Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Ngo Minh,
“Loi me dan” va “Loi me dan - That hay khong?”
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=9880&rb=
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 54.225.26.44)