Tên người gửi
Địa chỉ eMail người gửi
Địa chỉ eMail người nhận
K’ Tien,
Nuoc mat Tay Nguyen
http://www.talawas.org/talaDB/showFile.php?res=14588&rb=0401
Lời nhắn
 
[close] (IP của bạn: 54.198.23.251)