trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
23.7.2007
Đông A

Trong bài viết "Nhân mùa vải thiều đại hạ giá" ông Nguyễn Huệ Chi có giới thiệu hai bài thơ của Đỗ Phủ. Câu thứ tư của bài thứ hai, căn cứ vào bản chữ Hán mà ông Nguyễn Huệ Chi đã cung cấp trong bài viết, 红颗酸甜只自知, thì phải đọc là "Hồng khoả toan điềm chỉ tự tri". Tuy nghĩa của câu thơ không thay đổi đáng kể, nhưng chữ "khoả" không phải là chữ "quả", và chữ "điềm" không phải là chữ "cam". Quảng vận, Tập vận đều cho thiết âm của "khoả" là khổ quả thiết, trong khi thiết âm của "quả" là cổ hoả thiết, thiết âm của "điềm" là đồ kiêm thiết. Thiết nghĩ như vậy "khoả" khó có thể đọc là "quả" và "điềm" thì không thể đọc là "cam". Ngoài ra căn cứ vào Toàn Đường thi, bản điện tử của trang Quốc học (http://www.guoxue.com/qts/QTS_sml.htm ) thì hai bài thơ này thuộc chùm thơ có tên là "Giải muộn" (解悶) (Quyển thứ 230, bài thứ 9).