Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
Ta Ty,
Muoi khuon mat van nghe
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=12457&rb=08
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 54.225.26.44)