Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Jared Diamond,
Su tien hoa cua sung va vi trung
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=6988&rb=0302
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 54.156.37.174)