trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
24.7.2007
Nguyễn Huệ Chi

Đính chính phiên âm ai

Trong bài "Nhân mùa vải thiều đại hạ giá" vừa đăng trên talawas, do sơ suất, tôi có phiên âm sai 2 chữ ở câu cuối cùng khổ thơ thứ hai: "Hồng khoả toan, điềm chỉ tự tri" (Bản phiên âm của tôi là "Hồng quả toan, cam chỉ tự tri". Nay được học giả Đông A góp ý cho, tôi rất cảm kích, xin đính chính trước bạn đọc. Nghĩa câu thơ không có gì thay đổi.

Riêng tên hai bài thơ ấy, tôi đã hỏi lại bạn Lê Mạnh Chiến (là người cho tôi văn bản hai bài thơ) thì đúng là "Giải muộn" chứ không phải "Khiển muộn" như mình đã nhớ nhầm. Vậy cũng xin cáo lỗi với bạn đọc.