30/07/2009 | 9:51 sáng | 3 phản hồi

Tác giả: Bắc Phong

Chuyên mục: Quan hệ Việt – Trung, Sáng tác, talaCu
Thẻ: >

nước lạ là lạ thế nào
sang thăm kèn trống rước vào rước ra
các vùng nhạy cảm nước ta
cấp cao nhóm họp tách ra nhập vào

Đọc tiếp »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả